ปรับปรุงที่คุณนำไปใช้กับชุดภาษาของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษา (MUI) จะสูญหายไปเมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 932243 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณใช้การปรับปรุง ไปยัง ชุดภาษาของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษา (MUI) แฟ้ม MUI และแค MUI ที่อยู่ในหน่วยความจำ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มระบบใหม่ ปรับปรุงที่คุณประยุกต์ใช้กับชุดของภาษา MUI จะสูญหาย

ตัวอย่างเช่น คุณใช้การปรับปรุงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) 930585 กับชุดของภาษา MUI บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista รุ่นภาษาโรมาเนีย จากนั้น ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ KB 930585 ถูกแก้ไข โดยการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม หลังจากคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกครั้ง

หมายเหตุ:หลังจากคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แฟ้ม MUI ที่เก็บอยู่บนดิสก์ยังคงปรับปรุง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Vista ไม่เขียนแค MUI ในหน่วยความจำแค MUI ที่เก็บอยู่บนดิสก์ก่อนที่คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

หลังจากการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่คอมพิวเตอร์ Windows Vista จะแค MUI ที่อยู่ในหน่วยความจำตามการแคช MUI ที่เก็บอยู่บนดิสก์ ดังนั้น แค MUI ที่ปรับปรุงแล้วในหน่วยความจำไม่ประกอบด้วยเนื้อหาจากชุดภาษา MUI ที่คุณใช้อยู่

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรม hotfix สำหรับแก้ไขปัญหานี้แล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วนใช้แฟ้ม MUI ที่เก็บอยู่บนดิสก์เพื่อบังคับให้ Windows Vista เพื่อสร้างแค MUI ที่อยู่ในหน่วยความจำ และสร้างแค MUI ที่เก็บอยู่บนดิสก์โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_1_for_kb932243_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,96301 2007 Feb22:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb932243 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,68001 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb932243_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,73401 2007 Feb22:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb932243 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,42901 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,86201 2007 Feb22:10ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,89701 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง lpksetup.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16429_none_423ab532f8c314c0.manifestไม่สามารถใช้งานได้69301 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง lpksetup.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20527_none_42c2516a11e281dc.manifestไม่สามารถใช้งานได้69301 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง lpksetup_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16429_none_1f6681596f5a07ce.manifestไม่สามารถใช้งานได้45,71501 2007 Feb22:10ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft lpksetup_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20527_none_1fee1d90887974ea.manifest -หน้าต่าง -ไม่สามารถใช้งานได้45,71501 2007 Feb22:10ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง rescacheinstaller.d_1122334455667788_6.0.6000.16429_none_3f1cb72ac8ce700b.manifestไม่สามารถใช้งานได้71101 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง rescacheinstaller.d_1122334455667788_6.0.6000.20527_none_3fa45361e1eddd27.manifestไม่สามารถใช้งานได้71101 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง rescacheinstaller_1122334455667788_6.0.6000.16429_none_b7ad7ed06af9725d.manifestไม่สามารถใช้งานได้8,68401 2007 Feb22:10ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง rescacheinstaller_1122334455667788_6.0.6000.20527_none_b8351b078418df79.manifestไม่สามารถใช้งานได้8,68401 2007 Feb22:10ไม่สามารถใช้งานได้
Langcleanupsysprepaction.dll6.0.6000.1642925,60001 2007 Feb03:17x86
Lpksetup.exe6.0.6000.16429165,88801 2007 Feb03:16x86
Lpremove.exe6.0.6000.1642923,55201 2007 Feb03:16x86
Muilanguagecleanup.dll6.0.6000.1642910,24001 2007 Feb03:17x86
Langcleanupsysprepaction.dll6.0.6000.2052725,60001 2007 Feb03:07x86
Lpksetup.exe6.0.6000.20527165,88801 2007 Feb02:10x86
Lpremove.exe6.0.6000.2052723,55201 2007 Feb02:09x86
Muilanguagecleanup.dll6.0.6000.2052710,24001 2007 Feb03:08x86
Rescinst.dll6.0.6000.16429177,66401 2007 Feb03:16x86
Rescinst.dll6.0.6000.20527177,66401 2007 Feb03:06x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft หน้าต่าง lpksetup.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16429_none_9e5950b6b12085f6.manifestไม่สามารถใช้งานได้69701 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง lpksetup.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20527_none_9ee0ecedca3ff312.manifestไม่สามารถใช้งานได้69701 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง lpksetup_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16429_none_7b851cdd27b77904.manifestไม่สามารถใช้งานได้45,99401 2007 Feb22:14ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง lpksetup_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20527_none_7c0cb91440d6e620.manifestไม่สามารถใช้งานได้45,99401 2007 Feb22:14ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง rescacheinstaller.d_1122334455667788_6.0.6000.16429_none_9b3b52ae812be141.manifestไม่สามารถใช้งานได้71501 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง rescacheinstaller.d_1122334455667788_6.0.6000.20527_none_9bc2eee59a4b4e5d.manifestไม่สามารถใช้งานได้71501 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง rescacheinstaller_1122334455667788_6.0.6000.16429_none_13cc1a542356e393.manifestไม่สามารถใช้งานได้8,70401 2007 Feb22:14ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง rescacheinstaller_1122334455667788_6.0.6000.20527_none_1453b68b3c7650af.manifestไม่สามารถใช้งานได้8,70401 2007 Feb22:14ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb932243_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,97501 2007 Feb22:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb932243 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,69601 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb932243_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,74401 2007 Feb22:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb932243 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,44301 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,87401 2007 Feb22:10ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,90901 2007 Feb22:07ไม่สามารถใช้งานได้
Langcleanupsysprepaction.dll6.0.6000.1642934,81601 2007 Feb05:05x64
Lpksetup.exe6.0.6000.16429198,65601 2007 Feb05:03x64
Lpremove.exe6.0.6000.1642929,18401 2007 Feb05:03x64
Muilanguagecleanup.dll6.0.6000.1642912,80001 2007 Feb05:06x64
Langcleanupsysprepaction.dll6.0.6000.2052734,81601 2007 Feb04:40x64
Lpksetup.exe6.0.6000.20527198,65601 2007 Feb02:43x64
Lpremove.exe6.0.6000.2052729,18401 2007 Feb02:42x64
Muilanguagecleanup.dll6.0.6000.2052712,80001 2007 Feb04:41x64
Rescinst.dll6.0.6000.16429217,60001 2007 Feb05:04x64
Rescinst.dll6.0.6000.20527217,60001 2007 Feb04:37x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 932243 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbhotfixserver kbmt KB932243 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:932243

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com