ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 2 COM + 1.5 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 12

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934016 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดง Microsoft COM + บักที่มีแก้ไขในแพคเกจการยกเลิก Microsoft Windows Server 2003 COM + 1.5 12 แต่ละแพคเกจประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่นำออกใช้ในการยกเลิกแพ็คเกจก่อนหน้าของ Windows Server 2003 COM + 1.5

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหาต่อไปนี้ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • 933863การแก้ไข: บัญชีที่มีการกำหนดค่าบนแท็บผู้ใช้อีเมลในสแนปอินคอมโพเนนต์บริการ อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเลือกโปรแกรมหลายประยุกต์ COM + เซิร์ฟเวอร์
ปัญหาต่อไปนี้จะคงอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แต่การรับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • ลงทะเบียนคอมโพเนนต์ COM + ไม่ปกติในรุ่น Windows Server 2003 64 บิต
 • เมื่อเครือข่ายถูกตัดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 พอร์ต (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกลที่ถูกใช้ โดย DCOM ยังคงเปิดสำหรับหลายชั่วโมง การร้องขอจากไคลเอ็นต์สำหรับวัตถุ COM ระยะไกลล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดของ 0x800706BA
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อยู่ภายใต้เงื่อนไขการโหลดหนา ที่ Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (MS DTC) อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเขียนไปยังแฟ้มบันทึก MS dtc ใหม่ นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
  ชนิดเหตุการณ์: ไม่มี
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSDTC
  ประเภทเหตุการณ์: TM
  รหัสเหตุการณ์: 4171
  วันที่:วันที่
  เวลา:เวลา
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:computername
  คำอธิบาย::
  เขียนแฟ้มบันทึกของตัวจัดการการทรานแซคชัน DTC ms ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 0x8000d005

  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์วิธีใช้และการสนับสนุนที่ http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
  เกิดข้อผิดพลาด 2
  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSDTC
  ประเภทเหตุการณ์: LOG
  รหัสเหตุการณ์: 4154
  วันที่:วันที่
  เวลา:เวลา
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:computername
  คำอธิบาย::
  ไม่สามารถอ่านแฟ้มบันทึก MS dtc ใหม่ได้ หลังจากการตรวจดูว่า ผู้จัดการฝ่ายทั้งหมดทรัพยากรจัด coordinated โดย MS dtc ใหม่ได้ไม่มีธุรกรรม indoubt โปรดรัน "msdtc - resetlog" ไปยังแฟ้มบันทึกการตั้งค่าใหม่

  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์วิธีใช้และการสนับสนุนที่ http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2003 ติดตั้งเมื่อต้องการใช้แพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

บักที่มีแก้ไขในแพคเกจยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003 COM + 1.5 จะสะสมหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
821751ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 COM + 1.5 Rollup ชุด 1
883955ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 COM + 1.5 Rollup ชุด 3
895250ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 COM + 1.5 Rollup ชุด 4
896729ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ Hotfix Rollup Package 5
897667ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ 1.5 Hotfix Rollup Package 6
910730ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM + 1.5 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 7
912818ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM + 1.5 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 8
924729ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM + 1.5 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 10
927673ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM + 1.5 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 11

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่เปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่มีอยู่ในแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows Server 2003, x 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Catsrv.dll2001.12.4720.658258,56023 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Catsrvut.dll2001.12.4720.658583,68023 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Clbcatex.dll2001.12.4720.65898,30423 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Clbcatq.dll2001.12.4720.658490,49623 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Colbact.dll2001.12.4720.65856,83223 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Comadmin.dll2001.12.4720.658189,44023 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Comrepl.dll2001.12.4720.65886,52823 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Comsetup.dll2001.12.4720.658283,64823 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Comsvcs.dll2001.12.4720.6581,210,36823 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Comuid.dll2001.12.4720.658565,24823 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Es.dll2001.12.4720.658227,32823 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Msdtc.exe2001.12.4720.6585,63217 2007 มีนาคม13:54x86NoneRTMQFE
Msdtclog.dll2001.12.4720.65878,84823 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Msdtcprx.dll2001.12.4720.658448,51223 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Msdtcstp.dll2001.12.4720.65893,69623 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Msdtctm.dll2001.12.4720.658965,63223 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Msdtcuiu.dll2001.12.4720.658161,28023 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Mtstocom.exe2001.12.4720.658107,00817 2007 มีนาคม13:54x86NoneRTMQFE
