Radna povr?ina operativnog sistema Windows mo?e prestati da se ispravno a?urira kada ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista radi tokom dugog vremenskog perioda

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 932406 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu menjanja registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista radi tokom dugog vremenskog perioda, ekran radne povr?ine operativnog sistema Windows Vista mo?e prestati da se ispravno a?urira. Na primer, mo?ete iskusiti neke od slede?ih simptoma:
 • Delovi ekrana mogu postati crni.
 • Delovi ekrana mogu postati prozirni.
 • Traka sa alatkama mo?e nestati.
 • Traka sa alatkama mo?e biti prikazana na vrhu umesto na dnu ekrana.
Ako dodate kolonu GDI objekata za proces Explorer.exe u konzoli upravlja?a zadacima, vide?ete da je kolona GDI objekata dostigla maksimalan broj koji je definisan u stavci registratora GDIProcessHandleQuota.

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog propusta GDI objekta u datoteci Comctl32.dll.

RE?ENJE

Informacije o ispravci

Ova hitna ispravka re?ava GDI propusta u datoteci Comctl32.dll.

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Ispravka za Windows Vista

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 932406.

Ispravka za Windows Vista za x64-bitne sisteme

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 932406.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Informacije o datoteci

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, 32-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatforma
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.03:16Nije primenljivo
Package_10_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_11_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_12_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_13_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_14_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_15_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_16_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_17_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_18_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo6,35809.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_19_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_1_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38109.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_20_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_21_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_22_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_23_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_24_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_25_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_26_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_27_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_28_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_29_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_2_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38109.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_30_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_3_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38109.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_4_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38109.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_5_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38109.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_6_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38109.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_7_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38109.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_8_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38109.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_9_for_kb932406~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,38109.02.2007.11:09Nije primenljivo
Update.mumNije primenljivo21,68809.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_041de316a6487afd9e50e3d6c123e4de_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_e3b9cfaeeae09205.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_0aafd589a79aae1964193d5e54c3eb82_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_eaac9d07a74fa0b5.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_137094d6a656a35d177bdf2591b8c700_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_9cf6c8dd3c20fdff.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_18e3e68e8ffeb39a8be53245aab38ca0_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_290dcffda9367514.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_23c6a5b90a6b908eaec31b40350336a1_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_6d5b329f1d5685fd.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_27366a0ca611609ee569fe8fae9eb58e_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_11938d263011bf79.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_2cdce133e3e4500afba6922c6830d771_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_22b7168acf147a5a.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_31c57210b665231a9a77c0df9a8f55a5_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_fd20e94b2dbf3ab5.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_3313399217ebc441dfd8bccdb25b98a5_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_866805cf549c1332.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_3b4627272dbe7f50f1a2652b71c3bcb0_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_41e9b4daf880c3c6.manifestNije primenljivo66709.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_40850098b86a5a945a4c9d855c4c626c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_a689aaebbf8d42e5.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_46b587f52a9d8129caacf9300130c8b4_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_fd4f3808a4aa45a8.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_52e4b90dfb86384e258ddff4f91db61c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_97973fcf8368ab24.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_5316aab524f9567faeece532ffdb1a1f_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_1e1b9dd7bea0c237.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_54f5738f487db19ae0a1b200d080ded0_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_9b94f8b17cd80260.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_7eb0306394886dd5818bea40dd0b2574_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_82f7ebacd4c6a1cd.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_8685b9f7168995728c642c04ecc31eed_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_de256b2849301067.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_8a07b8c2c480e58783bdb6e892972819_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_da4ef91994e67b74.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_98930bfcdf1fc95b82abdb8dd3517976_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_1ddf7cf819a71b6f.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_99b6f21ebdb0555f65ddae373f07c46c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_96ccc24bed7f0b1a.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_9c57a12efb26da9e9f6a4b36010a4849_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_afdf2d0f264c7990.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_9de4b52e426104bda67e6ec2127dcfa7_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_c8932ee9949811a7.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_b003a9878ccff6d680f7641670d4b1be_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_e1d4eff7861df30d.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_b03d11e67c741ee3580aa5ad9fc8489e_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_51a250ce1057b0a4.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_bb075e2cd8fbfef874b042767f5d183c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_b618052ae380c81e.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_c4ad16a36e16302f019514cd6b5bdbc6_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_96237e3f67438f67.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_c9a84ca5ee1c910b0732cc14f58e7a9c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_ed81a9f53dc693db.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_d01238b1a2ad6070f86e04e162823a38_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_e634eb12c3c682b2.