คุณไม่สามารถตระเวน case-sensitive เนื้อหาบนเว็บใน SharePoint Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 932619 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 เพิ่มแหล่งเนื้อหาการตระเวนเนื้อหาของเว็บที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเรียกใช้ Microsoft Windows นอกจากนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนชื่อแฟ้ม case-sensitive และชื่อโฟลเดอร์ case-sensitive เมื่อคุณค้นหาเนื้อหา crawled ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อที่ประกอบด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ แบบสอบถามการค้นหาส่งกลับมีผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณค้นหาเนื้อหา crawled ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ FOLDERNAME

นอกจากนี้ บันทึกการตระเวนประกอบด้วยข้อผิดพลาดสำหรับแต่ละ URL ที่ประกอบด้วยชื่อใช้โฟลเดอร์ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือมีชื่อแฟ้มที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ อย่างไรก็ตาม url ในบันทึกของการตระเวนจะแสดงอยู่ในตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก

การแก้ไข

วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ในการ SharePoint Server 2007 โปรแกรมแก้ไขด่วนชุดที่ 12 เมษายน 2550 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
934793คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server: 12 เมษายน 2007

วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft Windows SharePoint Services แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 ที่ 12 เมษายน 2550 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
934790คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services: 12 เมษายน 2007

วิธีการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. ออกจากโปรแกรมที่กำลังทำงาน
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:สุทธิ sptimerv3 หยุดแล้ว กด ENTER
 4. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 5. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  Server\12.0\Search\Applications\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Officeguid\Gather\Portal_Content
 6. คลิกสองครั้งCaseSensitiveUrlsประเภท:1ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 8. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่งแล้ว:
  • osearch หยุดสุทธิ
  • เริ่มต้นสุทธิ osearch
  • เริ่มต้นสุทธิ sptimerv3
หมายเหตุ:หลัง จากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่กำหนดแล้วCaseSensitiveUrlsเมื่อต้องการ1คุณต้องตั้งค่าใหม่ในดัชนี แล้ว คุณต้อง recrawl เนื้อหา

หมายเหตุ:แม้ว่าคุณใช้ และจากนั้น เปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ crawler ที่เสมอละเว้น url ถ้า url แตกต่างจากรายการอื่น ๆ ในกรณีที่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้า crawler ที่พบ "file\\Dir\File.docx" และ "File:\\Dir\fILE.docx" ที่พบแล้ว crawler ที่ละเว้นสินค้าที่สอง

วิธีการตรวจสอบถูกต้องที่ใช้ร่วมกันบริการผู้ให้บริการ (SSP)

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิก3.0 sharepoint จากส่วนกลาง.
 2. คลิกการจัดการโปรแกรมประยุกต์.
 3. ภายใต้office SharePoint Server ที่ใช้ร่วมกันบริการคลิกสร้าง หรือกำหนดค่าบริการร่วมของฟาร์มแห่งนี้.
 4. คลิกรายการอยู่ถัดจากผู้ที่ใช้ร่วมกันบริการให้คุณต้องการเปิดใช้งานการตระเวน case-sensitive และจากนั้น คลิกแก้ไขคุณสมบัติ.
 5. ต่อไปนี้ฐานข้อมูล SSPส่วน หมายเหตุเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลค่า และการชื่อฐานข้อมูลค่า นั้นแล้วคลิกยกเลิก.
 6. ออกจากเว็บเบราว์เซอร์
 7. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 8. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  Server\12.0\Search\Applications HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office
 9. ขยาย GUID แรก ที่มีอยู่ในรายการ แล้ว คลิกการ
  ResourceManager
  คีย์ย่อย:
 10. ค่าของการเปรียบเทียบ
  ค้นหา
  คีย์ย่อยด้วยเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลค่า และการชื่อฐานข้อมูลค่าที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน5.
 11. ถ้าการเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลค่า และการชื่อฐานข้อมูลมีค่าเหมือนกับค่าของการ
  ค้นหา
  คีย์ย่อย คุณมีอยู่ SSP. ที่ถูกต้อง
 12. ถ้าการเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลค่า และการชื่อฐานข้อมูลค่าที่แตกต่างจากค่าของการ
  ค้นหา
  คีย์ย่อย ทำซ้ำขั้นที่ 9 และ 10 โดยใช้ GUID ถัดไปที่แสดงภายใต้การ
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Applications
  รีจิสตรีคีย์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 932619 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
Keywords: 
kbqfe kbbug kbfix kbmt KB932619 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:932619

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com