הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה מיום 13 בפברואר 2007

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 932703 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center ?(MSRC), והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer? ?(MBSA)??, ?Office Detection Tool ?(ODT),? Microsoft Systems Management Server? (SMS),? Extended Security Update Inventory Tool ?(ESUIT) וכן Enterprise Scan Tool ?(EST).

מבוא

מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכוני האבטחה מיום 13 בפברואר 2007.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update,? Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 13 בפברואר 2007 זמינים דרך האתרים שלהלן. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.
 • Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he
  • Microsoft Windows 2000,? Windows XP וכן Windows Server 2003
   • עדכון אבטחה 924667 (עלון אבטחה MS07-012)
    Windows Update אינו תומך בחלקים של Microsoft Visual Studio .NET 2002 ו-Visual Studio .NET 2003 הכלולים בעדכון אבטחה זה.
 • Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/muoptdefault.aspx?returnurl=http://update.microsoft.com/microsoftupdate&ln=he-il
  • Windows 2000,? Windows XP וכן Windows Server 2003
  • Microsoft Office 2003 ו-Office XP
  • Microsoft Exchange 2000 ו-Exchange 2003
  • Internet Security ו-Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server 2005
   • עדכון אבטחה 932135 (עלון אבטחה MS07-010)
    Microsoft Update תומך רק בחלק של Windows Defender הכלול בעדכון זה. שאר התוכנות המושפעות מעדכון אבטחה זה כוללות שירותי עדכון מובנים.
   • עדכון אבטחה 924667 (עלון אבטחה MS07-012)
    Microsoft Update אינו תומך בחלקים של Visual Studio .NET 2002 ו-Visual Studio .NET 2003 הכלולים בעדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 918118 (עלון אבטחה MS07-013)
    Microsoft Update אינו תומך בחלק של Office 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 929434 (עלון אבטחה MS07-014)
    Microsoft Update אינו תומך בחלק של Microsoft Word 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 932554 (עלון אבטחה MS07-015)
    Microsoft Update אינו תומך בחלק של Office 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
 • Office Update
  http://office.microsoft.com/he-il/default.aspx
  • Office 2000,? Office XP וכן Office 2003
 • Mactopia
  http://www.microsoft.com/mac
  • Office 2001 עבור Mac
  • Office v. X עבור Mac
  • Office 2004 עבור Mac
שים לב לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט שנכלל ברשימה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA גירסה 1.2.1, MBSA גירסה 2.0 או MBSA גירסה 2.0.1

MBSA גירסה 1.2.1 מכיל גירסה משולבת של Office Detection Tool? (ODT). אם אתה משתמש ב-MBSA גירסה 1.2.1, MBSA גירסה 2.0, או MBSA גירסה 2.0.1 לשם זיהוי עדכוני אבטחה, באפשרותך לזהות את מרבית עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 13 בפברואר 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

שים לב הכלי ODT המשולב ב-MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.

שים לב MBSA 1.2.1 אינו תומך באף גירסה מבוססת-x64 או מבוססת-Itanium של Windows.
 • עדכון אבטחה 923723 (עלון אבטחה MS07-005)
  MBSA 1.2.1 אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. הכלי Enterprise Scan Tool ?(EST) יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 927779 (עלון אבטחה MS07-009)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלק של Windows 2000 SP4 הכלול בעדכון אבטחה זה. EST יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 932135 (עלון אבטחה MS07-010)
  הכלים MBSA 1.2.1,? MBSA 2.0 ו-MBSA 2.0.1 אינם תומכים באף חלק של עדכון אבטחה זה. כל התוכנות עבור עדכון אבטחה זה כוללות שירותי עדכון מובנים.
 • עדכון אבטחה 924667 (עלון אבטחה MS07-012)
  MBSA 1.2.1, MBSA 2.0, וכן MBSA 2.0.1 אינם תומכים בחלקים של Visual Studio .NET 2002 ו-Visual Studio .NET 2003 הכלולים בעדכון אבטחה זה. EST יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 918118 (עלון אבטחה MS07-013)
  הכלים MBSA 2.0 ו-MBSA 2.0.1 אינם תומכים בחלק של Office 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 929434 (עלון אבטחה MS07-014)
  הכלים MBSA 2.0 ו-MBSA 2.0.1 אינם תומכים בחלק של Word 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 932554 (עלון אבטחה MS07-015)
  הכלים MBSA 2.0 ו-MBSA 2.0.1 אינם תומכים בחלק של Office 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד ניתן להשיג את כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool? (EST) ולהשתמש בו

