ซอฟต์แวร์ LifeCam แสดงข้อผิดพลาด หรือแสดงตัวอย่างวิดีโอเป็นค่าว่าง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933311 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Microsoft LifeCam แสดงตัวอย่างวิดีโอเป็นค่าว่าง นอกจากนี้นี้เท่านั้นอาจเกิดขึ้นกับคุณภาพที่ดีกว่า หรือความละเอียดสูงกว่าวิดีโอ หรือรูปภาพ

หรือ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ข้อผิดพลาดการเตรียมใช้งาน
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
ไม่มีกล้องที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

การแก้ไข

ขั้นตอนที่ 1: การเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ที่แตกต่างกัน

LifeCam เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB ที่แตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขจัดปัญหาใด ๆ กับ USB พอร์ตเฉพาะ การเลี่ยงผ่านใด ๆ มาพอร์ต USB ฮับ สวิตช์ KVM และอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน และการเชื่อมต่อที่ตัวรับสัญญาณโดยตรงกับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณเชื่อมต่อก่อนหน้า LifeCam ของคุณเข้ากับพอร์ต USB อยู่ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ พยายามที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB บนด้านหลังของคอมพิวเตอร์ (พอร์ต USB อยู่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์มักจะมีแบนด์วิธที่ดีกว่า) ถ้าการเชื่อมต่อกับ พอร์ต USB อื่นไม่สามารถแก้ปัญหา ไปขั้นตอนถัดไป พอร์ต USB 1.1 รุ่นเก่าไม่มีแบนด์วิธสำหรับคุณภาพของภาพและวิดีโอได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ให้แน่ใจว่า กล้องเสียบเข้ากับพอร์ต USB 2.0

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด devmgmt.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ขยาย บัสอนุกรมแบบ ตัวควบคุม
 3. ตรวจสอบรายชื่อของตัวควบคุมสำหรับตัวควบคุมใด ๆ ที่มี "USB 2.0" หรือ "Enhanced USB" อยู่ในชื่อของพวกเขา
ถ้าคุณมีตัวควบคุม USB 2.0 คุณอาจจะ LifeCam ที่ต่อสายเข้ากับพอร์ต 1.1 หรือฮับที่ 1.1 ลองเชื่อมต่อ LifeCam ในพอร์ตบนคอมพิวเตอร์โดยตรง

ถ้าคุณไม่มีตัวควบคุม USB 2.0, LifeCam อาจทำงานที่ความละเอียดที่ลดลงเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบความต้องการระบบขั้นต่ำสุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ให้ตรงกับ หรือเกินกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของวิดีโอ ตัวประมวลผล และหน่วยความจำเพื่อติดตั้ง และเรียกใช้ LifeCam

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดเครื่องมือวินิจฉัย DirectX
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิก เริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ชนิด dxdiagใน เริ่มต้นค้นหา กล่อง จากนั้น กด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   รับสิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลหรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
  • ใน Windows XP และรุ่นก่อนหน้านี้ คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด dxdiag ใน เปิด กล่อง จากนั้นคลิก ตกลง.
 2. บน ระบบ แท็บ หมายเหตุ ตัวประมวลผล และ หน่วยความจำ ค่าที่แสดงภายใต้หัวข้อ ข้อมูลระบบ.
 3. บน จอแสดงผล แท็บ หมายเหตุ หน่วยความจำรวม ค่าที่แสดงภายใต้ อุปกรณ์. LifeCams ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 2 MB หน่วยความจำวิดีโอ
 4. คลิก จบการทำงาน เมื่อต้องการจบการทำงานของเครื่องมือวินิจฉัย DirectX

  เปรียบเทียบค่าที่คุณจดบันทึกไว้เพื่อความต้องการระบบขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับ LifeCam คุณสามารถค้นหาความต้องการของระบบสำหรับแต่ละ LifeCam บนเว็บไซต์ของฮาร์ดแวร์ของ Microsoft คลิก LifeCam ผลิตภัณฑ์ ที่คุณได้ติดตั้งไว้แล้ว คลิกรายละเอียด แท็บการตรวจทานข้อกำหนดของระบบ

