มีการบันทึก ID เหตุการณ์ 7000 หรือ 7026 ในบันทึกของระบบบนคอมพิวเตอร์ซึ่งกำลังเรียกใช้ Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933757 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

มีการบันทึก ID เหตุการณ์ 7000 หรือ ID เหตุการณ์ 7026 ในบันทึกของระบบบนคอมพิวเตอร์ซึ่งกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ แต่มีการเปิดใช้งานบริการของโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์ เช่น เหตุการณ์ต่อไปนี้ได้รับการบันทึกเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่มีพอร์ตขนาน ดีวีดีไดรฟ์ หรือซีดีไดรฟ์

ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ID เหตุการณ์: 7026
คำอธิบาย:
โปรแกรมควบคุมที่เริ่มทำงานขณะเริ่มระบบหรือเริ่มทำงานต่อไปนี้ไม่สามารถโหลด:
ซีดีรอม


ที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ID เหตุการณ์: 7000
คำอธิบาย:
บริการของโปรแกรมควบคุมพอร์ตขนานไม่สามารถเริ่มได้เนื่องจากข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเริ่มบริการได้ เพราะถูกปิดใช้งานหรือไม่มีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานที่เชื่อมโยงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ที่มา: ตัวให้บริการบันทึกเหตุการณ์ของตัวจัดการควบคุมบริการ
ID เหตุการณ์: 7026
คำอธิบาย:
โปรแกรมควบคุมที่เริ่มทำงานขณะเริ่มระบบหรือเริ่มทำงานต่อไปนี้ไม่สามารถโหลด:
ซีดีรอม

ที่มา: ตัวให้บริการบันทึกเหตุการณ์ของตัวจัดการควบคุมบริการ
ID เหตุการณ์: 7000
คำอธิบาย:
บริการของโปรแกรมควบคุมพอร์ตขนานไม่สามารถเริ่มได้เนื่องจากข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเริ่มบริการได้ เพราะถูกปิดใช้งานหรือไม่มีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานที่เชื่อมโยง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ต้องแน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เพื่อแก้ปัญหาซึ่งได้อธิบายไว้ในตัวอย่างในส่วน “อาการ” ให้ปิดใช้งานบริการซีดีรอมหรือ Parport ในรีจิสทรีเพื่อหยุดการบันทึกข้อผิดพลาด

หากต้องการให้เราปิดใช้งานบริการซีดีรอมหรือ Parport ในรีจิสทรีให้คุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50656


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

โดยเปลี่ยนค่าของคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 3 (ด้วยตนเอง) หรือ 4 (ปิดใช้งาน)?
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom

  ชื่อ: Start
  ชนิด : REG_DWORD
  ข้อมูล: 3 หรือ 4
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\parport

  ชื่อ: Start
  ชนิด : REG_DWORD
  ข้อมูล: 3 หรือ 4
หมายเหตุ: ถ้าเปลี่ยนรีจิสทรีข้างต้นเป็น 4 (ปิดใช้งาน) จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากไม่ได้โหลดโปรแกรมควบคุมที่ใช้ในอุปกรณ์ ดังนั้น ถ้าจะใช้อุปกรณ์ในอนาคต ควรตั้งค่ารีจิสทรีข้างต้นเป็น 3 (ด้วยตนเอง)

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชมหรือรายงานปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล ถึงเรา

ข้อมูลอ้างอิง

935497 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ที่ไม่มีพอร์ตขนาน: "บริการโปรแกรมควบคุมพอร์ตขนานไม่สามารถเริ่มต้น"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933757 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Foundation
Keywords: 
kbharmony kbstartup kbregistry kbbug kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB933757

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com