วิธีการติดตั้งบริการรายงานของ SQL Server 2005 รุ่น 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่น 64 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934162 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้งรุ่น 32 บิตของ Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows รุ่น 64 บิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

การรายงานการบริการให้การสนับสนุน 64 บิตเนทิฟสำหรับข้อความต่อไปนี้:
 • ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ บนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows และ ใน Windows รุ่น 64 บิต
 • เครื่องมือไคลเอนต์บน Windows รุ่น 64 บิต
อย่างไรก็ตาม รุ่นต่อไปนี้ของ SQL Server 2005 ที่มีบริการรายงานจะพร้อมใช้งานในรุ่น 32 บิตเท่านั้น:
 • Edition Server 2005 Express sql กับบริการขั้นสูง
 • sql Server 2005 Workgroup Edition
ถ้าคุณใช้รุ่นเหล่านี้ของ SQL Server 2005 อย่างใดอย่างหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่น 64 บิต ทำตามขั้นตอนการติดตั้งบริการรายงานของรุ่น 32 บิต:
 1. ถอนการติดตั้งบริการรายงานของรุ่น 64 บิต

  หมายเหตุ:--เคียงข้างกันการติดตั้งบริการรายงานของรุ่น 32 บิตและ 64 บิตรุ่นของบริการการรายงานใน Microsoft Windows - 32 - ในระบบย่อย - Windows - 64 (WOW64) ไม่ได้รับการสนับสนุน
 2. ติดตั้ง Microsoft .NET Framework รุ่น 64 บิตแพคเกจ redistributable 2.0
 3. การเปิดใช้งานรุ่น 32 บิตของ Microsoft ASP.NET บนคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ในบทความนี้เพื่อเปิดใช้งานรุ่น 32 บิตของ ASP.NET ถ้าคุณไม่เปิดใช้รุ่น 32 บิตของ ASP.NET ก่อนที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูงหรือ SQL Server 2005 Workgroup Edition บริการรายงานจะไม่พร้อมใช้ในการคอมโพเนนต์การติดตั้งหน้า นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนสำหรับการความต้องการลงทะเบียน asp.net เวอร์ชันสินค้าในนั้นการตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกระบบหน้า ถ้าคุณดูรายงานสำหรับข้อความแจ้งเตือนนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ใน Windows Server 2008 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   มีการลงทะเบียน ASP.Net 64 บิต ต้องใช้ ASP.Net 32 บิตในการติดตั้ง Microsoft รายงานบริการ 2005 (32.bit)
  • ใน Windows Server 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   ไม่สามารถค้นหาการลงทะเบียน ASP.Net เวอร์ชันกับ Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 4. ติดตั้งบริการรายงานของรุ่น 32 บิตหลังจากที่คุณเรียกใช้สคริปต์
ในส่วนต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งบริการรายงานของรุ่น 32 บิต บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น 64 บิตของ Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 และ บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 7.0 รุ่น 64 บิต Windows Server 2003 รุ่น 64 บิตประกอบด้วยรุ่น 64 บิตของ IIS 6.0 Windows Vista รุ่น 64 บิตประกอบด้วย IIS 7.0 รุ่น 64 บิต

ติดตั้งบริการรายงานของรุ่น 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 6.0 รุ่น 64 บิต

เมื่อต้องการติดตั้งบริการรายงานของรุ่น 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 6.0 รุ่น 64 บิต ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ถอนการติดตั้งบริการรายงานของรุ่น 64 บิต

  หมายเหตุ:--เคียงข้างกันการติดตั้งบริการรายงานของรุ่น 32 บิตและ 64 บิตรุ่นบริการรายงานไม่ได้รับการสนับสนุน
 2. เรียกใช้แฟ้ม Dotnetfx64.exe .NET Framework ที่ติดตั้งด้วยตนเอง