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_d217b6cea9155cdb185dead8a013d773_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_b4fdcdb6c15c0aa2.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_d3e6f6e207a03e9032429f626065332c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_06204c6ae93f5384.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_dedab7bc3c621c7588d4f6cef48d871a_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_fa41e2fbabf9ea4b.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_e15acecd0a0137dc3b28fced8baf5635_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_8c0fdbfe92941337.manifestNije primenljivo63509.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_e317c0e0f00d8691fb34f4f5d7b4e421_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_fb89cf9997884bad.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_f034210ea23524dc3d26a5a2334692f6_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_6343219750c1562e.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_f2946b103e75c78fbc56ccf15a0dc7ac_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_4283b857b06ea515.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_f3b43381ef386d3945aa51eb715dbe66_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_880ea7431466b832.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_fa7d7782913394b7e2cc46346fbd541c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_e618aff5d2bd238f.manifestNije primenljivo66209.02.2007.11:09Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_ar-sa_c7a06a0589310dce.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_bg-bg_6de04b8e79b15f25.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_cs-cz_18e9c22967393b50.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_da-dk_b623a2505d7f374f.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_de-de_b34f378c5f558be9.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_el-gr_5be5651f4e6af477.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_en-us_5c400d854e3397ae.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_es-es_5c0b6a694e5a8953.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_et-ee_55cb35f9526065e2.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_fi-fi_fb266f1643747b7d.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_fr-fr_fec2e068412c9fb5.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_he-il_42e2880a279ba0a3.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_hr-hr_44ff3aea264f0d69.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_hu-hu_463360b0258c6ed1.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_it-it_e8ead6af185e8533.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_ja-jp_8b1055bc0b79970e.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_ko-kr_2e7a3270fdea5e24.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_lt-lt_d2455e71f01229c1.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_lv-lv_d312ccf5ef906ab1.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_nb-no_170cb3a5d60f89e0.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_nl-nl_154bfee3d73b93b5.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_pl-pl_5b885965bc5e0169.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_pt-br_5ddc4409bae7954d.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_pt-pt_5ebe1375ba570529.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_ro-ro_a2f8d9ada0bdd085.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_ru-ru_a56125399f389355.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_sk-sk_447c29e69452857f.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_sl-si_438e4b9e94ec9862.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_sr-..-cs_e317c8310e44fbaa.manifestNije primenljivo1,87709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_sv-se_415c0fae96619db0.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_th-th_e666316187a65af1.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_tr-tr_ea6959f5851d9fa1.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_uk-ua_86493c9c7c4ec5ed.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_zh-cn_bbc677f3355571c0.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_zh-hk_ba7170813630e450.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_zh-tw_bfc2b54932c64e30.manifestNije primenljivo1,86709.02.2007.11:12Nije primenljivo
X86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_4634c4a0218d65c1.manifestNije primenljivo10,64009.02.2007.11:12Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,80009.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053313,31209.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053313,31209.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.02:39Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,80009.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,80009.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,26409.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053310,24009.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053310,24009.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,80009.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,80009.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,80009.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,80009.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,80009.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.205339,72809.02.2007.03:16Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.205339,72809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.205339,72809.02.2007.03:17Nije primenljivo
Comctl32.dll6.10.6000.205331,648,12809.02.2007.03:33x86
Windows Vista, 64-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatforma
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,26409.02.2007.04:36Nije primenljivo
Package_10_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_11_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_12_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_13_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_14_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_15_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_16_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_17_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_18_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_19_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_1_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39709.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_20_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_21_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_22_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_23_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_24_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_25_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_26_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_27_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_28_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_29_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_2_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_30_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_31_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_32_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_33_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_34_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_35_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_36_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_37_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_38_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_39_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_3_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39709.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_40_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_41_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo6,39809.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_42_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_43_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_44_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_45_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_46_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_47_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_48_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_49_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_4_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39709.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_50_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_51_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_52_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_53_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_54_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_55_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_56_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_57_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_58_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_59_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo6,15709.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_5_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_60_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97309.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_6_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_7_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_8_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,39709.02.2007.11:09Nije primenljivo
