Komunikat o błędzie podczas próby uaktualnienia pakietu Office XP Students and Teachers do pakietu 2007 Office: „Wybrana ścieżka nie jest ścieżką do produktu, który można uaktualnić”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 933567 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas próby uaktualnienia pakietu Microsoft Office XP Students and Teachers do pakietu 2007 Microsoft Office pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Wybrana ścieżka nie jest ścieżką do produktu, który można uaktualnić. Kliknij przycisk Ponów próbę, aby spróbować ponownie, lub kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć instalację.

Przyczyna

To zachowanie występuje, ponieważ pakiet Office XP Students and Teachers nie jest produktem uprawniającym do wersji „uaktualnienie” produktu 2007 Office. Podczas instalowania wersji „uaktualnienie” produktu 2007 Office wyszukiwanie uprawniających produktów kończy się niepowodzeniem, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Wydanie Office XP Students and Teachers jest jedynym produktem Microsoft Office zainstalowanym na komputerze.
 • Na komputerze nie ma zainstalowanych żadnych uprawniających produktów Microsoft Works.


Uwaga: Lista produktów uprawniających do wersji „uaktualnienie” produktu 2007 Office niepoprawnie wskazuje, że wydanie Office XP Students and Teachers jest produktem uprawniającym. Na pudełku z wersją „uaktualnienie” produktu 2007 Office znajduje się następująca informacja:
The enclosed program will search your hard disk to confirm your eligibility for this upgrade. (Załączony program przeszuka dysk twardy, aby potwierdzić uprawnienie do tego uaktualnienia). The software will install only if you are a licensed user of one of the following products: (Oprogramowanie zostanie zainstalowane, jeśli jesteś licencjonowanym użytkownikiem jednego z następujących produktów:)
 • Microsoft® Works wersje od 6.0 do 10
 • Microsoft Works Suite w wersji od 2000 do 2006 lub nowszej
 • Dowolny program pakietu Office lub pakiet Office w wersji od 2000 do 2007
 • Dowolny pakiet Microsoft Office XP

Obejście problemu

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program instalacyjny pakietu 2007 Office.
 2. W oknie dialogowym Informacje o użytkowniku wpisz klucz produktu w polach Klucz produktu, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W oknie dialogowym Klucz CD sprawdzania zgodności produktu kliknij przycisk OK.
 4. W oknie dialogowym Sprawdzanie zgodności produktu na liście Dysk kliknij stację dysków CD lub DVD zawierającą dysk CD z produktem 2007 Office.
 5. Wyjmij dysk CD z produktem 2007 Office ze stacji dysków CD lub DVD. Następnie włóż pierwszy dysk CD z jednym z uprawniających produktów wymienionych na następującej stronie firmy Microsoft w sieci Web:
  http://office.microsoft.com/en-us/products/FX101754511033.aspx
  Uwaga: Stacja dysków CD lub DVD rozpozna włożony dysk CD w ciągu około 30 sekund.
 6. W oknie dialogowym Sprawdzanie zgodności produktu kliknij przycisk OK.
 7. Gdy pojawi się ekran Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft 2007, wyjmij dysk CD ze starszą wersją pakietu Office ze stacji dysków CD lub DVD, a następnie włóż dysk CD z produktem 2007 Office.
 8. Po przeczytaniu postanowień licencyjnych zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować pakiet 2007 Office.

Właściwości

Numer ID artykułu: 933567 - Ostatnia weryfikacja: 28 listopada 2007 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbtshoot kbupgrade kbsetup kbprb kbdocerr kbexpertisebeginner kbinstallation KB933567

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com