หยุดเนื้อหา การส่งกระแสข้อมูล และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณคลิก "ถัดไป" ใน Windows Media Player

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934113 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ใน Microsoft Windows Media Player คุณเล่นเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows Media Services 9 ชุดการส่งกระแสข้อมูล เมื่อคุณคลิกถัดไปเมื่อต้องการข้ามเนื้อหา เนื้อหาหยุดไว้ คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
windows Media Player ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้ม แฟ้มอาจใช้ คุณอาจไม่มีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในที่เก็บแฟ้ม หรือการตั้งค่าพร็อกซีของคุณอาจไม่ถูกต้อง
หมายเหตุ:คุณอาจได้รับข้อความนี้ข้อผิดพลาด ขึ้นอยู่กับที่ที่เนื้อหาสลับไปที่หน่วยถัดไปของเนื้อหาไม่

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 ในคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังดูเนื้อหา

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่แก้ไขปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934275คุณไม่สามารถดูการส่งกระแสข้อมูลวิดีโอ หรือดาวน์โหลดแฟ้มหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Internet Explorer 7

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934113 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Media Player 11
  • Microsoft Windows Media Player 10
  • Microsoft Windows Media Player 9 Series
  • Microsoft Windows Media Services 9 Series
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Keywords: 
kbharmony kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB934113 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934113

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com