ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเครือข่าย 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933741 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 3 ตัวตรวจสอบเครือข่าย Microsoft การตรวจสอบเครือข่าย 3 คือ ตัววิเคราะห์คำของโพรโทคอล ดังกล่าวช่วยให้คุณจับภาพ การดู และวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย คุณสามารถใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย

บทความนี้ประกอบด้วยการดาวน์โหลด และข้อมูลสนับสนุน บันทึกการติดตั้ง และข้อมูลการใช้งานทั่วไปเกี่ยวกับ 3 ตัวตรวจสอบเครือข่าย การตรวจสอบเครือข่าย 3.4 เป็นรุ่นล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจสอบ 3 ของเครือข่ายคือ overhaul ที่สมบูรณ์ของการตรวจสอบ 2 รุ่นก่อนหน้าของเครือข่ายxรุ่น คุณลักษณะบางอย่างที่สำคัญ 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายรวมต่อไปนี้:
 • รุ่นของตัวแยกวิเคราะห์ใช้สคริปต์ ด้วยโปรแกรมปรับปรุงที่ใช้บ่อย
 • เซสชันการจับภาพที่ถ่ายทอดสดพร้อมกัน
 • การสนับสนุนสำหรับ Windows 7
 • สนับสนุน สำหรับแพลตฟอร์มแบบ 32 บิต และแพลตฟอร์มแบบ 64 บิต
 • สนับสนุนสำหรับการสนทนาทางเครือข่าย และดำเนินการติดตาม
 • API การเข้าถึงการจับภาพและการแยกวิเคราะห์โปรแกรม
 • การจับภาพการตรวจสอบโหมดไร้สาย

ดาวน์โหลดและข้อมูลสนับสนุน

เมื่อต้องการดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของการตรวจสอบเครือข่าย 3.4 ตรวจสอบเครือข่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=103158&clcid=0x409
ข้อมูลการสนับสนุนสำหรับ 3.4 ตรวจสอบเครือข่ายจะอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=151800

หมายเหตุของการติดตั้ง

การตรวจสอบเครือข่าย 3.4 สามารถ co-exist ด้วยการตรวจสอบเครือข่าย 2.x โดยค่าเริ่มต้น 3.4 ตรวจสอบเครือข่ายถูกติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ "%การตรวจสอบเครือข่าย Files%\Microsoft ของโปรแกรม 3" ดังนั้น ข้อขัดแย้งไม่เกิดขึ้นหากมีการติดตั้งเวอร์ชันก่อนหน้านี้ในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถอนการติดเมื่อคุณติดตั้งเครือข่ายตรวจสอบ 3.4, 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายรุ่นก่อนหน้านี้ถูกตั้งไว้

การตรวจสอบเครือข่าย 3.4 รวมโปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008 และ Windows 7 โปรแกรมควบคุมใหม่นี้สนับสนุนคุณลักษณะใหม่ของไดรเวอร์เครือข่ายไดรเวอร์อินเทอร์เฟซสำหรับข้อมูลจำเพาะ (NDIS) 6.0 ถ้าคุณกำลังใช้เครื่องมือที่ใช้บนเครือข่ายตรวจสอบ 2xNPPTools เครื่องมือจะไม่ทำงาน การจับข้อมูลเครือข่ายใน Windows Vista คุณต้องใช้ 3.4 ตรวจสอบเครือข่าย การตรวจสอบ 2 ของเครือข่ายxไม่จับข้อมูลเครือข่ายอย่างถูกต้องใน Windows Vista

ฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ 3.4 ตรวจสอบเครือข่ายการเรียกใช้อยู่ในรายการต่อไปนี้:
 • 1 GHz หรือตัวประมวลผลที่เร็วขึ้น
 • 1 GB หรือหน่วยความจำเพิ่มเติม
 • เมกะไบต์ 60 เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ และเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมในการเก็บแฟ้มการจับภาพ
การตรวจสอบเครือข่าย 3.4 ได้รับการสนับสนุนบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • windows 2008 Server
 • Windows Vista:
 • Windows XP:
 • Windows Server 2003
คำเตือนและ cautions

