מתקבלת הודעת שגיאה בעת התקנת עדכון אבטחה מס' 923689 (MS06-078) ב-Windows XP SP2 או בהפעלת היישום Qfecheck.exe לאחר התקנת עדכון זה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 933066 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני שינויו. ודא כי אתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתרחש בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

אתה עלול לקבת הודעת שגיאה כאשר אתה מתקין את עדכון אבטחה מס' 923689 (MS06-078) ב-Microsoft Windows XP Service Pack 2? (SP2), או כאשר אתה מפעיל את Qfecheck.exe לאחר התקנת עדכון אבטחה מס' 923689 (MS06-078).

פתרון הבעיה

בעיה זו נפתרה ב- 10 ביולי, 2007. היא מתועדת במהדורה 3.0 של עלון אבטחה מס' MS06-078. לא נדרשת כל פעולה במערכות שבהן עדכון האבטחה הותקנו בהצלחה. ללקוחות שנתקלו בבעיה מוכרת זו ולא התקינו עדכון אבטחה זו יוצע שוב להתקין את עדכון האבטחה הכלול בעלון אבטחה מס' MS06-078. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/Bulletin/MS06-078.mspx


אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

אם אתה משתמש ב-Windows XP Service Pack 2, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה בעת התקנת עדכון אבטחה מס' 923689 (MS06-078):
התוכנה שאתה מתקין לא עברה בדיקות של Windows Logo לאימות התאימות שלה ל-Windows XP.
כאשר השגיאה מתרחשת, Microsoft Windows Media Format Series Runtime עדיין יעודכן לגירסה הנכונה אם תמשיך בהתקנה. באפשרותך למנוע את השגיאה על-ידי שינוי ערך ה- DWORD של Policy ל- 0 במפתח המשנה של הרישום שלהלן:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
ייתכן שיהיה צורך לשנות גם את הערך הבינארי של Policy ל- 0 במפתח המשנה של הרישום שלהלן:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
822798 אין אפשרות להתקין תוכניות או עדכונים מסוימים
אם אתה משתמש ב-Windows XP Service Pack 2 ואתה מפעיל את הכלי Qfecheck.exe לאחר התקנת עדכון אבטחה מס' 923689 (MS06-078), עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
KB923689: This hotfix should be reinstalled. (יש להתקין מחדש את עדכון האבטחה.)
The following files are not valid in the system catalog: (הקבצים הבאים אינם חוקיים בקטלוג המערכת:)
C:\WINDOWS\SYSTEM32\WMVCORE.DLL
כאשר מופיעה הודעת שגיאה זו, יש לבדוק את גירסת הקובץ ואת חותמת הזמן המופיעה בעלון אבטחה מס' MS06-078 כדי לוודא שהותקן קובץ ה-Wmvcore.dll הנכון. אם גירסת הקובץ וחותמת הזמן נכונות, הקובץ Wmvcore עודכן באופן נכון ואפשר להתעלם באופן בטוח מהאזהרה של הכלי Qfecheck.exe.

הערה התקנה מחדש של עדכון האבטחה לא תסיר את האזהרה של Qfecheck.exe.

מידע נוסף

מאמר זה חל על Microsoft Windows Media Format Series Runtime מגירסה 7.1 עד גירסה 9.5, כאשר הן בשימוש עם הגירסאות הבאות של Microsoft Windows XP Service Pack 2:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition

מידע נוסף

923689 MS06-078: פגיעות ב-Windows Media Format עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

מאפיינים

Article ID: 933066 - Last Review: יום שני 16 יולי 2007 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
  • Customer Service and Support Information
מילות מפתח 
kmcustomerservice kbtshoot kbsecurity kbprb KB933066

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com