Kai bandote atnaujinti versij? i? ?Office XP? studentams ir mokytojams skirto leidimo ? ?2007 Office? program? paket?, parodomas ?is klaidos prane?imas: ?J?s? pasirinktas kelias nenukreipia ? tinkam? produkt?, kurio versij? galima naujinti?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 933567 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai bandote atnaujinti versij? i? ?Microsoft Office XP? studentams ir mokytojams skirto leidimo ? ?2007 Microsoft Office? program? paketo versijos naujinim?, jums parodomas ?is prane?imas:
J?s? pasirinktas kelias nenukreipia ? tinkam? produkt?, kurio versij? galima naujinti. Spustel?kite Kartoti, jei norite bandyti dar kart?, arba spustel?kite At?aukti, kad i?eitum?te i? s?rankos.

PRIE?ASTIS

Toks veikimas pastebimas d?l to, kad ?Office XP? studentams ir mokytojams skirtas leidimas n?ra tinkamas produktas versijai ? ?2007 Office? naujinti. Kai diegiate ?2007 Office? produkto versijos naujinim?, tinkam? produkt? surasti nepavyks esant kuriai nors ?i? s?lyg?:
 • ?Office XP? studentams ir mokytojams skirtas leidimas yra vienintelis j?s? kompiuteryje ?diegtas ?Microsoft Office? produktas.
 • Kompiuteryje n?ra ?diegt? tinkam? ?Microsoft Works? produkt?.
Pastaba ?2007 Office? produkto versijos naujinimui tinkam? produkt? s?ra?e kaip tinkamas produktas klaidingai nurodytas ?Office XP? studentams ir mokytojams skirtas leidimas. Ant ?2007 Office? produkto versijos naujinimo d??ut?s nurodyta:
?i programa atliks paie?k? j?s? stand?iajame diske, kad b?t? i?siai?kinta, ar j?s galite naudotis ?iuo versijos naujinimu. Programin? ?ranga bus ?diegta tik tuo atveju, jei turite licencij? naudotis vienu i? toliau nurodyt? produkt?:
 • ?Microsoft® Works? 6.0?10
 • ?Microsoft Works? 2000?2006 m. arba naujesniu program? paketu
 • Bet kuria 2000?2007 m. ?Office? programa ar program? paketu
 • Bet kuriuo ?Microsoft Office XP? program? paketu

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?2007 Office? s?rankos program?.
 2. Dialogo lange Produkto kodo ?vedimas ? lauk? Produkto kodas ?veskite produkto kod?, tada spustel?kite T?sti.
 3. Dialogo lange Ankstesn?s ?Office? radimas spustel?kite Nar?yti.
 4. Jei turima ?Office? versija yra ?diegta diske arba tinklo serveryje, pasirinkite ?i? versij? dialogo lange Nar?yti, tada spustel?kite Gerai.

  Jei turima ?Office? versija yra CD arba DVD diske, ?d?kite CD arba DVD disk? ? CD arba DVD disk? ?rengin?, dialogo lange Nar?yti pasirinkite Microsoft Office, tada spustel?kite Gerai.
 5. Dialogo lange Ankstesn?s ?Office? radimas spustel?kite T?sti.
 6. Kai parodomos ?2007 Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygos, i?imkite ankstesn?s ?Office? versijos disk? i? CD arba DVD disk? ?renginio, tada ?d?kite ?2007 Office? CD disk?.
 7. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Sutinku su ?ios licencin?s sutarties s?lygomis, tada spustel?kite T?sti.
 8. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir ?diekite ?2007 Office? sistem?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 933567 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 12 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
Rakta?od?iai: 
kbupgrade kbsetup kbinstallation kberrmsg kbdocerr kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB933567

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com