סביבות אשר מזהות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services או Windows Server Update Services

אם אתה משתמש ב-Software Update Services ?(SUS) או ב-Windows Server Update Services ?(WSUS) לאיתור ולפריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 13 בפברואר 2006. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

שים לב השירות SUS 1.0 SP1 אינו תומך באף מהדורת 64 סיביות של Windows או של מערכות Windows מבוססות Itanium.
 • עדכון אבטחה 932135 (עלון אבטחה MS07-010)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. WSUS תומך רק בחלק של Windows Defender הכלול בעדכון זה. שאר התוכנות המושפעות מעדכון אבטחה זה כוללות שירותי עדכון מובנים.
 • עדכון אבטחה 924667 (עלון אבטחה MS07-012)
  השירותים SUS ו-WSUS אינם תומכים בחלקים של Visual Studio .NET 2002 ו-Visual Studio .NET 2003 הכלולים בעדכון הבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 918118 (עלון אבטחה MS07-013)
  השירות SUS אינו תומך בחלקים של Office הכלולים בעדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 929434 (עלון אבטחה MS07-014)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Word 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 932554 (עלון אבטחה MS07-015)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Microsoft Systems Management Server 2.0 בשילוב עם Security Update Inventory Tool ?(SUIT) או SMS 2003 בשילוב עם Inventory Tool for Microsoft Updates? ?(ITMU)

אם אתה משתמש ב-Microsoft Systems Management Server?? (SMS) גירסה 2.0 בשילוב עם Security Update Inventory Tool (?SUIT), ב-SMS 2003 בשילוב עם SUIT או ב-SMS 2003 בשילוב Inventory Tool for Microsoft Updates? (ITMU) לאיתור ולפריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר ולפרוס את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 13 בפברואר 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

שים לב SMS 2.0 אינו תומך באף מהדורת 64 סיביות של Windows או של מערכות Windows מבוססות Itanium.
 • עדכון אבטחה 923723 (עלון אבטחה MS07-005)
  SMS בשילוב עם SUIT אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. ESUIT יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 927779 (עלון אבטחה MS07-009)
  SMS בשילוב עם SUIT אינו תומך בחלק של Windows 2000 SP4 הכלול בעדכון אבטחה זה. ESUIT יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 932135 (עלון אבטחה MS07-010)
  SMS בשילוב עם SUIT אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. SUS בשילוב ITMU אינו תומך באף חלק של עדכון זה. כל התוכנות עבור עדכון אבטחה זה כוללות שירותי עדכון מובנים.
 • עדכון אבטחה 924667 (עלון אבטחה MS07-012)
  SMS בשילוב עם SUIT אינו תומך בחלקים של Visual Studio .NET 2002 ו-Visual Studio .NET 2003 הכלולים בעדכון אבטחה זה. ESUIT יאתר את הצורך בעדכון זה. SMS בשילוב עם ITMU אינו תומך בחלקים של Visual Studio .NET 2002 ו-Visual Studio .NET 2003 הכלולים בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 918118 (עלון אבטחה MS07-013)
  SMS בשילוב עם ITMU אינו תומך בחלק של Office 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 929434 (עלון אבטחה MS07-014)
  SMS בשילוב עם ITMU אינו תומך בחלק של Word 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 932554 (עלון אבטחה MS07-015)
  SMS בשילוב עם ITMU אינו תומך בחלק של Office 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
כדי להשיג את ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B