Package_9_for_kb932406~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo1,97209.02.2007.11:09Nije primenljivo
Update.mumNije primenljivo21,68809.02.2007.11:09Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,26409.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,80009.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,80009.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,26409.02.2007.03:07Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053310,75209.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.205339,72809.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.205339,72809.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053312,28809.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,26409.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.2053311,77609.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.205339,21609.02.2007.04:36Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.205339,21609.02.2007.04:37Nije primenljivo
Amd64_041de316a6487afd9e50e3d6c123e4de_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_3fd86b32a33e033b.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_0495395ac35774794a43e6a0786d48be_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_69f5126562840441.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_0aafd589a79aae1964193d5e54c3eb82_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_46cb388b5fad11eb.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_0ad28b483420621e31cebe30f870319c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_5477f259637ce363.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_0b7a29bbc807d643bf8e1127bc71dc89_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_094672e97331755f.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_137094d6a656a35d177bdf2591b8c700_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_f9156460f47e6f35.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_18e3e68e8ffeb39a8be53245aab38ca0_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_852c6b816193e64a.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_1ac6aba3d062080eefdd80051262f5d7_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_188476404c467ccc.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_2174fe6bda5d8fd5d3eaa4bc1b047dfe_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_f151a7577b00aba8.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_23c6a5b90a6b908eaec31b40350336a1_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_c979ce22d5b3f733.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_27366a0ca611609ee569fe8fae9eb58e_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_6db228a9e86f30af.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_2c42f4eb730c12799ac9597b15c29594_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_5ed1fa3c48bbd45b.manifestNije primenljivo63909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_2cdce133e3e4500afba6922c6830d771_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_7ed5b20e8771eb90.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_2e92f615ee329209b8444a8eb8a1ba2f_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_0556990872a851b2.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_31c57210b665231a9a77c0df9a8f55a5_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_593f84cee61cabeb.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_3313399217ebc441dfd8bccdb25b98a5_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_e286a1530cf98468.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_3b4627272dbe7f50f1a2652b71c3bcb0_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_9e08505eb0de34fc.manifestNije primenljivo66909.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_40850098b86a5a945a4c9d855c4c626c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_02a8466f77eab41b.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_46b587f52a9d8129caacf9300130c8b4_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_596dd38c5d07b6de.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_52e4b90dfb86384e258ddff4f91db61c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_f3b5db533bc61c5a.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_5316aab524f9567faeece532ffdb1a1f_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_7a3a395b76fe336d.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_54f5738f487db19ae0a1b200d080ded0_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_f7b3943535357396.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_57d0a228f2e1271874701e5684fd7db5_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_9d636cde49cd99d0.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_58c3fbfcb7e67508012fc54ef3a1ff32_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_3360b47f29a4d4b4.manifestNije primenljivo67109.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_5ad182745a0a84fe72b01ca2f5ceee5a_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_a70869530b21765f.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_5e2e46a0ff992663138f43f88fb2e462_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_5ba76e731e859a2b.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_5fb8106311e122593ecb153b5fffa935_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_202b02ea410378fe.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_620fe006eda59aca70d82b566fe758b0_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_24064aef62999473.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_6eb69fc666821d71666fffda4a063f54_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_c0376d53d843ae22.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_71e9d22b9ed76d5eeff7290457421254_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_2be5a2c3f42c3e0e.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_78f3d1b42ee52a11886d2c8389bd42a0_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_76b89e3930b383db.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_7bc406f1a657eaf0628fe4350bab5925_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_6afe1b8614ef84bd.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_7eb0306394886dd5818bea40dd0b2574_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_df1687308d241303.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_82864b9a5c58148be39fd29996706917_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_eced429f0ff02956.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_835bb9bf507e47d2674621de67ab80e1_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_66b571f455200378.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_865cf2faf82d44f6860081000fb4a886_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_54d57b41d3b9eac5.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_8685b9f7168995728c642c04ecc31eed_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_3a4406ac018d819d.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_8a07b8c2c480e58783bdb6e892972819_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_366d949d4d43ecaa.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_98930bfcdf1fc95b82abdb8dd3517976_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_79fe187bd2048ca5.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_99b6f21ebdb0555f65ddae373f07c46c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_f2eb5dcfa5dc7c50.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_9c57a12efb26da9e9f6a4b36010a4849_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_0bfdc892dea9eac6.