เว็บเพจที่ว่างเปล่าใน Internet Explorer 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933006 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเปิดเว็บเพจที่ใน Windows Internet Explorer 7 หน้าว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณฟื้นฟูเว็บเพจ เนื้อหาอาจปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นบทความนี้ได้เนื่องจาก Internet Explorer เว็บเพจที่ว่างเปล่าเมื่อเรียกดูเว็บไซต์ที่แสดง และความละเอียดของขั้นตอนในบทความนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา:

ทำไมไม่บางเว็บเพจที่ดูไม่ถูกต้องใน Internet Explorer 9 หรือไม่

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • เว็บเพจที่ใช้การ<SCRIPT></SCRIPT>
  • เว็บเพจที่ใช้อักขระสัญลักษณ์ (mbcs ได้) ของชุดอักขระ ตัวอย่างเช่น เว็บเพจที่ประกอบด้วยอักขระภาษาญี่ปุ่น

การแก้ไข

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista

การปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนและการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ ใน SP2 สำหรับ Windows Vista Service และ สำหรับ Windows Server 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้และโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ใน SP2 สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรดเยี่ยมชม Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้: -
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335033.aspx
หมายเหตุ: ในปัจจุบัน รายชื่อโปรแกรมปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนและการรักษาความปลอดภัยจะใช้ได้เฉพาะในภาษาอังกฤษ

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลด้านเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุการแก้ไขนี้ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 933566 (MS07-033) ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
933566MS07-033: ปรับสะสมปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer
สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอถัดไป Internet Explorer 7 service pack ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการสมบูรณ์ของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
Internet Explorer 7 ใน Windows Vista เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Mshtml.dll7.0.6000.205443,582,97624 2007 กุมภาพันธ์02:56x 86
Mshtml.tlb7.0.6000.205441,383,42424 2007 กุมภาพันธ์00:34ไม่เกี่ยวข้อง
Internet Explorer 7 ใน Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Mshtml.dll7.0.6000.205445,667,84024 2007 กุมภาพันธ์04:17x 64
Mshtml.tlb7.0.6000.205441,383,42424 2007 กุมภาพันธ์00:34ไม่เกี่ยวข้อง
Internet Explorer 7 ใน Windows XP มี Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Mshtml.dll7.0.6000.205443,582,97628 2007 กุมภาพันธ์16:13x 86
Internet Explorer 7 ใน Windows Server 2003 ที่มาพร้อม Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Mshtml.dll7.0.6000.205443,582,97605 2007 เมษายน00:54x 86
Internet Explorer 7 ใน Windows Server 2003 ที่มาพร้อม Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll7.0.6000.205445,667,84004-เมษายน-200715:01x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wmshtml.dll7.0.6000.205443,582,97604-เมษายน-200715:02x 86ติดตั้ง SP2WOW
Internet Explorer 7 บนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003 ที่มาพร้อม Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll7.0.6000.205449,974,78404-เมษายน-200714:05IA-64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wmshtml.dll7.0.6000.205443,582,97604-เมษายน-200714:05x 86ติดตั้ง SP2WOW

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933006 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 ธันวาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Keywords: 
kbvistasp1fix kbhotfixserver kbbug kbqfe atdownload kbmt KB933006 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933006

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com