MS08-070: ช่องโหว่ใน Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้ม (การควบคุม ActiveX) อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 932349 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 070 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเอาการปรับปรุงนี้ โปรดดูบทความฐานความรู้ของแต่ละที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้" บทความแต่ละที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการถอนการติดว่าโปรแกรมปรับปรุงอาจถูกตั้งโดยใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ในคอมพิวเตอร์ที่มีการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ติดตั้ง วิธีการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ใช้ใน Microsoft Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ (VBA) วิธีการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์สร้างอินสแตนซ์ของตัวควบคุมโดยตรงผ่านทาง Microsoft Office ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหาต่อไปนี้:
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเรียกใช้แมโคร:
  วัตถุไม่ถูกต้องของไลบรารี หรือประกอบด้วยการอ้างอิงถึงข้อกำหนดของวัตถุที่ไม่สามารถค้นหา
  เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น แมโครจะทำงานไม่
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามจะเพิ่มตัวควบคุมที่ปรับปรุงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่ม Office Visual Basic สำหรับฟอร์มแอปพลิเคชัน:
  องค์ประกอบที่ไม่พบ
  เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ตัวควบคุมที่ถูกเพิ่มให้กับฟอร์มไม่
วิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้ตัวควบคุมใน VBA ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ วิธีการแก้ไขปัญหาของ Visual Basic 6.0 คอมไพล์แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบ วิธีแก้ไขปัญหาบนเว็บจะไม่ได้รับผลกระทบ โซลูชัน.NET จะไม่ได้รับผลกระทบ เฉพาะตาม VBA โซลูชันที่สร้างอินสแตนซ์ของตัวควบคุมโดยตรงผ่าน Office ได้รับผลกระทบ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมสำหรับการปรับปรุง Visual Basic 6.0 Service Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
957924คำอธิบายเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Visual Basic 6.0 Service Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้ม
ถ้าคุณกำลังใช้ Office Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ คุณอาจต้องลบรุ่นไลบรารีชนิดของตัวควบคุมที่เก็บไว้ชั่วคราวเช่นกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณสำหรับ ".exd" การค้นหา และลบแฟ้ม.exd ทั้งหมด ถูกสร้างขึ้นแฟ้ม.exd จะถูกใหม่โดยอัตโนมัติโดยใช้ตัวควบคุมใหม่ในครั้งถัดไปที่คุณใช้ VBA

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

For more information about this security update and for information about any known issues with specific releases of this software, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
 • 958369MS08-070: Description of the security update for Microsoft Visual FoxPro 8.0 Service Pack 1: December 9, 2008
 • 958370MS08-070: Description of the security update for Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 1: December 9, 2008
 • 958371MS08-070: Description of the security update for Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2: December 9, 2008
 • 958392MS08-070: Description of the security update for the Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1 development platform: December 9, 2008
 • 958393MS08-070: Description of the security update for Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1 development platform: December 9, 2008
 • 926857MS08-070: Description of the security update for Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 Runtime Extended Files: December 9, 2008
 • 957797MS08-070: Description of the security update for Office XP: December 9, 2008
 • 949045MS08-070: Description of the security update for Project 2003: December 9, 2008
 • 949046MS08-070: Description of the security update for Project 2007: December 9, 2008

ข้อมูลแฟ้ม

The English (United States) version of this security update has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table. วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

Microsoft Visual FoxPro 8.0 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Comct232.msm20-Oct-200822:45107,008
Comct232.ocx6.0.98.1211-Oct-200803:36170,584
Mschrt20.msm20-Oct-200822:45495,104
Mschrt20.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:361,030,984
Mscomct2.msm20-Oct-200822:45376,320
Mscomct2.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36656,200
Msflxgrd.msm20-Oct-200822:46129,024
Msflxgrd.ocx6.1.98.1111-Oct-200803:36259,912
Mshflxgd.msm20-Oct-200822:46220,160
Mshflxgd.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36444,504
Msmask32.msm20-Oct-200822:4699,840
Msmask32.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36179,528
Mswinsck.msm20-Oct-200822:สีกัน76,288
Mswinsck.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36128,840

Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Comct232.msm20-Oct-200822:45107,008
Comct232.ocx6.0.98.1211-Oct-200803:36170,584
Mschrt20.msm20-Oct-200822:45495,104
Mschrt20.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:361,030,984
Mscomct2.msm20-Oct-200822:45376,320
Mscomct2.ocx6.1.98.1211 2008 Oct03:36656,200
Msflxgrd.msm20 2008 Oct22:46129,024
Msflxgrd.ocx6.1.98.1111 2008 Oct03:36259,912
Mshflxgd.msm20 2008 Oct22:46220,160
Mshflxgd.ocx6.1.98.1211 2008 Oct03:36444,504
Msmask32.msm20 2008 Oct22:4699,840
Msmask32.ocx6.1.98.1211 2008 Oct03:36179,528
Mswinsck.msm20 2008 Oct22:สีกัน76,288
Mswinsck.ocx6.1.98.1211 2008 Oct03:36128,840

Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Comct232.msm14 2008 Oct21:49100,352
Comct232.ocx6.0.98.1211 2008 Oct03:36170,584
Mschrt20.msm14 2008 Oct21:49495,104
Mschrt20.ocx6.1.98.1211 2008 Oct03:361,030,984
Mscomct2.msm14 2008 Oct21:49376,320
Mscomct2.ocx6.1.98.1211 2008 Oct03:36656,200
Msflxgrd.msm14 2008 Oct21:49129,024
Msflxgrd.ocx6.1.98.1111 2008 Oct03:36259,912
Mshflxgd.msm14 2008 Oct21:49220,160
Mshflxgd.ocx6.1.98.1211 2008 Oct03:36444,504
Msmask32.msm14 2008 Oct21:4999,840
Msmask32.ocx6.1.98.1211 2008 Oct03:36179,528
Mswinsck.msm14 2008 Oct21:5071,680
Mswinsck.ocx6.1.98.1211 2008 Oct03:36128,840
Tlbinf32.msm16 2008 Oct04:45142,336

แพลตฟอร์มพัฒนา Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Mschrt20.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:361,030,984
Mscomct2.ocx1.0.0.115 2001 พฤศจิกายน22:13126,464
Msmask32.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36179,528
Msmask32_x86.msm15 2008 Oct05:37127,488
Msmask32_x86_chs.msm16 2008 Oct12:1945,568
Msmask32_x86_cht.msm16 2008 Oct12:1946,080
Msmask32_x86_deu.msm15 2008 Oct05:3746,592
Msmask32_x86_enu.msm14 2008 Oct22:3333,280
Msmask32_x86_esn.msm16 2008 Oct15:3846,080
Msmask32_x86_fra.msm16 2008 Oct15:3846,080
Msmask32_x86_ita.msm16 2008 Oct15:3846,080
Msmask32_x86_jpn.msm15 2008 Oct05:3746,080
Msmask32_x86_kor.msm16 2008 Oct12:1946,080
Vb_control_mschart_rtl_x86_---.msm15 2008 Oct05:37463,872
Vb_control_mschart_rtl_x86_chs.msm16 2008 Oct12:1956,320
Vb_control_mschart_rtl_x86_cht.msm16 2008 Oct12:1956,832
Vb_control_mschart_rtl_x86_deu.msm15 2008 Oct05:3760,416
Vb_control_mschart_rtl_x86_enu.msm14 2008 Oct22:3333,280
Vb_control_mschart_rtl_x86_esn.msm16 2008 Oct15:3859,392
Vb_control_mschart_rtl_x86_fra.msm16 2008 Oct15:3859,392
Vb_control_mschart_rtl_x86_ita.msm16 2008 Oct15:3859,392
Vb_control_mschart_rtl_x86_jpn.msm15 2008 Oct05:3757,856
Vb_control_mschart_rtl_x86_kor.msm16 2008 Oct12:1957,344