Mtxclu.dll2001.12.4720.65876,28823 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Mtxdm.dll2001.12.4720.65818,94423 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Mtxlegih.dll2001.12.4720.65824,06423 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Mtxoci.dll2001.12.4720.658109,56823 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Ole32.dll5.2.3790.6581,196,03223 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Olecli32.dll5.2.3790.65872,19223 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Olecnv32.dll5.2.3790.65836,35223 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Rpcproxy.dll5.2.3790.14126,11216-Mar-200403:17x86NoneRTMQFE
Rpcrt4.dll5.2.3790.141659,96816-Mar-200403:17x86NoneRTMQFE
Rpcss.dll5.2.3790.658300,54423 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Stclient.dll2001.12.4720.65860,41623 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Txflog.dll2001.12.4720.65895,23223 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Xolehlp.dll2001.12.4720.6588,70423 2007 มีนาคม06:21x86NoneRTMQFE
Catsrv.dll2001.12.4720.2904275,45623 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Catsrvut.dll2001.12.4720.2904620,54423 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Clbcatex.dll2001.12.4720.2904105,47223 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Clbcatq.dll2001.12.4720.2904514,56023 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.290458,88023 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Comadmin.dll2001.12.4720.2904196,60823 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Comrepl.dll2001.12.4720.290488,57623 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Comsetup.dll2001.12.4720.2904284,67223 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Comsvcs.dll2001.12.4720.29041,269,24823 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Comuid.dll2001.12.4720.2904596,48023 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Es.dll2001.12.4720.2904238,59223 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Msdtc.exe2001.12.4720.29046,14422 2007 มีนาคม11:สีกันx86SP1SP1QFE
Msdtclog.dll2001.12.4720.290476,28823 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Msdtcprx.dll2001.12.4720.2904471,55223 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Msdtcstp.dll2001.12.4720.290498,30423 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Msdtctm.dll2001.12.4720.29041,017,85623 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Msdtcuiu.dll2001.12.4720.2904166,40023 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Mtstocom.exe2001.12.4720.2904111,10422 2007 มีนาคม11:สีกันx86SP1SP1QFE
Mtxclu.dll2001.12.4720.290479,36023 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Mtxdm.dll2001.12.4720.290420,99223 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Mtxlegih.dll2001.12.4720.290425,60023 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Mtxoci.dll2001.12.4720.2904111,61623 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Ole32.dll5.2.3790.29041,249,28023 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Olecli32.dll5.2.3790.290475,77623 2007 มีนาคม06:25ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Olecnv32.dll5.2.3790.290438,91223 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.2904422,40023 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Stclient.dll2001.12.4720.290464,00023 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Txflog.dll2001.12.4720.290498,81623 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
x olehlp.dll2001.12.4720.290410,75223 2007 มีนาคม06:25x86SP1SP1QFE
Catsrv.dll2001.12.4720.4045272,89623 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Catsrvut.dll2001.12.4720.4045616,44823 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Clbcatex.dll2001.12.4720.4045104,44823 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Clbcatq.dll2001.12.4720.4045510,97623 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Colbact.dll2001.12.4720.404558,36823 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Comadmin.dll2001.12.4720.4045181,76023 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Comrepl.dll2001.12.4720.404588,57623 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Comsetup.dll2001.12.4720.4045284,67223 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Comsvcs.dll2001.12.4720.40451,295,36023 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Comuid.dll2001.12.4720.4045593,40823 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Es.dll2001.12.4720.4045238,59223 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Msdtc.exe2001.12.4720.40456,14422 2007 มีนาคม12:03x86SP2SP2QFE
Msdtclog.dll2001.12.4720.404576,28823 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Msdtcprx.dll2001.12.4720.4045468,99223 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Msdtcstp.dll2001.12.4720.404598,30423 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Msdtctm.dll2001.12.4720.40451,018,88023 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Msdtcuiu.dll2001.12.4720.4045167,42423 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Mtstocom.exe2001.12.4720.4045111,10422 2007 มีนาคม12:04x86SP2SP2QFE
Mtxclu.dll2001.12.4720.404579,36023 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Mtxdm.dll2001.12.4720.404520,99223 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Mtxlegih.dll2001.12.4720.404525,60023 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Mtxoci.dll2001.12.4720.4045111,10423 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Ole32.dll5.2.3790.40451,267,20023 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Olecli32.dll5.2.3790.404576,28823 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Olecnv32.dll5.2.3790.404538,91223 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4045481,79223 2007 มีนาคม06:22x86SP2SP2QFE
