Podrazumevana postavka mre?nog prolaza gubi se kada probudite ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista iz stanja spavanja

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 933872 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Podrazumevana postavka mre?nog prolaza gubi se kada probudite ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista iz stanja spavanja Kada pokrenete komandu ipconfig /all da biste prikazali IP konfiguraciju, ne mo?ete da vidite postavku podrazumevanog mre?nog prolaza.

Do ovog problema dolazi ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Ra?unar je konfigurisan kao Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) klijent i ra?unar je povezan sa DHCP serverom.
 • DHCP server konfiguri?e opseg zajedno sa opcijama 3 i 249.
 • Ra?unar je uklju?en u ovaj opseg.

UZROK

Kada probudite ra?unar iz stanja spavanja, usluga DHCP klijenta (Dhcpcsvc.dll) odgovorna je za obave?tavanje IP steka o informacijama o usmeravanju. Informacije o usmeravanju se skladi?te u NSI interfejsu. Do ovog problema dolazi kada NSI interfejs ve? ima informacije o usmeravanju koje usluga DHCP klijenta ?eli da uskladi?ti. Kada operacija skladi?tenja ne uspe, sve informacije o usmeravanju u NSI interfejsu se gube. Zbog toga ra?unar gubi sve informacije o usmeravanju. To obuhvata i podrazumevani mre?ni prolaz.

RE?ENJE

Informacije o ispravci

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Windows Vista, 86-bitne verzije
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za operativni sistem Windows Vista, 86-bitne verzije (KB933872).
Windows Vista, 64-bitne verzije
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za operativni sistem Windows Vista, 64-bitne verzije (KB933872).


Datum izdavanja: 24. april 2007.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Informacije o hitnoj ispravci

Preduslovi

Ne postoje preduslovi.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar po?to primenite ovu hitnu ispravku.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje druge hitne ispravke.

Informacije o registratoru

Ne morate da unosite promene u registrator da biste koristili ovu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, 32-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatforma
Dhcpcmonitor.dll6.0.6000.2055410,24010.03.2007.02:47x86
Dhcpcsvc.dll6.0.6000.20554204,80010.03.2007.02:47x86
Dhcpcsvc6.dll6.0.6000.20554120,32010.03.2007.02:47x86
Windows Vista, 64-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatforma
Dhcpcmonitor.dll6.0.6000.2055412,28810.03.2007.03:58x64
Dhcpcsvc.dll6.0.6000.20554271,36010.03.2007.03:58x64
Dhcpcsvc6.dll6.0.6000.20554150,52810.03.2007.03:58x64

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, pokrenite komandu ipconfig /renew svaki put kada probudite ra?unar iz stanja spavanja.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o terminima koji su kori??eni za opisivanje softverskih ispravki kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 933872 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 3.2
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbvistasp1fix atdownload kbhotfixserver kbpubtypekc kbfix kbexpertiseinter kbqfe KB933872

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com