ซอฟต์แวร์ LifeCam แสดงข้อผิดพลาด หรือแสดงตัวอย่างวิดีโอที่ว่างเปล่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933311 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Microsoft LifeCam แสดงตัวอย่างวิดีโอที่ว่างเปล่า ซึ่งอาจเกิดขึ้น withbetter คุณภาพ หรือความละเอียดที่สูงกว่าวิดีโอ หรือรูปภาพ

หรือ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ข้อผิดพลาดการเตรียมใช้งาน
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
ไม่มีกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่

การแก้ไข

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB อื่น

เชื่อมต่อแบบ LifeCam กับพอร์ต USB อื่นบน toeliminate คอมพิวเตอร์ของคุณปัญหาใด ๆ ที่ มีเฉพาะพอร์ต USB การเลี่ยงผ่านตัวแทนทำสำเนาพอร์ตใด ๆ USB ฮับ สวิตช์ KVM และอุปกรณ์ที่เหมือนกัน และผู้รับการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ถ้าคุณเชื่อมต่อก่อนหน้า LifeCam ของคุณเข้ากับพอร์ต USB อยู่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ พยายามที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB อยู่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ (พอร์ต USB ทางด้านหลังของคอมพิวเตอร์มักจะมีแบนด์วิดท์ที่ดีกว่า) ถ้าการเชื่อมต่อกับ พอร์ต USB อื่นแก้ไขปัญหา ไปขั้นตอนถัดไป ไม่มีพอร์ต USB 1.1 รุ่นเก่ารูปที่มีคุณภาพ forbetter แบนด์วิธและวิดีโอ ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องถูกเสียบเข้ากับพอร์ต USB 2.0

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด devmgmt.mscแล้ว คลิกตกลง
 2. ขยายตัวควบคุมUniversal Serial Bus
 3. ตรวจสอบรายชื่อของตัวควบคุมสำหรับตัวควบคุมใด ๆ ที่มี " USB 2.0 " หรือ "Enhanced USB" ในชื่อ
ถ้าคุณมีตัวควบคุม USB 2.0 คุณอาจมี LifeCam ที่เสียบเข้ากับพอร์ต 1.1 หรือฮับ 1.1 ลอง LifeCam ในการเชื่อมต่อกับพอร์ตโดยตรงบนคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณไม่มีตัวควบคุม USB 2.0, LifeCam อาจทำงานที่ความละเอียดที่ลดลงเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบความต้องการขั้นต่ำของระบบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ตรงกับ หรือเกินกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของวิดีโอ ประมวลผล และหน่วยความจำการติดตั้ง และเรียกใช้ LifeCam

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดเครื่องมือวินิจฉัย DirectX
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิเริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่มเริ่ม
   ชนิด dxdiagในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
  • ใน Windows XP และรุ่นก่อนหน้านี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด dxdiag ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. บนแท็บระบบหมายเหตุค่าตัวประมวลผลและหน่วยความจำที่อยู่ภายใต้ข้อมูลระบบ
 3. บนแท็บแสดงบันทึกค่ารวมหน่วยความจำ Approx.ที่แสดงอยู่ภายใต้อุปกรณ์ LifeCams ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีค่าต่ำสุดของหน่วยความจำวิดีโอ 2 MB
 4. คลิกจบการทำงานออกจากเครื่องมือวินิจฉัย DirectX

  เปรียบเทียบค่าที่คุณจดบันทึกไว้กับความต้องการขั้นต่ำของระบบที่จำเป็นสำหรับ LifeCam คุณสามารถค้นหาความต้องการของระบบสำหรับแต่ละ LifeCam บน Hardwarewebsite Microsoft คลิ LifeCam ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ติดตั้ง และคลิกที่แท็บรายละเอียดให้ตรวจทานข้อกำหนดของระบบ

  การเปรียบเทียบข้อกำหนดของระบบสำหรับผลิตภัณฑ์ LifeCam โปรดเยี่ยมชม Hardwarewebsite ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/hardware/digitalcommunication/Productlist.aspx?type=LifeCam
  หมายเหตุ ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับความต้องการขั้นต่ำของระบบ ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นและการปรับรุ่น

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด

เมื่อต้องการดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ LifeCam แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft ฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้:


ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งไดรเวอร์วิดีโอล่าสุดสำหรับการ์ดแสดงผลของคุณ

ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์การแสดงผลของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับ และติดตั้งรุ่นล่าสุดของโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์การแสดงผลของคุณ เมื่อต้องการดูว่า การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องจะพร้อมใช้งาน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update ดังต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
เพื่อกำหนดชื่อและผู้ผลิตฮาร์ดแวร์การแสดงผลของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดเครื่องมือวินิจฉัย DirectX
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิเริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่มเริ่ม
   ชนิด dxdiagในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
  • ใน Windows XP และรุ่นก่อนหน้านี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด dxdiag ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. คลิกแท็บการแสดงผล
 3. ภายใต้อุปกรณ์ดูชื่อฟิลด์และฟิลด์ผู้ผลิตเพื่อกำหนดชื่อและผู้ผลิตอุปกรณ์แสดงผลของคุณ
 4. คลิกจบการทำงานออกจากเครื่องมือวินิจฉัย DirectX
หมายเหตุ ดูส่วน "อ้างอิง" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตการ์ดแสดงผลหรือคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 5: ปรับตั้งค่าแสดง