Stclient.dll2001.12.4720.404564,00023 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Txflog.dll2001.12.4720.404598,30423 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
Xolehlp.dll2001.12.4720.404510,75223 2007 มีนาคม06:07x86SP2SP2QFE
windows Server 2003, x 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Catsrv.dll2001.12.4720.2904421,37623 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Catsrvut.dll2001.12.4720.29041,085,44023 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Clbcatex.dll2001.12.4720.2904176,64023 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Clbcatq.dll2001.12.4720.2904883,71223 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.290497,28023 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Comadmin.dll2001.12.4720.2904288,76823 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Comrepl.dll2001.12.4720.2904188,92823 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Comsetup.dll2001.12.4720.2904401,92023 2007 มีนาคม06:29ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Comsvcs.dll2001.12.4720.29042,195,45623 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Comuid.dll2001.12.4720.29041,478,14423 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Es.dll2001.12.4720.2904365,56823 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Msdtc.exe2001.12.4720.29046,65623 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Msdtclog.dll2001.12.4720.2904142,33623 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Msdtcprx.dll2001.12.4720.2904832,00023 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Msdtcstp.dll2001.12.4720.2904131,07223 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Msdtctm.dll2001.12.4720.29042,089,47223 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Msdtcuiu.dll2001.12.4720.2904291,84023 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Mtstocom.exe2001.12.4720.2904206,84823 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Mtxclu.dll2001.12.4720.2904145,40823 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Mtxdm.dll2001.12.4720.290430,20823 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Mtxoci.dll2001.12.4720.2904175,10423 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Ole32.dll5.2.3790.29042,549,76023 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Olecli32.dll5.2.3790.2904131,58423 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Olecnv32.dll5.2.3790.290456,83223 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.2904698,36823 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Stclient.dll2001.12.4720.2904101,88823 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Txflog.dll2001.12.4720.2904180,22423 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
x olehlp.dll2001.12.4720.290410,75223 2007 มีนาคม06:29x64SP1SP1QFE
Wcatsrv.dll2001.12.4720.2904275,45623 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wcatsrvut.dll2001.12.4720.2904620,54423 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wclbcatex.dll2001.12.4720.2904105,47223 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wclbcatq.dll2001.12.4720.2904514,56023 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.290458,88023 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wcomadmin.dll2001.12.4720.2904196,60823 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wcomsvcs.dll2001.12.4720.29041,269,24823 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wcomuid.dll2001.12.4720.2904596,48023 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wes.dll2001.12.4720.2904238,59223 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wmsdtcprx.dll2001.12.4720.2904471,55223 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wmsdtcuiu.dll2001.12.4720.2904166,40023 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wmtstocom.exe2001.12.4720.2904111,10423 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wmtxclu.dll2001.12.4720.290479,36023 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wmtxdm.dll2001.12.4720.290420,99223 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wmtxlegih.dll2001.12.4720.290425,60023 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wmtxoci.dll2001.12.4720.2904111,61623 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wole32.dll5.2.3790.29041,249,28023 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wolecli32.dll5.2.3790.290475,77623 2007 มีนาคม06:29ไม่สามารถใช้งานได้SP1WOW
Wolecnv32.dll5.2.3790.290438,91223 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wstclient.dll2001.12.4720.290464,00023 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wtxflog.dll2001.12.4720.290498,81623 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Wxolehlp.dll2001.12.4720.290410,75223 2007 มีนาคม06:29x86SP1WOW
Catsrv.dll2001.12.4720.4045421,37623 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Catsrvut.dll2001.12.4720.40451,085,44023 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Clbcatex.dll2001.12.4720.4045176,64023 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Clbcatq.dll2001.12.4720.4045883,20023 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Colbact.dll2001.12.4720.404597,28023 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Comadmin.dll2001.12.4720.4045293,88823 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Comrepl.dll2001.12.4720.4045188,92823 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Comsetup.dll2001.12.4720.4045401,92023 2007 มีนาคม06:40ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Comsvcs.dll2001.12.4720.40452,234,36823 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Comuid.dll2001.12.4720.40451,478,14423 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Es.dll2001.12.4720.4045365,56823 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Msdtc.exe2001.12.4720.40456,65623 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Msdtclog.dll2001.12.4720.4045142,84823 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Msdtcprx.dll2001.12.4720.4045833,53623 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Msdtcstp.dll2001.12.4720.4045131,07223 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Msdtctm.dll2001.12.4720.40452,089,98423 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Msdtcuiu.dll2001.12.4720.4045290,81623 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Mtstocom.exe2001.12.4720.4045206,84823 2007 มีนาคม06:40x64SP2SP2QFE
