สลับ 3 กิกะของ Windows Server 2003 ไม่สนับสนุน ใน Windows 2.0 บริการของ SharePoint หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ใน SharePoint Portal Server 2003 SP2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933560 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

ที่ Microsoft Windows Server 2003/ จี 3สวิตช์ไม่ถูกสนับสนุน ใน Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า หรือ ใน Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ/ จี 3สลับการเปลี่ยนแปลงวิธีที่แบ่งพื้นที่ของที่อยู่เสมือน 4 Windows Microsoft กิกะไบต์ แทนที่การแบ่งพื้นที่ของที่อยู่เสมือน 4 กิกะไบต์เป็น 2 กิกะไบต์พื้นที่ที่อยู่เสมือนของโหมดผู้ใช้และ 2 กิกะไบต์พื้นที่ที่อยู่เสมือนโหมดเคอร์เนล แยกถูกปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่อยู่เสมือนของโหมดผู้ใช้ 3 GB และพื้นที่ที่อยู่เสมือนโหมดเคอร์เนล 1 GB ในบางสถานการณ์ แบ่งนี้สามารถ starve เคอร์เนลสำหรับหน่วยความจำ และทำให้เกิดปัญหาทั้งระบบ นอกจากนี้ โปรแกรมประยุกต์ต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไพล์ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่อยู่นี้มีขนาดใหญ่

ความสามารถในการใช้การ/ จี 3สวิตช์ใน Windows SharePoint Services ถูกตัดออกเมื่อมีการสนับสนุนแฟ้มขนาดใหญ่ถูกนำมาใช้ใน Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 (SP2) การสนับสนุนแฟ้มขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้บัฟเฟอร์หน่วยความจำเคอร์เนลใหญ่โหมดที่ทำให้เกิด instability ใน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 เมื่อนั้น/ จี 3ใช้สวิตช์

ลดขนาดของบัฟเฟอร์การหน่วยความจำโหมดเคอร์เนลเมื่ออยู่ในโหมด 3 กิกะทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน unacceptable ในการดำเนินการถ่ายโอนแฟ้ม Windows SharePoint Services ดังนั้น ทำการตัดสินใจไม่ให้สนับสนุนใน/ จี 3สลับใน Windows SharePoint Services Windows SharePoint Services จะทำงานหากคุณใช้การ/ จี 3สลับไป อย่างไรก็ตาม ระบบปฏิบัติการจะกลายเป็นไม่เสถียรในสถานการณ์ที่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้ปัญหา

โซลูชันเหมาะสมเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อม Windows SharePoint Services ใช้ต้องการไดรฟ์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ของหน่วยความจำที่มีรุ่น 64 บิตของ Windows SharePoint Services บนระบบปฏิบัติการ 64 บิต Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 และ Microsoft Office SharePoint Server 2007 สนับสนุนสภาพแวดล้อมแบบ 64 บิต

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3 กิกะสลับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291988คำอธิบายคุณลักษณะการปรับค่า RAM กิกะไบต์ที่ 4 และพารามิเตอร์ส่วนขยายที่อยู่ที่มีอยู่จริง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933560 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
  • Microsoft Windows SharePoint Services
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB933560 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933560

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com