  แฟ้ม Dotnetfx64.exe อยู่ในโฟลเดอร์ Tools\redist\2.0 ที่อยู่บนสื่อการติดตั้ง 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้ม Dotnetfx64.exe แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=70186
 3. ใน'ตัวจัดการ IIS ' คลิกเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนขยาย.
 4. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียดasp.net v2.0.50727แล้ว คลิกอนุญาตให้.
 5. คลิกขวาเว็บไซต์แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 6. คลิกการตัวกรอง ISAPIแท็บ
 7. ในการชื่อตัวกรองคอลัมน์ คลิกasp.net_2.0.50727แล้ว คลิกแก้ไข.
 8. แทน C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_filter.dll ด้วย C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll
  หมายเหตุ:แฟ้ม Aspnet_filter.dll ในโฟลเดอร์ C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ คือ แฟ้มรุ่น 32 บิต
 9. คลิกตกลงสองครั้ง และโปรแกรมจัดการ IIS แล้วปิด
 10. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  การตั้งค่า %SystemDrive%\inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs cscript w3svc/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 11. การติดตั้งรุ่น 32 บิตของรายงานบริการ
 12. หลังจากที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว เปิดโปรแกรมจัดการ IIS และจากนั้น คลิกส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ.
 13. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียดasp.net V2.0.50727 (32 บิต)แล้ว คลิกอนุญาตให้.

Install the 32-bit version of Reporting Services on a computer that is running the 64-bit version of IIS 7.0

To install the 32-bit version of Reporting Services on a computer that is running the 64-bit version of IIS 7.0, follow these steps:
 1. Enable ASP.NET and IIS before you install Reporting Services.
 2. Open a command prompt. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมคลิกขวาพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
 3. ในการการควบคุมบัญชีผู้ใช้กล่องโต้ตอบ คลิกดำเนินการต่อ.
 4. ตั้งค่านี้Enable32bitAppOnWin64ตัวเลือกTrueat the Parent level under the master Web site level. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. In IIS Manager, clickกลุ่มแอพลิเคชัน.
  2. In the Actions pane, clickSet Application Pool Defaults.
  3. ในการทั่วไปsection, set theEnable32bitAppOnWin64ตัวเลือกTrue.
  หมายเหตุ:By default, a SQL Server 2005 64-bit installer will look for a 64-bit IIS installation. ถ้าการEnable32bitAppOnWin64ตัวเลือกถูกกำหนดให้เท็จat the root level, then the installation of Reporting Services should complete successfully.
 5. Install the 32-bit version of Reporting Services. You must apply SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) after you install Reporting Services in Windows Vista. If you install SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, you can run SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services SP2.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=63922
  If errors occur during setup, see the "Troubleshoot setup errors on Windows Vista" section.
 6. การตั้งค่า IIS
 7. การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์รายงานสำหรับการดูแลท้องถิ่น การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์รายงานและโปรแกรมจัดการรายงานในแบบโลคัล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เริ่มต้น Microsoft Internet Explorer
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
  3. คลิกการรักษาความปลอดภัย.
  4. คลิกTrusted Sites.
  5. คลิกไซต์.
  6. ภายใต้เพิ่มเว็บไซต์นี้ลงในโซนประเภท:http://Servername.
  7. If you are not using HTTPS for the default site, click to clear theRequire server certification (https:) for all sites in this zoneกล่องกาเครื่องหมาย
  8. คลิกadd.
  9. Repeat steps f and g to add http://localhost, and then clickปิด.

   This step lets you start Internet Explorer either to localhost or to the network computer name of the server for both Report Server and Report Manager.
 8. Create role assignments that explicitly grant you full-permissions access. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. Start Internet Explorer by using theเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลตัวเลือก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกขวาInternet Explorerแล้ว คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  2. เริ่มโปรแกรมจัดการรายงาน

   หมายเหตุ:By default, the Report Manager URL is http://Servername/reports If you are using SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services SP2, the Report Manager URL is http://Servernamesqlexpress $ /reports ถ้าคุณกำลังใช้อินสแตนซ์ที่มีชื่อของบริการรายงาน URL ของโปรแกรมจัดการรายงานเป็น http://Servername/reports $InstanceName.
  3. ในการโฮมเพจหน้า คลิกคุณสมบัติ.
  4. คลิกการกำหนด Role ใหม่.
  5. พิมพ์บัญชีผู้ใช้ของ Windows ในรูปแบบต่อไปนี้:
   โดเมน\ผู้ใช้:
  6. คลิกเพื่อเลือกนั้นตัวจัดการเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย
  7. คลิกตกลง.
  8. ในมุมด้านขวาของโฮมเพจหน้า คลิกการตั้งค่าไซต์.
  9. คลิกการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยทั้งไซต์.
  10. คลิกการกำหนด Role ใหม่.
  11. พิมพ์บัญชีผู้ใช้ของ Windows ในรูปแบบต่อไปนี้:
   โดเมน\ผู้ใช้:
  12. คลิกเพื่อเลือกนั้นระบบผู้ดูแลกล่องกาเครื่องหมาย
  13. คลิกตกลง.
  14. ปิดโปรแกรมจัดการรายงาน
 9. เปิดโปรแกรมจัดการรายงานใน Internet Explorer โดยไม่ต้องใช้การเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลตัวเลือก

แก้ไขข้อผิดพลาดในการตั้งค่าใน Windows Vista

หากคุณพบข้อผิดพลาด "การติดตั้งล้มเหลว" สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL Native Client (SNAC), สำหรับ บริการฐานข้อมูล และ บริการรายงาน หรือ SNAC ในแพ็คเกจการติดตั้งอาจไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องติดตั้งได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
929667เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งตัว SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 2 ของประชาคมเทคโนโลยีอย่าง: "แพ็คเกจการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft SQL Server Native Client ไม่พบ"
หากขั้นตอนการติดตั้งบริการรายงานของรุ่น 32 บิตไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมติดตั้ง
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม.
 4. คลิกMicrosoft SQL Server Native Client.
 5. คลิกถอนการติดตั้ง.
 6. คลิกใช่.
 7. ใน SQL Server 2005 Express Edition ด้วยขั้นสูงในการขยายแพ็คเกจการติดตั้งบริการไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รันSQLEXPR_ADV.EXE /xหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
 8. เลือกโฟลเดอร์ที่แยกแฟ้ม
 9. ในโฟลเดอร์ ค้นหาแฟ้ม Sqlncli_x64.msi นี่คือแพ็คเกจการติดตั้ง SNAC สำหรับ SNAC
 10. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Sqlncli_x64.msi และเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง
 11. ในการการเลือกลักษณะการทำงานหน้า คลิกsql Server Native Client sdk ได้คลิกลักษณะการทำงานนี้จะถูกติดตั้งลงบนฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่องคลิกถัดไปแล้ว คลิกติดตั้ง.
 12. ในการการควบคุมบัญชีผู้ใช้กล่องโต้ตอบ คลิกดำเนินการต่อ.
 13. ติดตั้ง Edition Express Server 2005 SQL กับบริการขั้นสูง
 14. การตั้งค่า IIS
 15. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 9 ถึง 11 ในการ "ติดตั้งบริการรายงานรุ่น 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 7.0 รุ่น 64 บิต" ส่วน

Additional information:

ใน IIS 7.0 ตัวเลือก Enable32bitapponwin64 สามารถถูกตั้งค่าเป็นระดับที่แตกต่างกันในระดับของเว็บไซต์นอกเหนือจากที่ระดับไซต์ที่เฉพาะเจาะจง ไม่ มี IIS 6.0 ในกรณีนี้ คุณสามารถเรียกใช้ IIS 6.0 อย่างใดอย่างหนึ่ง ในโหมดเสร็จสมบูรณ์ 32 บิต หรือ 64 บิตโหมด แต่ไม่ทั้งสองอย่าง

โปรแกรมติดตั้งของ SQL Server 2005 รุ่น 32 บิตที่ค้นหาการติดตั้ง IIS รุ่น 32 บิต นี่คือเนื่องจากโปรแกรมติดตั้งของ SQL Server 2005 รุ่น 32 บิตต้อง IIS ให้รันในโหมด 32 บิต ไม่จริงในสถานการณ์ IIS 7.0 ได้เนื่องจาก IIS 7.0 สามารถรันในโหมดต่าง ๆ หรือ bitness ในระดับที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น IIS 7.0 สามารถเรียกใช้เว็บไซต์ที่เฉพาะในโหมด 32 บิตและเว็บไซต์อื่นในโหมด 64 บิต คุณลักษณะใหม่นี้ถูกนำมาใช้ใน IIS 7.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

กระบวนการของผู้ปฏิบัติงานโหมด 32 บิต
http://learn.iis.net/page.aspx/201/32-bit-mode-worker-processes
คุณสมบัติ Metabase Enable32BitAppOnWin64 (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/5d306956-b2a2-4708-9bb9-72a395d474bb.mspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งบริการรายงานใน Windows Vista คอมพิวเตอร์ที่ใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934164วิธีการติดตั้งบริการรายงานของ SQL Server 2005 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับรุ่นการบริการที่รายงานใน Windows Vista คอมพิวเตอร์ที่ใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934163วิธีการปรับรุ่นบริการรายงานของ SQL Server 2005 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934162 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
Keywords: 
kbtshoot kbExpertiseInter kberrmsg kbinfo kbsql2005rs kbhowto kbmt KB934162 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934162

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com