ซอฟต์แวร์ LifeCam จำเป็นต้องมีการ์ดแสดงผลและจอภาพที่สามารถเรียกใช้ความละเอียดอย่างน้อย 800 x 600 ที่ความละเอียดสูง การตั้งค่าความละเอียดของจอแสดงผล Windows เป็น 800 x 600 ที่ความละเอียดสูง และทดสอบซอฟต์แวร์

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดรายการคุณสมบัติการแสดงผลหรือรายการการตั้งค่าการแสดงผล'ใน'แผงควบคุม'
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิเริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่มเริ่ม
   ชนิด ตั้งค่าส่วนบุคคล ในการเริ่มการค้นหาในกล่อง และจากนั้น คลิกตั้งค่าส่วนบุคคลในรายชื่อโปรแกรม
  • ใน Windows XP และรุ่นก่อนหน้านี้ คลิกเริ่ม, 'แผงควบคุม'คลิก คลิกลักษณะที่ปรากฏและชุดรูปแบบและจากนั้น คลิกการตั้งค่าการแสดงผล
 2. คลิกแท็บการตั้งค่า
 3. ย้ายแถบเลื่อนความละเอียดหรือความละเอียดหน้าจอแถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าที่800x600 พิกเซล
 4. ในกล่องสีหรือ ในกล่องคุณภาพสีคลิกสูงสุด
 5. คลิก ตกลง สองครั้ง
 6. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เพื่อบันทึกการตั้งค่า คลิกใช่

ขั้นตอนที่ 6: ลดการตั้งค่าการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ (เฉพาะ Windows XP เท่านั้น)

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีปัญหากับอะแดปเตอร์การแสดงผลหรือโปรแกรมควบคุมวิดีโอ ลดการตั้งค่าการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์กราฟิก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาเดสก์ท็อป และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บการตั้งค่าและจากนั้น คลิกขั้นสูง
 3. คลิกแท็บ แก้ไขปัญหา
 4. ย้ายการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์แถบเลื่อนไปทางซ้าย การตั้งค่าการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ควรไม่ลดลงเป็นรอยน้อยกว่า 3 จากด้านขวา การตั้งค่าการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ควรเป็นดังนี้:
  ปิดใช้งานทั้งหมดเร่งเคอร์เซอร์และขั้นสูงรูปวาด ใช้การตั้งค่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาการวาด
  ถ้าคุณลดการตั้งค่าการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์คุณอาจพบปัญหาเพิ่มเติมกับการแสดงผลวิดีโอ
 5. คลิก ตกลง สองครั้ง
หมายเหตุ ถ้าลดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์แก้ปัญหา คุณอาจต้องปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลของคุณ ดูส่วน "อ้างอิง" เกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลรุ่นล่าสุด คุณควรทราบว่า ถ้าคุณลดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ เกมบางเกมอาจไม่ทำงาน นอกจากนี้ คุณอาจเห็นว่า ลักษณะพิเศษ LifeCam บางอย่างไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อขอรับซอฟต์แวร์ล่าสุดของการ์ดแสดงผลและโปรแกรมควบคุม

ขั้นตอนที่ 7: ดำเนินการขั้นตอนการคลีนบูต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำคลีนบูตขั้นตอน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
331796 วิธีการทำคลีนบูตขั้นตอนการตรวจสอบว่า โปรแกรมแบ็คกราวน์ขัดแย้งกับเกมหรือโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

ขั้นตอนที่ 8: การทดสอบบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ทดสอบอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองเพื่อดูว่า คุณสามารถทำจำลองปัญหา ถ้า LifeCam ไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคฮาร์ดแวร์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/select/default.aspx?target=assistance&c1=502&

ขั้นตอนที่ 9: ตรวจสอบคีย์รีจิสทรีบางอย่าง Windows (Windows 7 x 64 เท่านั้น)

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ทำตามขั้นเหล่านี้ขั้นตอน และ thenclose ตัวแก้ไขรีจิสทรี:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์regeditแล้ว คลิ กตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}


 3. ในบานหน้าต่างทางขวามือ คลิกสองครั้ง(เริ่มต้น)
 4. ในกล่องValue data Verifythat ประกอบด้วยข้อความนี้: เสียง วิดีโอ และตัว ควบคุมเกม หากไม่มี แทนทุกอย่างที่อยู่ในขณะนี้มีข้อความนี้ คลิกตกลง
 5. ในบานหน้าต่างทางขวามือ คลิกสองครั้งที่UpperFilters
 6. ข้อความนี้ประกอบด้วยกล่องข้อมูลค่าVerifythat: ksthunk หากไม่มี พิมพ์ข้อความนี้ลงในกล่องข้อมูลค่า คลิกตกลง
 7. ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}


 8. ในบานหน้าต่างทางขวามือ คลิกสองครั้ง(เริ่มต้น)
 9. ในกล่องValue dataVerifythat ประกอบด้วยข้อความนี้: อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ หากไม่มี แทนทุกอย่างที่อยู่ในขณะนี้มีข้อความนี้ คลิกตกลง
 10. ในบานหน้าต่างทางขวามือ คลิกสองครั้งที่UpperFilters
 11. ข้อความนี้ประกอบด้วยกล่องข้อมูลค่าVerifythat: ksthunk หากไม่มี พิมพ์ข้อความนี้ลงในกล่องข้อมูลค่า คลิกตกลง


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตการ์ดแสดงผลของคุณ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933311 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Lifecam Cinema
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-500
 • Microsoft LifeCam VX-5500
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • LifeCam Vx-800
Keywords: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB933311 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933311

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com