แพลตฟอร์มพัฒนา Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Mschrt20.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:361,030,984
Msmask32.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36179,528
Msmask32_x86.msm21 2008 Oct20:29127,488
Msmask32_x86_chs.msm24 2008 Oct23:2946,080
Msmask32_x86_cht.msm24 2008 Oct23:2946,592
Msmask32_x86_deu.msm23 2008 Oct00:2347,104
Msmask32_x86_enu.msm21 2008 Oct20:2933,280
Msmask32_x86_esn.msm23 2008 Oct00:2346,592
Msmask32_x86_fra.msm23 2008 Oct00:2346,592
Msmask32_x86_ita.msm23 2008 Oct00:2346,592
Msmask32_x86_jpn.msm21 2008 Oct20:2946,592
Msmask32_x86_kor.msm24 2008 Oct23:2946,592
Vb_control_mschart_rtl_x86_---.msm21 2008 Oct20:29465,408
Vb_control_mschart_rtl_x86_chs.msm24 2008 Oct23:2956,832
Vb_control_mschart_rtl_x86_cht.msm24 2008 Oct23:2957,344
Vb_control_mschart_rtl_x86_deu.msm23 2008 Oct00:2360,928
Vb_control_mschart_rtl_x86_enu.msm21 2008 Oct20:2933,280
Vb_control_mschart_rtl_x86_esn.msm23 2008 Oct00:2359,904
Vb_control_mschart_rtl_x86_fra.msm23 2008 Oct00:2359,904
Vb_control_mschart_rtl_x86_ita.msm23 2008 Oct00:2359,904
Vb_control_mschart_rtl_x86_jpn.msm21 2008 Oct20:2958,368
Vb_control_mschart_rtl_x86_kor.msm24 2008 Oct23:2957,856

การรันไทม์เซอร์วิสแพ็ค 6 Microsoft Visual Basic 6.0 ขยายแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Comct232.cab10 2008 Oct20:4187,859
Comct232.dep10 2008 Oct18:512,495
Comct232.ocx6.0.98.1210 2008 Oct20:36170,584
Mschrt20.cab10 2008 Oct20:42453,997
Mschrt20.dep10 2008 Oct18:592,494
Mschrt20.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:361,030,984
Mscomct2.cab10 2008 Oct20:42336,516
Mscomct2.dep10 2008 Oct18:542,494
Mscomct2.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36656,200
Msdatgrd.cab10 2008 Oct20:42134,545
Msdatgrd.dep10 2008 Oct18:592,514
Msdatgrd.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36279,368
Msflxgrd.cab10 2008 Oct20:42113,567
Msflxgrd.dep09 2008 Oct23:452,494
Msflxgrd.ocx6.1.98.1110 2008 Oct20:36259,912
Mshflxgd.cab10 2008 Oct20:42209,282
Mshflxgd.dep10 2008 Oct19:062,524
Mshflxgd.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36444,504
Msmask32.cab10 2008 Oct20:4191,429
Msmask32.dep10 2008 Oct18:552,494
Msmask32.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36179,528
Mswinsck.cab10 2008 Oct20:4165,565
Mswinsck.dep10 2008 Oct18:572,463
Mswinsck.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36128,840

Microsoft Office XP

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msflxgrd.ocx6.1.98.6262,14430 Sep 200817:11

โครงการ Microsoft Office 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Mscomct2.ocx6.1.98.11658,43211 2008 Jun23:02
Msflxgrd.ocx6.1.98.6262,14411 2008 Jun23:02

โครงการ Microsoft Office 2007

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Mscomct2.ocx6.1.98.11658,43218 Sep 200805:17

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 932349 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
  • Microsoft Visual C++ 2002 Standard Edition
  • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 1
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2
 • Microsoft Office Project 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project 2007 Service Pack 1
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbsurveynew kbmt KB932349 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:932349

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com