Poruka o gre?ci kada poku?ate da nadogradite izdanje Office XP Students and Teachers u Office 2007 programski paket: ?Putanja koju ste odabrali ne ukazuje na kvalifikovan proizvod koji je mogu?e nadograditi?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 933567 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da nadogradite izdanje Microsoft Office XP Students and Teachers na verziju Microsoft Office 2007 programskog paketa za nadogradnju, dobijate slede?u poruku:
Putanja koju ste odabrali ne ukazuje na kvalifikovan proizvod koji je mogu?e nadograditi. Kliknite na dugme ?Poku?aj opet? da biste poku?ali ponovo ili na dugme ?Otka?i? da biste iza?li iz instalacionog programa.

UZROK

Do ovog pona?anja dolazi zbog toga ?to izdanje Office XP Students and Teachers nije kvalifikovani proizvod za verziju Office 2007 proizvoda za nadogradnju. Kada instalirate verziju Office 2007 proizvoda za nadogradnju, pretraga kvalifikovanih proizvoda ne uspeva ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Izdanje Office XP Students and Teachers je jedini Microsoft Office proizvod koji je instaliran na ra?unaru.
 • Na ra?unaru nije instaliran nijedan kvalifikovani Microsoft Works proizvod.
Napomena Lista proizvoda koji se kvalifikuju za verziju Office 2007 proizvoda za nadogradnju neta?no ukazuje na to da je izdanje Office XP Students and Teachers kvalifikovani proizvod. Na kutiji za verziju Office 2007 proizvoda za nadogradnju napisano je slede?e:
Prilo?eni program ?e pretra?iti va? ?vrsti disk da bi potvrdio da ste kvalifikovani za ovu nadogradnju. Softver ?e biti instaliran samo ako ste licencirani korisnik jednog od slede?ih proizvoda:
 • Microsoft® Works 6.0 ? 10
 • Microsoft Works Suite 2000 ? 2006 ili novija verzija
 • Bilo koji Office 2000 ? 2007 Office program ili programski paket
 • Bilo koji Microsoft Office XP programski paket

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovo pona?anje, sledite ove korake:
 1. Pokrenite instalacioni program za Office 2007.
 2. U dijalogu Unesite ?ifru proizvoda, u polju ?ifra proizvoda otkucajte ?ifru proizvoda, a zatim kliknite na dugme Nastavi.
 3. U dijalogu Pronala?enje starije verzije sistema Office kliknite na dugme Potra?i.
 4. Ako je va?a verzija sistema Office instalirana na disku ili mre?nom serveru, u dijalogu Pregledanje izaberite tu verziju i kliknite na dugme U redu.

  Ako je va?a verzija sistema Office na CD-u ili DVD-u, ubacite CD ili DVD u CD ili DVD jedinicu, u dijalogu Pregledanje izaberite stavku Microsoft Office i kliknite na dugme U redu.
 5. U dijalogu Pronala?enje starije verzije sistema Office kliknite na dugme Nastavi.
 6. Kada se pojave uslovi licenciranja za Microsoft softver 2007, izvadite CD starije verzije sistema Office iz CD jedinice ili iz DVD jedinice i ubacite CD za Office 2007.
 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prihvatam uslove ugovora o licenciranju, a zatim kliknite na dugme Nastavi.
 8. Sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu da biste instalirali sistem Office 2007.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 933567 - Poslednji pregled: 12. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
Klju?ne re?i: 
kbupgrade kbsetup kbinstallation kberrmsg kbdocerr kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB933567

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com