Mtxclu.dll2001.12.4720.4045145,40823 2007 มีนาคม06:41x64SP2SP2QFE
Mtxdm.dll2001.12.4720.404530,20823 2007 มีนาคม06:41x64SP2SP2QFE
Mtxoci.dll2001.12.4720.4045175,10423 2007 มีนาคม06:41x64SP2SP2QFE
Ole32.dll5.2.3790.40452,623,48823 2007 มีนาคม06:41x64SP2SP2QFE
Olecli32.dll5.2.3790.4045131,58423 2007 มีนาคม06:41x64SP2SP2QFE
Olecnv32.dll5.2.3790.404556,83223 2007 มีนาคม06:41x64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4045838,65623 2007 มีนาคม06:41x64SP2SP2QFE
Stclient.dll2001.12.4720.4045101,88823 2007 มีนาคม06:41x64SP2SP2QFE
Txflog.dll2001.12.4720.4045180,22423 2007 มีนาคม06:41x64SP2SP2QFE
x olehlp.dll2001.12.4720.404510,75223 2007 มีนาคม06:41x64SP2SP2QFE
Wcatsrv.dll2001.12.4720.4045272,89623 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wcatsrvut.dll2001.12.4720.4045616,44823 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wclbcatex.dll2001.12.4720.4045104,44823 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wclbcatq.dll2001.12.4720.4045510,97623 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.404558,36823 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wcomadmin.dll2001.12.4720.4045181,76023 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wcomsvcs.dll2001.12.4720.40451,295,36023 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wcomuid.dll2001.12.4720.4045593,40823 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wes.dll2001.12.4720.4045238,59223 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wmsdtcprx.dll2001.12.4720.4045468,99223 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wmsdtcuiu.dll2001.12.4720.4045167,42423 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wmtstocom.exe2001.12.4720.4045111,10423 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wmtxclu.dll2001.12.4720.404579,36023 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wmtxdm.dll2001.12.4720.404520,99223 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wmtxlegih.dll2001.12.4720.404525,60023 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wmtxoci.dll2001.12.4720.4045111,10423 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wole32.dll5.2.3790.40451,267,20023 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wolecli32.dll5.2.3790.404576,28823 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wolecnv32.dll5.2.3790.404538,91223 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wstclient.dll2001.12.4720.404564,00023 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wtxflog.dll2001.12.4720.404598,30423 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
Wxolehlp.dll2001.12.4720.404510,75223 2007 มีนาคม06:41x86SP2WOW
windows Server 2003 SP1 ระบบที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Catsrv.dll2001.12.4720.658622,08023 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Catsrvut.dll2001.12.4720.6581,554,94423 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Clbcatex.dll2001.12.4720.658263,68023 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Clbcatq.dll2001.12.4720.6581,286,65623 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Colbact.dll2001.12.4720.658171,00823 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Comadmin.dll2001.12.4720.658411,64823 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Comrepl.dll2001.12.4720.658275,45623 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Comsetup.dll2001.12.4720.658706,04823 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Comsvcs.dll2001.12.4720.6583,143,68023 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Comuid.dll2001.12.4720.6581,872,89623 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Es.dll2001.12.4720.658654,84823 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Msdtc.exe2001.12.4720.6589,21623 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Msdtclog.dll2001.12.4720.658222,20823 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Msdtcprx.dll2001.12.4720.6581,317,37623 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Msdtcstp.dll2001.12.4720.658236,03223 2007 มีนาคม06:30IA-64NoneRTMQFE
Msdtctm.dll2001.12.4720.6583,153,92023 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Msdtcuiu.dll2001.12.4720.658464,38423 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Mtstocom.exe2001.12.4720.658246,27223 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Mtxclu.dll2001.12.4720.658203,77623 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Mtxdm.dll2001.12.4720.65845,56823 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Mtxoci.dll2001.12.4720.658320,51223 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Ole32.dll5.2.3790.6583,588,60823 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Olecli32.dll5.2.3790.658223,74423 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Olecnv32.dll5.2.3790.65889,08823 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Rpcproxy.dll5.2.3790.14173,21623 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Rpcrt4.dll5.2.3790.1412,150,40023 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Rpcss.dll5.2.3790.658704,51223 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Stclient.dll2001.12.4720.658140,80023 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Txflog.dll2001.12.4720.658278,52823 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