ในขณะนี้ เราไม่แนะนำให้ คุณเรียกใช้ 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายบนระบบการผลิต ในสถานการณ์ที่โหลดเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา ใช้รุ่น 3 ของตัวตรวจสอบเครือข่ายที่บรรทัดคำสั่งเพื่อจับข้อมูลเครือข่าย รุ่นที่ใช้บรรทัดคำสั่งถูก Nmcap.exe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nmcap.exe ให้ดูที่ส่วน "Nmcap.exe เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง"

การตรวจสอบเครือข่าย 3 อาจใช้เนื้อที่มาก ๆ ทรัพยากรของระบบ บางสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่เป็นดังนี้
 • เนื้อที่ว่างบนดิสก์

  เมื่อคุณเริ่มเซสชันการจับภาพ 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายเก็บเฟรมในลำดับของแฟ้มการจับภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์ \Temp โดยค่าเริ่มต้น ขนาดของแฟ้มแต่ละการจับภาพเป็นเมกะไบต์ 20 โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่หยุดเซสชันของการจับภาพ 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายยังคงเก็บแฟ้มการจับภาพไว้ในโฟลเดอร์ \Temp จนกว่าเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์จะน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ จากนั้น 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายหยุดเซสชันการจับภาพ

  คุณสามารถกำหนดค่าขนาดของแฟ้มภาพ ที่ตั้งที่เก็บแฟ้มการจับภาพ ขีดจำกัดของเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่ และตัวเลือกอื่น ๆ ของการจับภาพ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่ตัวเลือกแล้ว คลิกการCaptureแท็บ
 • การใช้หน่วยความจำ

  นอกเหนือจากการจับภาพข้อมูล 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายกำหนดคุณสมบัติเพื่อเฟรม และจากนั้น ใช้คุณสมบัติการจัดกลุ่มเฟรมเข้าสู่การสนทนา เครือข่ายแสดง 3 ตรวจดูการสนทนาและเฟรมที่เกี่ยวข้องในแผนภูมิจัดโครงสร้างในการการสนทนาทางเครือข่ายบานหน้าต่างงาน

  คุณลักษณะการสนทนาที่ 3 ของตัวตรวจสอบเครือข่ายเพิ่มการใช้หน่วยความจำมาก ซึ่งอาจทำให้คอมพิวเตอร์จะไม่ตอบสนอง โดยค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานในการสนทนาถูกเปิดอยู่ ตัวกรองของโพรโทคอลบาง higher-level จำเป็นต้องมีคุณสมบัติการสนทนา เมื่อต้องการปิดใช้งานลักษณะการทำงานในการสนทนา ชี้ไปที่ตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู ให้ คลิ ก ที่Captureแท็บ และคลิกเพื่อยกเลิกการการเปิดใช้งานการสนทนากล่องกาเครื่องหมาย
 • การใช้งานตัวประมวลผล

  คุณลักษณะการสนทนาที่ 3 ของตัวตรวจสอบเครือข่ายอาจมากเพิ่มตัวประมวลผลการใช้งานเมื่อมีการประมวลผลจำนวนมากเฟรม โดยค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานในการสนทนาถูกปิดอยู่ ตามที่กล่าวถึงในส่วน "การใช้หน่วยความจำ"

การใช้งานทั่วไป

ข้อมูลการใช้งานทั่วไปสำหรับ 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายอยู่ในรายการต่อไปนี้
 • ข้อมูลเครือข่ายของการจับภาพ

  ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายอาจใช้เนื้อที่มาก ๆ ทรัพยากรของระบบ ดังนั้น ถ้าคุณต้องการเพื่อลดผลทรัพยากรระบบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้เครือข่ายตรวจสอบ 3 เพื่อจับข้อมูล ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Nmcap.exe กับข้อมูลของการจับภาพ

  การตรวจสอบเครือข่าย 3 ช่วยให้คุณเก็บรวบรวมข้อมูลเครือข่าย และดูข้อมูลเครือข่ายในเวลาจริง ตามข้อมูลมีการจับภาพ To start a capture session in Network Monitor 3, click theStart Pageแท็บ คลิกCreate a new capture tab, and then either click theStart Capturebutton, or press F10.
 • ตัวกรอง

