การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิด หรือสร้างเอกสาร XPS ได้รับการป้องกัน โดยใช้ตัวแสดง XPS ที่มาพร้อมกับ 3.0 Framework .NET: "ไม่สามารถเปิดเอกสารนี้ได้เนื่องจากสิทธิ์ของคุณหมดอายุแล้ว"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 932471 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิด หรือสร้างเอกสาร XML กระดาษข้อมูลจำเพาะ (XPS) ที่ถูกป้องกัน โดยใช้ตัวแสดง XPS ที่ให้มากับ Microsoft .NET Framework 3.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเปิดเอกสารนี้ได้เนื่องจากสิทธิ์ของคุณหมดอายุแล้ว
หมายเหตุ ตัวแสดง XPS คือ คอมโพเนนต์ของ Microsoft .NET Framework 3.0 3.0 Framework .NET มีอยู่ใน Windows Vista

สาเหตุ

ตัวแสดง XPS ใช้ฟังก์ชันการทำงานของบริการการจัดการสิทธิ์ (RMS) ใน Microsoft Windows เมื่อ ต้องสร้าง และเปิดเอกสาร XPS ที่มีการป้องกันด้วย RMS ซึ่ง RMS ใช้แฟ้มรายการ XML เพื่อเก็บข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก

ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้มแสดงรายการการตั้งค่าวันหมดอายุไม่ถูกต้องสำหรับฟังก์ชัน RMS ของตัวแสดง XPS ถ้าวันของระบบเป็นวันหลังจากวันหมดอายุที่การตั้งค่าแฟ้มแสดงรายการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มแสดงรายการการตั้งค่าวันหมดอายุ 31 ธันวาคม 2549 และวันของระบบเป็นวันหลังจาก 31 ธันวาคม 2549 ปัญหานี้เกิดขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกรวมไว้ ใน 3.5 Framework .NET และ ในใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดตั้ง.NET Framework รุ่นล่าสุด โดยใช้ Windows Update หรือ ดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 932471 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.0
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbvistasp1fix kbqfe kbmt KB932471 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:932471

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com