การตัดสินค้าจากคลังที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้งอินสแตนซ์ที่มีชื่อของอย่าง น้อยหนึ่งคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2005 และคุณ ระบุตำแหน่งที่ตั้งของการติดตั้งที่แตกต่างกันสำหรับคอมโพเนนต์อย่างน้อยหนึ่งตัว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933945 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณติดตั้งอินสแตนซ์ที่มีชื่อของอย่างน้อยหนึ่งคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ของ Microsoft SQL Server 2005:
  • บริการฐานข้อมูล sql Server
  • sql Server Analysis Services
 • ในหน้า "คอมโพเนนต์การ Install" คุณระบุตำแหน่งที่ตั้งของการติดตั้งที่แตกต่างกันสำหรับคอมโพเนนต์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
  • คุณสามารถระบุว่า บริการฐานข้อมูลที่จะติดตั้งในโฟลเดอร์ที่ชื่อ "MSSQLServer"
  • คุณสามารถระบุว่า Analysis Services ได้ติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ "MSSQLServerOLAPService"
  หมายเหตุ:ชื่อของโฟลเดอร์เหล่านี้จะมีความเสี่ยง case
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้

อาการ 1

แฟ้ม.ini เฉพาะสำหรับคอมโพเนนต์ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณติดตั้งบริการฐานข้อมูล ข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะอยู่ใน Perf-InstanceNameแฟ้ม sqlctr.ini:
  [ข้อมูล]
  drivername = MSSQL $InstanceName
  เชื่อถือได้ =
  symbolfile =ไดรฟ์: \mssql$InstanceName\mssqlx\MSSQL\Binn\sqlctr.h
 • หากคุณติดตั้ง Analysis Services ข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะอยู่ใน Perf-InstanceNameแฟ้ม msmdctr.ini:
  [ข้อมูล]
  drivername = MSOLAP $InstanceName
  symbolfile =ไดรฟ์: \msolap$InstanceName\mssqlx\OLAP\bin\msmdctr.h

อาการ 2

ในระหว่างการติดตั้ง SQL Server 2005 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การตั้งค่าที่พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในขณะที่การติดตั้งเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาด: โปรแกรมควบคุมที่มีการระบุที่ไม่ถูกต้อง

อาการ 3

หลังจากที่คุณคลิกละเว้นเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ใน 2 อาการ เซ็ตอัพของเซิร์ฟเวอร์ SQL เสร็จสิ้นการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแบบ SQLSetup0001_computernameแฟ้ม _SQL.log:
รหัสข้อผิดพลาด: 2001
ของ MSI (s) (44 ! C4) [เวลา]: ผลิตภัณฑ์: Microsoft SQL Server 2005--ข้อผิดพลาด 29528 การตั้งค่าที่พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดขณะกำลังติดตั้งเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาด: โปรแกรมควบคุมที่มีการระบุที่ไม่ถูกต้อง

เกิดข้อผิดพลาด 29528 การตั้งค่าที่พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดขณะกำลังติดตั้งเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาด: โปรแกรมควบคุมที่มีการระบุที่ไม่ถูกต้อง

<failure type="Ignored"></failure>

อาการ 4

ถ้าคุณติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) หรือ SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) หลังจาก คุณพบปัญหาต่อไปนี้