  Network Monitor 3 uses a simple syntax that is expression-based to filter frames. All frames that match the expression are displayed to the user. For more information about filters, do any of the following:
  • View the topics in the "Using Filters" section of the Network Monitor 3 User's Guide. To do this, on theวิธีใช้เมนู คลิกContents and SDKแล้ว คลิกสองครั้งUsing Filters.
  • ในการวิธีใช้เมนู ให้ชี้ไปที่How Do Iแล้ว คลิกUse Filters.
  • ใช้แบบCapture Filterแท็บหรือDisplay Filtertab to view standard filters.
 • Conversations

  By default, the Conversations feature is now turned on. The Conversations feature can consume lots of memory, especially in scenarios when you capture data for long periods of time. To turn off the Conversations feature, clickตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกการยกเลิกเลือกนั้นEnable Conversationsกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นCaptureแท็บ

  When the Conversations feature is turned on, frames are grouped and displayed in theNetwork Conversationspane in a tree structure according to the conversations to which they belong, together with the process information. For example, TCP data that uses the same source port and the same destination port is organized into a group. When you click a node in theNetwork Conversationspane, the corresponding conversation filter is automatically applied to the frames in theFrame Summaryบานหน้าต่างงาน Only frames that belong to that particular conversation are displayed.
 • Nmcap.exe command-line tool

  The Nmcap.exe command-line tool enables you to configure when you want to start a capture session or to stop a capture session. You can also use the Nmcap.exe command-line tool to create chained captures. Chained captures enable you to create multiple capture files. However, the size of the capture files remains small. Currently, NMCap cannot save process information.
 • Network Parsing Language (NPL)

  Network Monitor 3 parsers are written in a language specifically to make parser development more straightforward. This also provides a level of protection against potential exploitation from malicious code that may occur if parsers were created as DLL files. NPL provides access to parsers. You can view or change the parsers that are included in Network Monitor 3.

Common issues

Common issues include the following:
 • Protocols may not parse correctly. This issue may occur if either of the following conditions is true:
  • The Conversations feature is turned off.

   Certain protocols depend on conversation properties to store state values that may be needed in later frames. For example, TCP needs conversations to store information about retransmitted frames. The filter for TCP Retransmits will not work unless the Conversations feature is enabled.

   Similarly, the Server Message Block (SMB) protocol cannot translate the response to a Transact command, because the response does not contain the original command. The information is saved in conversation properties.
  • Full parsers may not be enabled. By default, we enable a subset of the full parsers for performance reasons. To enable the full set, follow these steps:
   1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
   2. คลิกการตัวแยกวิเคราะห์แท็บ
   3. เลือกการWindowsแถว และจากนั้น คลิกการส่วนย่อยก่อนปุ่มจนถึงการตั้งค่าแสดงคอลัมน์Full.
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคุณรัน 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista:
  ไม่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายถูกผูกไว้กับไดรเวอร์ Netmon
  อะแดปเตอร์เครือข่ายนี้ไม่ได้กำหนดค่าให้กับเครือข่ายในการตรวจสอบการจับภาพ
  ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง::
  • คุณไม่ได้รัน 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายเป็นผู้ดูแล
  • คุณไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้ Netmon
  เมื่อคุณติดก่อนตั้ง 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายใน Windows Vista หรือรุ่นที่ใหม่กว่า เราเพิ่มบัญชี installers กลุ่มผู้ใช้ Netmon แต่นี้ไม่มีผลจน กว่าคุณออกจากระบบแล้ว ล็อกกลับใน ถ้าคุณต้องการดำเนินการจับภาพทันที คุณสามารถเรียกใช้ 3 ตัวตรวจสอบเครือข่ายเป็นผู้ดูแล

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู 3 ของตัวตรวจสอบเครือข่ายออกบันทึกย่อ หรือดูหัวข้อ "ดำเนินการบน Windows Vista" ในเครือข่ายตรวจสอบ 3 วิธีใช้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลการสนับสนุนเกี่ยวกับ 3 ตัวตรวจสอบเครือข่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933741 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbexpertiseinter kbmt KB933741 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933741

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com