  การเปรียบเทียบความต้องการของระบบสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ LifeCam โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของฮาร์ดแวร์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/hardware/digitalcommunication/Productlist.aspx?type=LifeCam
  หมายเหตุ ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ตรงกับความต้องการระบบขั้นต่ำ ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นและการปรับรุ่น

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุด

เมื่อต้องการดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ LifeCam แวะไปที่เว็บไซต์ของฮาร์ดแวร์ของ Microsoft ต่อไปนี้:


ขั้นตอนที่ 4: การติดตั้งโปรแกรมควบคุมวิดีโอล่าสุดสำหรับการ์ดแสดงผลของคุณ

ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์การแสดงผลของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมวิดีโอสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณแสดงผลรุ่นล่าสุด เมื่อต้องการดูว่า การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องจะพร้อมใช้งาน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Windows Update:
http://update.microsoft.com
เมื่อต้องการกำหนดชื่อและบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์การแสดงผลของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดเครื่องมือวินิจฉัย DirectX
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิก เริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ชนิด dxdiagใน เริ่มต้นค้นหา กล่อง จากนั้น กด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   รับสิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลหรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
  • ใน Windows XP และรุ่นก่อนหน้านี้ คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด dxdiag ใน เปิด กล่อง จากนั้นคลิก ตกลง.
 2. คลิก จอแสดงผล แท็บ
 3. ภายใต้หัวข้อ อุปกรณ์ดู ชื่อ เขตข้อมูล และ ผู้ผลิต ฟิลด์เมื่อต้องการตรวจสอบชื่อและผู้ผลิตอุปกรณ์แสดงผลของคุณ
 4. คลิก จบการทำงาน เมื่อต้องการจบการทำงานของเครื่องมือวินิจฉัย DirectX
หมายเหตุ ดูส่วน "อ้างอิง" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตการ์ดแสดงผลของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: การปรับปรุงแสดงการตั้งค่า

LifeCam ซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีการ์ดแสดงผลและจอภาพที่สามารถเรียกใช้ความละเอียดน้อย 800 x 600 ณสีสูง การตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลของ Windows เป็น 800 x 600 ณสีสูง และทดสอบซอฟต์แวร์แล้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดเครื่อง คุณสมบัติการแสดงผล สินค้าหรือ การตั้งค่าการแสดงผล สินค้าใน'แผงควบคุม'
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิก เริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ชนิด ตั้งค่าส่วนบุคคล ใน เริ่มต้นค้นหา กล่อง จากนั้นคลิก ตั้งค่าส่วนบุคคล ใน โปรแกรม รายการ
  • ใน Windows XP และรุ่นก่อนหน้านี้ คลิก เริ่มการทำงานคลิก 'แผงควบคุม'คลิก ลักษณะที่ปรากฏและชุดรูปแบบแล้ว คลิก การตั้งค่าการแสดงผล.
 2. คลิก การตั้งค่า แท็บ
 3. ย้าย ความละเอียด แถบเลื่อน หรือ ความละเอียดหน้าจอ แถบเลื่อนไป 800 x 600 พิกเซล การตั้งค่า
 4. ใน สี กล่อง หรือใน คุณภาพสี กล่อง คลิก สูงสุด.
 5. คลิก ตกลง สองครั้ง
 6. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้บันทึกการตั้งค่า คลิก "ใช่".