x olehlp.dll2001.12.4720.65815,87223 2007 มีนาคม06:31IA-64NoneRTMQFE
Wcatsrv.dll2001.12.4720.658258,56023 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wcatsrvut.dll2001.12.4720.658583,68023 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wclbcatex.dll2001.12.4720.65898,30423 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wclbcatq.dll2001.12.4720.658490,49623 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.65856,83223 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wcomadmin.dll2001.12.4720.658189,44023 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wcomsvcs.dll2001.12.4720.6581,210,36823 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wes.dll2001.12.4720.658227,32823 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wmsdtcprx.dll2001.12.4720.658448,51223 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wmsdtcuiu.dll2001.12.4720.658161,28023 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wmtstocom.exe2001.12.4720.658107,00823 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wmtxclu.dll2001.12.4720.65876,28823 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wmtxdm.dll2001.12.4720.65818,94423 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wmtxlegih.dll2001.12.4720.65824,06423 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wmtxoci.dll2001.12.4720.658109,56823 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wole32.dll5.2.3790.6581,196,03223 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wolecli32.dll5.2.3790.65872,19223 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wolecnv32.dll5.2.3790.65836,35223 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wrpcproxy.dll5.2.3790.14126,11223 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wrpcrt4.dll5.2.3790.141544,25623 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wstclient.dll2001.12.4720.65860,41623 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wtxflog.dll2001.12.4720.65895,23223 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Wxolehlp.dll2001.12.4720.6588,70423 2007 มีนาคม06:31x86NoneWOW
Catsrv.dll2001.12.4720.2904660,48023 2007 มีนาคม06:30IA-64SP1SP1QFE
Catsrvut.dll2001.12.4720.29041,633,28023 2007 มีนาคม06:30IA-64SP1SP1QFE
Clbcatex.dll2001.12.4720.2904281,60023 2007 มีนาคม06:30IA-64SP1SP1QFE
Clbcatq.dll2001.12.4720.29041,350,65623 2007 มีนาคม06:30IA-64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.2904181,24823 2007 มีนาคม06:30IA-64SP1SP1QFE
Comadmin.dll2001.12.4720.2904419,84023 2007 มีนาคม06:30IA-64SP1SP1QFE
Comrepl.dll2001.12.4720.2904284,67223 2007 มีนาคม06:30IA-64SP1SP1QFE
Comsetup.dll2001.12.4720.2904678,91223 2007 มีนาคม06:30IA-64SP1SP1QFE
Comsvcs.dll2001.12.4720.29043,362,30423 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Comuid.dll2001.12.4720.29041,975,80823 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Es.dll2001.12.4720.2904700,41623 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Msdtc.exe2001.12.4720.29049,72823 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Msdtclog.dll2001.12.4720.2904231,93623 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Msdtcprx.dll2001.12.4720.29041,337,34423 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Msdtcstp.dll2001.12.4720.2904241,15223 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Msdtctm.dll2001.12.4720.29043,118,59223 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Msdtcuiu.dll2001.12.4720.2904485,88823 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Mtstocom.exe2001.12.4720.2904246,27223 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Mtxclu.dll2001.12.4720.2904208,38423 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Mtxdm.dll2001.12.4720.290447,10423 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Mtxoci.dll2001.12.4720.2904322,04823 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Ole32.dll5.2.3790.29043,996,16023 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Olecli32.dll5.2.3790.2904251,90423 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Olecnv32.dll5.2.3790.290489,60023 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.2904857,60023 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Stclient.dll2001.12.4720.2904149,50423 2007 มีนาคม06:31IA-64SP1SP1QFE
Txflog.dll2001.12.4720.2904301,05623 2007 มีนาคม06:32IA-64SP1SP1QFE
Xolehlp.dll2001.12.4720.290418,43223 2007 มีนาคม06:32IA-64SP1SP1QFE
Wcatsrv.dll2001.12.4720.2904275,45623 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wcatsrvut.dll2001.12.4720.2904620,54423 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wclbcatex.dll2001.12.4720.2904105,47223 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wclbcatq.dll2001.12.4720.2904514,56023 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.290458,88023 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wcomadmin.dll2001.12.4720.2904196,60823 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wcomsvcs.dll2001.12.4720.29041,269,24823 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wcomuid.dll2001.12.4720.2904596,48023 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wes.dll2001.12.4720.2904238,59223 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wmsdtcprx.dll2001.12.4720.2904471,55223 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wmsdtcuiu.dll2001.12.4720.2904166,40023 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wmtstocom.exe2001.12.4720.2904111,10423 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wmtxclu.dll2001.12.4720.290479,36023 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wmtxdm.dll2001.12.4720.290420,99223 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wmtxlegih.dll2001.12.4720.290425,60023 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wmtxoci.dll2001.12.4720.2904111,61623 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wole32.dll5.2.3790.29041,249,28023 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wolecli32.dll5.2.3790.290475,77623 2007 มีนาคม06:32ไม่สามารถใช้งานได้SP1WOW