sql Server 2005 SP1

 • เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 SP1 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เดที่ใช้ล่าสุด KB913090 ทำการติดตั้งล้มเหลว
 • เข้าสู่ระบบในแฟ้ม SQL9_Hotfix_KB913090.log ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  วันที่และเวลาไม่สามารถอ่านคีย์รีจิสทรี: Debug
  วันที่และเวลาการส่งคืน MSP 1603: มีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง
  วันที่และเวลาคีย์รีจิสทรีที่สำเร็จเปิด: Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
  วันที่และเวลาไม่สามารถอ่านคีย์รีจิสทรี: Debug
  วันที่และเวลาไม่สามารถติดตั้งแฟ้ม MSP: \\computername\f$\64b4ce0abc66d8453d93b0a1fa\HotFixSQL\Files\sqlrun_sql.msp
  วันที่และเวลาเกิดข้อยกเว้นต่อไปนี้: ไม่สามารถติดตั้ง Windows Installer MSP แฟ้มวันที่และเวลาแฟ้ม: \depot\sqlvault\setupmain\setup\sqlse\sqlsedll\copyengine.cpp บรรทัด: 856
 • เข้าสู่ระบบในแฟ้ม SQL9_Hotfix_KB913090_sqlrun_sql.msp.log ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ของ MSI (s) (C8:A0) [11:15:21:752: ผลิตภัณฑ์: ไม่สามารถติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 - การปรับปรุง 'Service Pack 1 สำหรับ SQL เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลบริการ 2005 ENU (KB913090)' ได้ รหัสข้อผิดพลาด 1603 ข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานในแฟ้มบันทึก C:\WINDOWS\Hotfix\SQL9\Logs\SQL9_Hotfix_KB913090_sqlrun_sql.msp.log
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: หมายเหตุ: 1:1729
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: transforming ตารางข้อผิดพลาด
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: ข้อผิดพลาดที่ 3:-2147287038
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: transforming ตารางข้อผิดพลาด
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: transforming ตารางข้อผิดพลาด
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: ข้อผิดพลาดที่ 3:-2147287038
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: transforming ตารางข้อผิดพลาด
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: ข้อผิดพลาดที่ 3:-2147287038
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: transforming ตารางข้อผิดพลาด
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: ข้อผิดพลาดที่ 3:-2147287038
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: transforming ตารางข้อผิดพลาด
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: ข้อผิดพลาดที่ 3:-2147287038
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: transforming ตารางข้อผิดพลาด
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: transforming ตารางข้อผิดพลาด
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: ข้อผิดพลาดที่ 3:-2147287038
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: transforming ตารางข้อผิดพลาด
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: ข้อผิดพลาดที่ 3:-2147287038
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: transforming ตารางข้อผิดพลาด
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: ข้อผิดพลาดที่ 3:-2147287038
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: ผลิตภัณฑ์: Microsoft SQL Server 2005--การกำหนดค่าล้มเหลว
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: พยายามที่จะลบแฟ้ม C:\WINDOWS\Installer\46000.msp
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: ไม่สามารถลบแฟ้ม LastError =ของ MSI 32 (s) (C8:A0) [11:15:21:922: ถอนการติดการทำความสะอาดอัพตั้งแพคเกจการติดตั้ง หากใด ๆ ที่มีอยู่
  ของ MSI (s) (C8:A0) [เวลา]: MainEngineThread ถูกส่งกลับ 1603
  ของ MSI (s) (C8:F8) [เวลา]: destroying RemoteAPI วัตถุ
  ของ MSI (s) (C8:98) [เวลา]: สิ้นสุดของเธรดตัวจัดการการกระทำแบบกำหนดเอง
  === การเข้าสู่ระบบหยุด:วันที่และเวลา===
  ของ MSI (c) (D8:04) [เวลา]: decrementing ตัวนับการปิดใช้งานการปิดระบบ ถ้า counter > = 0 ปิดเครื่องจะถูกปฏิเสธ counter หลัง decrement: -1
  ของ MSI (c) (D8:04) [เวลา]: MainEngineThread ถูกส่งกลับ 1603
  === หยุดการบันทึก verbose:วันที่และเวลา===