סיכום ההנחיות לאיתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחה עלון רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ו-Office Detection Tool MBSA 2.0 ו-MBSA 2.0.1 SUS WSUS Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
923723 MS07-005 הדרכה אינטראקטיבית לא ישים כן כן לא כן כן כן כן כן, עם ESUIT כן
928255 MS07-006 מעטפת לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
927802 MS07-007 ייבוא תמונות לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
928843 MS07-008 HTML Help לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
927779 MS07 -009 MDAC לא ישים כן כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA כן כן כן כן כן, עם ESUIT כן
932135 MS07 -010 Malware Engine לא ישים לא ישים חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update לא ישים לא לא ישים חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא לא לא
926436 MS07-011 OLE לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
924667 MS07-012 MFC לא ישים חלקית, עיין בסעיף על Windows Update חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update חלקית, עיין בסעיף על MBSA חלקית, עיין בסעיף על MBSA חלקית, עיין בסעיף על SUS חלקית, עיין בסעיף על WSUS כן כן, עם ESUIT חלקית, עיין בסעיף על SMS
918118 MS07-013 Richedit כן חלקית, עיין בסעיף על Windows Update חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA חלקית, עיין בסעיף על SUS חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא ישים כן חלקית, עיין בסעיף על SMS
929434 MS07-014 Word כן לא חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA לא חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא ישים כן חלקית, עיין בסעיף על SMS
932554 MS07-015 Office כן לא חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA לא חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא ישים כן חלקית, עיין בסעיף על SMS
928090 MS07-016 Internet Explorer לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

החודש אין עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש.

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות על אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר ב-?14 בפברואר 2007, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032323262&EventCategory=4&culture=he-il&CountryCode=il
ש2: האם EST פועל באופן מצטבר כמו ESUIT עבור SMS?

ת2:? לא, הכלי EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם תוכניות להפוך אותו לכלי מצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש בכלי MBSA?? כדי לקבוע אם עדכונים אלה נחוצים?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש בגירסאות MBSA 1.2.1?, MBSA 2 ו-MBSA 2.0.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שהתפרסמו בתאריך 13 בפברואר 2007.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Base קוד עלון אבטחה רכיב הערה לגבי איתור
923723 MS07-005 הדרכה אינטראקטיבית ראה סעיף MBSA
927779 MS07 -009 MDAC ראה סעיף MBSA
924667 MS07-012 MFC ראה סעיף MBSA
918118 MS07-013 Richedit ראה סעיף MBSA
929434 MS07-014 Word ראה סעיף MBSA
932554 MS07-015 Office ראה סעיף MBSA
לקבלת מידע נוסף על התוכניות שהכלי MBSA אינו מאתר בשלב זה, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2.1? ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) ?2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


אם התקנת תוכנית המופיעה תחת "תוכנות מושפעות" בעלון אבטחה המוזכר במאמר הקשור לו, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שימוש בכלי הסריקה EST בשילוב עם MBSA כדי לאתר מערכות פגיעות ברשת שלי?

ת4:להלן עדכוני האבטחה המחייבים שימוש ב-Enterprise Update Scan Tool יחד עם ה-MBSA כדי לבצע את הבירור:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Base קוד עלון אבטחה רכיב
923723 MS07-005 הדרכה אינטראקטיבית
927779 MS07 -009 MDAC
924667 MS07-012 MFC
ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2003 ו-SMS 2.0 בשילוב עם SUIT עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA 1.2.1 למטרות איתור. משום כך, לפעולת SMS 2003 ו-SMS 2.0 בשילוב עם SUIT מגבלות הדומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
הכלי Security Update Inventory Tool יחד עם הכלי Extended Security Update Inventory Tool דרושים לאיתור כל עדכוני האבטחה ב-Microsoft Windows וכן במוצרים מושפעים אחרים של Microsoft. לקבלת מידע נוסף על מגבלות כלי הסריקה SUIT, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים


SMS 2.0 ו-SMS 2003 בשילוב עם Software Updates Inventory Tool משתמשים בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לחלופין, לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על הכלי ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 932703 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 3.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 for Mac
מילות מפתח 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB932703

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com