Wolecnv32.dll5.2.3790.290438,91223 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wstclient.dll2001.12.4720.290464,00023 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wtxflog.dll2001.12.4720.290498,81623 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Wxolehlp.dll2001.12.4720.290410,75223 2007 มีนาคม06:32x86SP1WOW
Catsrv.dll2001.12.4720.4045660,48023 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Catsrvut.dll2001.12.4720.40451,633,28023 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Clbcatex.dll2001.12.4720.4045281,60023 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Clbcatq.dll2001.12.4720.40451,350,65623 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Colbact.dll2001.12.4720.4045181,24823 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Comadmin.dll2001.12.4720.4045438,27223 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Comrepl.dll2001.12.4720.4045284,67223 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Comsetup.dll2001.12.4720.4045678,91223 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Comsvcs.dll2001.12.4720.40453,416,57623 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Comuid.dll2001.12.4720.40451,975,80823 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Es.dll2001.12.4720.4045700,41623 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Msdtc.exe2001.12.4720.40459,72823 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Msdtclog.dll2001.12.4720.4045232,96023 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Msdtcprx.dll2001.12.4720.40451,338,88023 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Msdtcstp.dll2001.12.4720.4045241,15223 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Msdtctm.dll2001.12.4720.40453,121,15223 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Msdtcuiu.dll2001.12.4720.4045486,91223 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Mtstocom.exe2001.12.4720.4045246,27223 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Mtxclu.dll2001.12.4720.4045208,38423 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Mtxdm.dll2001.12.4720.404547,10423 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Mtxoci.dll2001.12.4720.4045322,04823 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Ole32.dll5.2.3790.40454,097,53623 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Olecli32.dll5.2.3790.4045252,92823 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Olecnv32.dll5.2.3790.404589,60023 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.40451,046,52823 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Stclient.dll2001.12.4720.4045149,50423 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Txflog.dll2001.12.4720.4045301,05623 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Xolehlp.dll2001.12.4720.404518,43223 2007 มีนาคม06:35IA-64SP2SP2QFE
Wcatsrv.dll2001.12.4720.4045272,89623 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wcatsrvut.dll2001.12.4720.4045616,44823 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wclbcatex.dll2001.12.4720.4045104,44823 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wclbcatq.dll2001.12.4720.4045510,97623 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.404558,36823 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wcomadmin.dll2001.12.4720.4045181,76023 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wcomsvcs.dll2001.12.4720.40451,295,36023 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wcomuid.dll2001.12.4720.4045593,40823 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wes.dll2001.12.4720.4045238,59223 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wmsdtcprx.dll2001.12.4720.4045468,99223 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wmsdtcuiu.dll2001.12.4720.4045167,42423 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wmtstocom.exe2001.12.4720.4045111,10423 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wmtxclu.dll2001.12.4720.404579,36023 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wmtxdm.dll2001.12.4720.404520,99223 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wmtxlegih.dll2001.12.4720.404525,60023 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wmtxoci.dll2001.12.4720.4045111,10423 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wole32.dll5.2.3790.40451,267,20023 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wolecli32.dll5.2.3790.404576,28823 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wolecnv32.dll5.2.3790.404538,91223 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wstclient.dll2001.12.4720.404564,00023 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wtxflog.dll2001.12.4720.404598,30423 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW
Wxolehlp.dll2001.12.4720.404510,75223 2007 มีนาคม06:35x86SP2WOW

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เมื่อทำการดังกล่าวแก้ไขซอฟต์แวร์หลังจากที่นำออกใช้ซอฟท์แวร์ตัวนั้น ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934016 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003postsp2fix kbbug kbfix kbhotfixrollup kbqfe kbPubTypeKC kbmt KB934016 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934016

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com