ขั้นตอนที่ 6: ลดการตั้งค่าการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ (เฉพาะ Windows XP เท่านั้น)

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีปัญหากับการ์ดแสดงผลหรือโปรแกรมควบคุมวิดีโอ ลดการตั้งค่าการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์กราฟิก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอน:
 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อป จากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 2. คลิก การตั้งค่า แท็บ จากนั้นคลิก ขั้นสูง.
 3. คลิก การแก้ไขปัญหา แท็บ
 4. ย้าย การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ แถบเลื่อนไปทางซ้าย ที่ การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าควรไม่อาจลดลงไปน้อยกว่า 3 notches จากด้านขวา ที่ การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ ควรจะตั้งค่าต่อไปนี้:
  ปิดใช้งานเคอร์เซอร์และ accelerations รูปวาดขั้นสูงทั้งหมด ใช้การตั้งค่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาการวาดรูป
  ถ้าคุณลดการ การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ การตั้งค่า คุณอาจประสบปัญหาเพิ่มเติม ด้วยการเรนเดอร์วิดีโอ
 5. คลิก ตกลง สองครั้ง
หมายเหตุ ถ้ามีการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ที่ลดลงช่วยแก้ปัญหา คุณอาจต้องปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลของคุณ ดูส่วน "อ้างอิง" เกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมของการ์ดแสดงผลล่าสุด คุณควรทราบว่า ถ้าคุณลดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ เกมบางเกมอาจไม่ทำงาน นอกจากนี้ คุณอาจเห็นว่า ลักษณะพิเศษ LifeCam บางอย่างไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อขอรับซอฟต์แวร์ล่าสุดของการ์ดแสดงผลและโปรแกรมควบคุม

ขั้นตอนที่ 7: ดำเนินการตามขั้นตอนในการคลีนบูต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำตามขั้นตอนในการคลีนบูต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
331796วิธีการทำคลีนบูตขั้นตอนการตรวจสอบว่า โปรแกรมแบ็คกราวน์ขัดแย้งกับเกมหรือโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

ขั้นตอนที่ 8: การทดสอบบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ทดสอบอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองเมื่อต้องการดูว่า คุณสามารถจำลองแบบปัญหา ถ้า LifeCam ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของฮาร์ดแวร์ Microsoft:
http://support.microsoft.com/select/default.aspx?target=assistance&c1=502&

ขั้นตอนที่ 9: การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี Windows บาง (Windows 7 x 64 เท่านั้น)

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ และจากนั้น ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ในรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }


 3. ในบานหน้าต่างด้านขวามือ คลิกสองครั้ง (ค่าเริ่มต้น).
 4. ตรวจสอบว่าข้อมูลค่า ประกอบด้วยกล่องข้อความนี้: เสียง วิดีโอ และตัว ควบคุมเกม หากไม่ แทนทุกอย่างที่อยู่ในขณะนี้มีพร้อมกับข้อความนี้ คลิก ตกลง.
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวามือ คลิกสองครั้ง UpperFilters.
 6. ตรวจสอบว่าข้อมูลค่า ประกอบด้วยกล่องข้อความนี้: ksthunk หากไม่ ให้พิมพ์ข้อความนี้ลงในเครื่อง ข้อมูลค่า กล่อง คลิก ตกลง.
 7. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ในรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {6BDD1FC6-810F-11 D 0-BEC7-08002BE2092F }


 8. ในบานหน้าต่างด้านขวามือ คลิกสองครั้ง (ค่าเริ่มต้น).
 9. ตรวจสอบว่าข้อมูลค่าประกอบด้วยกล่องข้อความนี้: อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ หากไม่ แทนทุกอย่างที่อยู่ในขณะนี้มีพร้อมกับข้อความนี้ คลิกตกลง.
 10. ในบานหน้าต่างด้านขวามือ คลิกสองครั้ง UpperFilters.
 11. ตรวจสอบว่าข้อมูลค่า ประกอบด้วยกล่องข้อความนี้: ksthunk หากไม่ ให้พิมพ์ข้อความนี้ลงในเครื่อง ข้อมูลค่า กล่อง คลิก ตกลง.


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตการ์ดแสดงผลของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933311 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Lifecam Cinema
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-500
 • Microsoft LifeCam VX-5500
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • LifeCam Vx-800
Keywords: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB933311 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933311

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com