คุณได้รับข้อความแสดง 5.2.0 รายงานการไม่ได้จัดส่ง (NDR) ข้อความเมื่อต้องส่งข้อความอีเมลให้กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 ที่กำลังเรียกใช้เครื่องมือ Isinteg.exe ในเก็บกล่องจดหมาย dismounted

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 932515 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เครื่องมือ Isinteg.exe กำลังทำงานในเก็บกล่องจดหมาย dismounted บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2007 นอกจากนี้ บริการ Microsoft Exchange สปอร์กำลังเรียกใช้ใน Exchange 2007 server เมื่อต้องส่งข้อความอีเมล์ไปยังกล่องจดหมายที่รวมอยู่ในเก็บกล่องจดหมาย dismounted คุณได้รับข้อความแสดงข้อความรายงานไม่ได้จัดส่ง (NDR) ต่อไปนี้:
ข้อความของคุณจึงไม่ถึงผู้รับเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน
เรื่อง: xxxx
ส่ง::<time> </time>
ไม่สามารถส่งถึงผู้รับต่อไปนี้::
test01@test.com บน<time> </time>
ข้อความส่งไปถึงระบบอีเมลของผู้รับ แต่การนำส่งถูกปฏิเสธ ให้พยายามส่งข้อความใหม่ หากยังคงล้มเหลวอีก โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
<test.com #5.2.0="" smtp;550="" 5.2.0="" storedrv.deliver:="" the="" microsoft="" exchange="" information="" store="" service="" reported="" an="" error.="" the="" following="" information="" should="" help="" identify="" the="" cause="" of="" this="" error:="" ......=""></test.com>

สาเหตุ

เมื่อเก็บกล่องจดหมายของกล่องจดหมายปลายทางเป็น dismounted เพื่อรันเครื่องมือ Isinteg.exe ข้อความที่ถูกจัดคิวในคิวการจัดส่งภายในของผู้รับ ทำเครื่องอย่างไรก็ตาม Exchange 2007 หมายการจัดส่งเป็นข้อผิดพลาดแบบถาวร ความ NDR สาเหตุ 5.2.0 นี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Update Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2007 ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Exchange หรือยกเลิกการปรับปรุง ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 932515 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB932515 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:932515

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com