sql Server 2005 SP2

 • เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 SP2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เดที่ใช้ล่าสุด KB921896 ทำการติดตั้งล้มเหลว
  แล้ว คุณสามารถทำการติดตั้ง และสุดท้าย ฐานข้อมูลบริการและ Analysis Services จะไม่ติดตั้ง
 • เข้าสู่ระบบในแฟ้ม Summary.txt ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ผลิตภัณฑ์: บริการฐานข้อมูล (SQL2005)
  รุ่นผลิตภัณฑ์ (ก่อนหน้า): 1399
  รุ่นผลิตภัณฑ์ (Final):
  สถานะ: ความล้มเหลวของ
  แฟ้มบันทึก: Server\90\Setup SQL Files\Microsoft C:\Program Bootstrap\LOG\Hotfix\SQL9_Hotfix_KB921896_sqlrun_sql.msp.log
  หมายเลขข้อผิดพลาด: 29528
  คำอธิบายข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดของ MSP: 29528 การติดตั้งพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดขณะกำลังติดตั้งเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงาน มีข้อผิดพลาด: โปรแกรมควบคุมที่มีการระบุที่ไม่ถูกต้อง
 • เข้าสู่ระบบในแฟ้ม Hotfix.log ข้อมูลต่อไปนี้:
  วันที่และเวลาแฟ้มที่ติดตั้ง: sqlrun_sql.msp
  วันที่และเวลาโปรแกรมคัดลอก: สร้าง MSP ติดตั้งแฟ้มบันทึกที่: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix\SQL9_Hotfix_KB921896_sqlrun_sql.msp.log
  วันที่และเวลาMSP Error: 29528 The setup has encountered an unexpected error while Installing performance counters. The error is: The specified driver is invalid.
  วันที่และเวลาMSP returned 1603: A fatal error occurred during installation.
  วันที่และเวลาCopy Engine: Error, unable to install MSP file: e:\ddf143eddce69fe41b19cf97ff46\HotFixSQL\Files\sqlrun_sql.msp
  วันที่และเวลาThe following exception occurred: Unable to install Windows Installer MSP file Date:
  วันที่และเวลาFile: \depot\sqlvault\stable\setupmainl1\setup\sqlse\sqlsedll\copyengine.cpp Line: 800
 • The following error message is logged in the SQL9_Hotfix_KB921896_sqlrun_sql.msp file:
  <func name="Do_sqlPerfmon2"></func>
  <endfunc name="Do_sqlPerfmon2" return="2001" getlasterror="2"></endfunc>
  PerfTime Stop: Do_sqlPerfmon2 : Tue Mar 27 14:49:19 2007
  Gathering darwin properties for failure handling.
  MSI (s) (70!34) [เวลา]: transforming ตารางข้อผิดพลาด
  ของ MSI (s) (70 ! 34) [เวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: ข้อผิดพลาดที่ 3:-2147287038
  รหัสข้อผิดพลาด: 2001
  ของ MSI (s) (70 ! 34) [เวลา]: ผลิตภัณฑ์: Microsoft SQL Server 2005--ข้อผิดพลาด 29528 การตั้งค่าที่พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดขณะกำลังติดตั้งเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาด: โปรแกรมควบคุมที่มีการระบุที่ไม่ถูกต้อง
  เกิดข้อผิดพลาด 29528 การตั้งค่าที่พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดขณะกำลังติดตั้งเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาด: โปรแกรมควบคุมที่มีการระบุที่ไม่ถูกต้อง
  <endfunc name="LaunchFunction" return="2001" getlasterror="0"></endfunc>
  ของ MSI (s) (70:B8) [เวลา]: ค่านโยบายผู้ใช้ 'DisableRollback' เป็น 0
  ของ MSI (s) (70:B8) [เวลา]: ค่านโยบายของเครื่องจักร 'DisableRollback' เป็น 0
  สิ้นสุดการดำเนินการเวลา: InstallFinalize ส่งกลับค่า 3

สาเหตุ

โปรแกรมติดตั้งทำการดำเนินการค้นหา และแทนที่แฟ้มต่อไปนี้:
 • Perf-InstanceNamesqlctr.ini
 • Perf-InstanceNameแฟ้ม msmdctr.ini
การดำเนินการค้นหา และแทนที่สำคัญ case ได้ หากโฟลเดอร์ที่คุณระบุเพื่อติดตั้งคอมโพเนนต์มีชื่อเหมือนกับชื่อบริการของอินสแตนซ์ที่เริ่มต้นของส่วนประกอบ สายอักขระจำนวนมากในแฟ้มจะถูกแทน ดังนั้น คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ติดตั้งคอมโพเนนต์เหล่านี้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
 • โฟลเดอร์ที่ชื่อ "MSSQLServer"
 • โฟลเดอร์ที่ชื่อ "MSSQLServerOLAPService"

ข้อมูลเพิ่มเติม

"MSSQLServer" คือ ชื่อของบริการเริ่มต้นของคอมโพเนนต์บริการฐานข้อมูล "MSSQLServerOLAPService" คือ ชื่อของบริการเริ่มต้นของคอมโพเนนต์ Analysis Services ชื่อบริการของเริ่มต้นเหล่านี้จะถูกจองสำหรับ SQL Server 2005 คุณไม่ควรใช้ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อโฟลเดอร์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933945 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
Keywords: 
kbsql2005setup kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB933945 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933945

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com