วิธีการเปิดแฟ้ม Word 2007 หรือแฟ้ม Excel 2007 ในการทำงานของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933428 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีที่แฟ้มเพื่อเปิด Microsoft Office Word 2007 และ Microsoft Office Excel 2007 แฟ้มในการทำงานของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:ก่อนที่คุณเปิดแฟ้ม Word 2007 และแฟ้ม Excel 2007 ในการทำงาน ติดตั้งชุดการเข้ากันได้ของ Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office คความ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/products/HA101686761033.aspx
แฟ้ม Word 2007 สามารถมีส่วนขยายของชื่อแฟ้มต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • .doc
 • .docx
 • .docm
เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม Word 2007 ในการทำงานของ Microsoft Word ตัวประมวลผล ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ใช้แบบOPENคำสั่งในการแฟ้ม:เมนูตัวประมวลในทำงาน Word ผล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
  2. ในการOPENกล่องโต้ตอบกล่อง แฟ้ม Word 2007 ที่คุณต้องการเปิดการค้นหา
  3. คลิกOPEN.
 • ใช้แบบเปิดด้วยคำสั่ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาแฟ้ม Word 2007 ที่คุณต้องการเปิด ชี้ไปที่เปิดด้วยแล้ว คลิกเลือกโปรแกรม.
  2. ในการเปิดด้วยกล่องโต้ตอบ คลิกเรียกดู.
  3. ค้นหาโฟลเดอร์การทำงานของ Microsoft คลิกสองครั้งwkswp.exeแล้ว คลิกตกลง.
 • คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Word 2007

  หมายเหตุ:ก่อนที่คุณสามารถเปิดแฟ้ม Word 2007 ตัวประมวลในทำงาน Word ผล คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงชนิดของแฟ้ม Word 2007 ตัวประมวลด้วยการทำงาน Word ผล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาแฟ้ม Word 2007 ที่คุณต้องการเปิดตัวประมวลในทำงาน Word ผล ชี้ไปที่เปิดด้วยแล้ว คลิกเลือกโปรแกรม.
  2. ในการเปิดด้วยกล่องโต้ตอบ คลิกเรียกดู.
  3. ค้นหาโฟลเดอร์การทำงานของ Microsoft คลิกสองครั้งwkswp.exeคลิกเพื่อเลือกนั้นใช้โปรแกรมนี้เพื่อเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
แฟ้ม Excel 2007 สามารถมีส่วนขยายของชื่อแฟ้มต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • .xls
 • .xlsx
 • .xlsm
 • .xlsb
เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม Excel 2007 ในกระดาษคำนวณการทำงานของ Microsoft ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ใช้แบบเปิดด้วยคำสั่ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาแฟ้มที่คุณต้องการที่เปิดขึ้นในการทำงานกระดาษคำนวณ ให้ชี้ไปที่เปิดด้วยแล้ว คลิกเลือกโปรแกรม.
  2. ในการเปิดด้วยกล่องโต้ตอบ คลิกเรียกดู.
  3. ค้นหาโฟลเดอร์การทำงานของ Microsoft คลิกสองครั้งwksss.exeแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
 • คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Excel 2007

  หมายเหตุ:ก่อนที่คุณสามารถเปิดแฟ้ม Excel 2007 ในกระดาษคำนวณการทำงาน คุณมีการเชื่อมโยงชนิดของแฟ้ม Excel 2007 กับกระดาษคำนวณการทำงาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาแฟ้ม Excel 2007 ที่คุณต้องการเปิดในกระดาษคำนวณการทำงาน ชี้ไปที่เปิดด้วยแล้ว คลิกเลือกโปรแกรม.
  2. ในการเปิดด้วยกล่องโต้ตอบ คลิกการใช้โปรแกรมนี้เพื่อเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเรียกดู.
  3. ค้นหาโฟลเดอร์การทำงานของ Microsoft คลิกสองครั้งwksss.exeแล้ว คลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933428 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Works Suite 2006
 • Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto kbmt KB933428 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933428

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com