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_9d58e3174d78a8a0776eb389c343078e_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_95278e2cf7fc3df1.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_9de4b52e426104bda67e6ec2127dcfa7_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_24b1ca6d4cf582dd.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_a10771c223c60394a43ac0943b4e475f_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_a23b3808bd46c9f5.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_a73a5c060e665237640b10ff495b95cd_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_fb0a48e6264bbad4.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_b003a9878ccff6d680f7641670d4b1be_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_3df38b7b3e7b6443.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_b03d11e67c741ee3580aa5ad9fc8489e_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_adc0ec51c8b521da.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_b4424af5ce2fb070c8cde55cb65846b4_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_c3613d1a09a07980.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_bb075e2cd8fbfef874b042767f5d183c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_1236a0ae9bde3954.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_c3999f967ce74aebde41369afaf57625_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_8518fbbedc258661.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_c4ad16a36e16302f019514cd6b5bdbc6_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_f24219c31fa1009d.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_c9a84ca5ee1c910b0732cc14f58e7a9c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_49a04578f6240511.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_cca412daab6bcc3cae61b121ef7f1992_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_eb9e338fc610e68c.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_cfe31ca401a14f8965ab9362fbfc50e9_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_1a17dbbc07279e20.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_d01238b1a2ad6070f86e04e162823a38_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_425386967c23f3e8.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_d085aeded05160ccd67ec4d4c19eb012_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_9d1d32b02a65f14a.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_d1542208bd2f5fd4745a275a248f3242_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_080429beb3e62892.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_d217b6cea9155cdb185dead8a013d773_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_111c693a79b97bd8.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_d275a1ba805189adc8a7cf9648ed6b19_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_9eadb684b3788aaf.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_d3121531f70ab081d5808a46bb79a09f_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_5df8d9538acaae19.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_d3e6f6e207a03e9032429f626065332c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_623ee7eea19cc4ba.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_d4d23440842300ac70cf130d1f491659_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_ab8ca190db2cf8b3.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_d69b31e922a4bb854f212cef034a3e0f_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_ebaf7f4a80a643c0.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_d9480da4c33a6cffd1ed826b9026cc01_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_76b6c50b8ad2d913.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_dedab7bc3c621c7588d4f6cef48d871a_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_56607e7f64575b81.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_e15acecd0a0137dc3b28fced8baf5635_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_e82e77824af1846d.manifestNije primenljivo63709.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_e317c0e0f00d8691fb34f4f5d7b4e421_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_57a86b1d4fe5bce3.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_e3d413928c7f2a0463b9dd916f7562aa_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_05c9bb9e6a23fa36.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_f034210ea23524dc3d26a5a2334692f6_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_bf61bd1b091ec764.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_f2946b103e75c78fbc56ccf15a0dc7ac_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_9ea253db68cc164b.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_f3b43381ef386d3945aa51eb715dbe66_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_e42d42c6ccc42968.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_f57c2d6b2ca7cd6d8cb657435c9d0e09_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_b66b2f1eda990ce8.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_fa7d7782913394b7e2cc46346fbd541c_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_42374b798b1a94c5.manifestNije primenljivo66409.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_ff3cd8f3c8ab8c88aaa8f69be1efbf9a_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_1d7b70602a034665.manifestNije primenljivo66609.02.2007.11:09Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_ar-sa_7ff3332e74b4e4c8.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_bg-bg_263314b76535361f.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_cs-cz_d13c8b5252bd124a.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_da-dk_6e766b7949030e49.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_de-de_6ba200b54ad962e3.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_el-gr_14382e4839eecb71.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_en-us_1492d6ae39b76ea8.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_es-es_145e339239de604d.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_et-ee_0e1dff223de43cdc.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_fi-fi_b379383f2ef85277.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_fr-fr_b715a9912cb076af.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_he-il_fb355133131f779d.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_hr-hr_fd52041311d2e463.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_hu-hu_fe8629d9111045cb.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_it-it_a13d9fd803e25c2d.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_ja-jp_43631ee4f6fd6e08.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_ko-kr_e6ccfb99e96e351e.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_lt-lt_8a98279adb9600bb.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_lv-lv_8b65961edb1441ab.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_nb-no_cf5f7ccec19360da.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_nl-nl_cd9ec80cc2bf6aaf.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_pl-pl_13db228ea7e1d863.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_pt-br_162f0d32a66b6c47.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_pt-pt_1710dc9ea5dadc23.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_ro-ro_5b4ba2d68c41a77f.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_ru-ru_5db3ee628abc6a4f.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_sk-sk_fccef30f7fd65c79.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_sl-si_fbe114c780706f5c.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_sr-..-cs_9b6a9159f9c8d2a4.manifestNije primenljivo1,88309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_sv-se_f9aed8d781e574aa.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_th-th_9eb8fa8a732a31eb.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_tr-tr_a2bc231e70a1769b.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_uk-ua_3e9c05c567d29ce7.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_zh-cn_7419411c20d948ba.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_zh-hk_72c439aa21b4bb4a.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.c..-controls.resources_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_zh-tw_78157e721e4a252a.manifestNije primenljivo1,87309.02.2007.11:19Nije primenljivo
Amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6000.20533_none_fe878dc90d113cbb.manifestNije primenljivo10,68209.02.2007.11:19Nije primenljivo
Comctl32.dll.mui6.10.6000.205339,21609.02.2007.04:37Nije primenljivo
Comctl32.dll6.10.6000.205332,017,79209.02.2007.04:53x64

