כאשר מדפיסים הודעת דואר אלקטרוני ב-Office Outlook 2003 או ב-Outlook Express, ההודעה המודפסת כה קטנה עד שאינה קריאה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 932538 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר מדפיסים הודעת דואר אלקטרוני ב-Office Outlook 2003 או ב-Outlook Express, ההודעה המודפסת כה קטנה עד שאינה קריאה.

הערה בעיה זו אינה מתרחשת ב-Microsoft Office Outlook 2007.

סיבה

הבעיה מתרחשת כיוון שהתכונה 'כווץ להתאמה' ב-Outlook 2003 או ב-Outlook Express זמינה אוטומטית. לכן, אם התכנים שבהודעת הדואר האלקטרוני רחבים מרוחב הדף, מידות ההודעה יוקטנו כך שיתאימו לדף. אם מידות ההודעה מוקטנות יותר מדי, ההודעה המודפסת כה קטנה עד שאינה קריאה.

פתרון הבעיה

הערות
 • תיקון חם זה חל על כל לקוח המשתמש ב- Internet Explorer.
 • התיקון החם כלול ב- Internet Explorer עבור Windows XP Service Pack 3 (SP3)?, ?Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)? ו- Windows Vista Service Pack 1 (SP1)?.

מידע על ערכת Service Pack

?Windows Vista

כדי לפתור בעיה זו יש להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור מערכת Windows Vista. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
935791 כיצד להשיג את מהדורת ה- Service Pack העדכנית ביותר עבור Windows Vista

Windows XP

כדי לפתור בעיה זו יש להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור מערכת Windows XP. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP

מידע על תיקון חם

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. יש ליישמו אך ורק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, שלח בקשה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

אין תנאים מוקדמים להתקנת התיקון החם.

דרישה להפעלה מחדש

אינך חייב להפעיל את המחשב מחדש לאחר החלת התיקון החם.

מידע על החלפת תיקון חם

תיקון חם זה אינו מחליף תיקונים חמים אחרים כלשהם.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת פרטי הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן מקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין שעון UTC לשעון המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
עבור מחשבים מבוססי x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.205446,056,44810-Mar-200703:33x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.205443,582,97610-Mar-200703:33x86SP2SP2QFE
עבור מחשבים מבוססי x64
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.205447,057,92010-Mar-200703:11x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.205445,667,84010-Mar-200703:12x64SP2SP2QFE
Wieframe.dll7.0.6000.205446,056,44810-Mar-200703:12x86SP2WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.205443,582,97610-Mar-200703:12x86SP2WOW
עבור מחשבים מבוססי Itanium
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.2054411,539,96810-Mar-200703:11IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.205449,974,78410-Mar-200703:11IA-64SP2SP2QFE
Wieframe.dll7.0.6000.205446,056,44810-Mar-200703:12x86SP2WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.205443,582,97610-Mar-200703:12x86SP2WOW

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, מחק תמונות גדולות מהודעת הדואר האלקטרוני. לחלופין, הוסף רווחים ושורות חדשות להודעת הדואר האלקטרוני כדי להקטין אותה. לאחר מכן, הדפס את ההודעה פעם נוספת.

סטטוס

חברת Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'. בעיה זו תוקנה לראשונה ב- Windows Vista Service Pack 1.

מידע נוסף

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
לאחר החלת תיקון חם זה, באפשרותך להגדיר את מפרט התכונה 'כווץ להתאמה' ב-Outlook 2003 וב-Outlook Express. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit.exe ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בעורך הרישום, אתר את אחד מהמפתחות הבאים ולחץ עליו:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_STF_Scale_Min
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_STF_Scale_Min
 3. ב-Outlook 2003, לחץ פעמיים על Outlook.exe בחלונית הפרטים, הקלד 75 בתיבה נתוני ערך ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערות
  • באפשרותך להקליד כל מספר בין 30 עד 100. המספר שתקליד מייצג את קנה המידה המינימלי באחוזים שישמש את התכונה 'כווץ להתאמה'. לדוגמה, אם תקליד 75, גודל ההודעה המודפסת לא יהיה קטן מ-?75 אחוז מגודל ההודעה המקורית. 100 מציין שלא יתבצע כל כיווץ.
  • אם הערך Outlook.exe חסר, עליך ליצור אותו. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
   1. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD, הקלד Outlook.exe ולאחר מכן הקש על ENTER.
   2. ודא שהגדרת הבסיס מוגדרת כ-decimal ולא hexadecimal.
   3. לחץ פעמיים על Outlook.exe, הקלד 75 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. עבור Outlook Express במערכת Microsoft Windows XP, לחץ פעמיים על Msimn.exe בחלונית הפרטים, הקלד 75 בתיבה נתוני ערך ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערות
  • באפשרותך להקליד כל מספר מ-?30? עד 100. המספר שתקליד מייצג את קנה המידה המינימלי באחוזים שישמש את התכונה 'כווץ להתאמה'. לדוגמה, אם תקליד 75, גודל ההודעה המודפסת לא יהיה קטן מ-?75 אחוז מגודל ההודעה המקורית. 100 מציין שלא יתבצע כל כיווץ.
  • אם הערך Msimn.exe חסר, עליך ליצור אותו. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
   1. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD, הקלד Msimn.exe ולאחר מכן הקש על ENTER.
   2. ודא שהגדרת הבסיס מוגדרת כ-decimal ולא hexadecimal.
   3. לחץ פעמיים על Msimn.exe, הקלד 75 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. עבור Microsoft Windows Mail במערכת Windows Vista, לחץ פעמיים על WinMail.exe, הקלד 75 בתיבה נתוני ערך ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערות
  • באפשרותך להקליד כל מספר מ-?30? עד 100. המספר שתקליד מייצג את קנה המידה המינימלי באחוזים שישמש את התכונה 'כווץ להתאמה'. לדוגמה, אם תקליד 75, גודל ההודעה המודפסת לא יהיה קטן מ-?75 אחוז מגודל ההודעה המקורית.
  • אם הערך WinMail.exe חסר, עליך ליצור אותו. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
   1. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD, הקלד WinMail.exe ולאחר מכן הקש על ENTER.
   2. לחץ פעמיים על WinMail.exe, הקלד 75 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft

מאפיינים

Article ID: 932538 - Last Review: יום שני 01 דצמבר 2008 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003, Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Windows Mail
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
מילות מפתח 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbprb kbfix kbbug kbexpertisebeginner kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB932538

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com