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite bilo koji od slede?ih metoda.

1. metod

Odjavite se, a zatim se ponovo prijavite na ra?unar.

2. metod

Zaustavite, a zatim ponovo pokrenite proces Explorer.exe. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Pritisnite tastere CTRL+ALT+DEL.
 2. Kliknite na dugme Upravlja? zadacima.
 3. Izaberite karticu Procesi.
 4. Izaberite proces explorer.exe.
 5. Kliknite na dugme Dovr?i proces, a zatim kliknite na dugme Dovr?i proces.
 6. Izaberite karticu Aplikacije.
 7. Kliknite na dugme Novi zadatak.
 8. U polju Otvori otkucajte explorer, a zatim kliknite na dugme U redu.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Upozorenje Ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili pomo?u nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

U 64-bitnim operativnim sistemima Windows, ograni?enje pokaziva?a interfejsa grafi?kog ure?aja (GDI) ne pove?ava se vi?e od iste vrednosti kod 32-bitnih operativnih sistema Windows. Maksimalan broj GDI pokaziva?a kojim jedan proces mo?e da rukuje iznosi 65.535. Broj GDI pokaziva?a kojim svaki proces mo?e da rukuje mo?ete ograni?iti tako ?to ?ete postaviti slede?u vrednost registratora:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\Windows


Ime vrednosti: GDIProcessHandleQuota
Tip vrednosti: REG_DWORD
Podaci o vrednosti: 10000 (podrazumevana decimalna vrednost)
Ovu vrednost registratora mo?ete postaviti od minimalne vrednosti 256 (decimalna) do maksimalne vrednosti 65536 (decimalna).

Za vi?e informacija o imenovanju paketa hitnih ispravki kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
816915 Nova ?ema imenovanja datoteka za pakete ispravki za Microsoft Windows softver (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 932406 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 5.1
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbvistasp1fix atdownload atdownload kbbug kbhotfixserver kbqfe kbexpertisebeginner KB932406

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com