วิธีการติดตั้งบริการรายงานของ SQL Server 2005 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934164 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นของบทความนี้ ดู 938245.
.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้กล่าวถึงความต้องการและขั้นตอนสำหรับการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services บน Windows Vista ใช้ คอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista รุ่นต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • อย่างสูงสุดของ Vista Windows
คุณติดตั้ง SQL Server 2005 รุ่นที่ต่อไปนี้ ที่ประกอบด้วยบริการรายงานของ SQL Server 2005:
 • รุ่นสำหรับนักพัฒนา 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • SQL Server 2005 Standard Edition
 • SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • SQL Server 2005 ประเมิน Edition
 • อิดิชั่น SQL Server 2005 Express บริการขั้นสูง Service Pack 2 (SP2)
หมายเหตุ SQL Server 2005 Enterprise Edition ไม่ได้รับการสนับสนุนบน Windows Vista

หลังจากที่คุณติดตั้งรุ่นต้นฉบับของ SQL Server 2005 คุณต้องใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) หรือบริการในภายหลัง ชุดการขอรับการสนับสนุนจาก Microsoft นอกจากนี้ SQL Server 2005 Express รุ่นที่ติดตั้ง SP2 บริการขั้นสูงอยู่แล้วใน SQL Server 2005 SP2 ระดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=63922
ก่อนที่คุณติดตั้งบริการรายงานของ SQL Server 2005 คุณต้อง เปิดใช้งาน Microsoft ASP.NET และ Microsoft Internet Information Services (IIS) เมื่อต้องการ เปิดใช้งาน ASP.NET และ IIS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในแผงควบคุม โปรแกรมแล้ว คลิกสองครั้ง โปรแกรมและคุณลักษณะ.
 2. ในการ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ กล่องโต้ตอบ คลิก ดำเนินการต่อไป.
 3. คลิก เปิดใช้งานคุณลักษณะของ Windows หรือ ปิด.
 4. ในการ คุณลักษณะของ Windows กล่องโต้ตอบกล่อง ขยายบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตขยาย เครื่องมือบริหารเว็บ, ขยาย IIS 6 ความเข้ากันได้ของการจัดการแล้ว คลิกไป เลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
  • IIS 6 ความเข้ากันได้ของ WMI
  • การตั้งค่าคอนฟิก IIS Metabase และ IIS 6 ความเข้ากันได้
 5. ขยาย บริการเวิลด์ไวด์เว็บขยายคุณลักษณะการพัฒนาแอพลิเคชันแล้ว คลิกเพื่อเลือกนั้น กล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
  • ASP.NET
  • ส่วนขยาย ISAPI
  • ตัวกรอง ISAPI
 6. ขยาย คุณลักษณะทั่วไปของ HTTPและ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
  • เอกสารเริ่มต้น
  • เรียกดูไดเรกทอรี
  • ข้อผิดพลาด HTTP
  • การเปลี่ยนเส้นทาง HTTP
  • เนื้อหาแบบคง
 7. ขยาย รักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกเพื่อเลือก ที่ รับรองความถูกต้องของ Windows กล่องกาเครื่องหมาย
หมายเหตุ ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมด การ บริการรายงาน ตัวเลือกไม่ปรากฏในการ เลือกลักษณะการทำงาน กล่องโต้ตอบของโปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL

หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน คุณลักษณะจำเป็น คุณต้องเริ่มบริการการประกาศของเวิลด์ไวด์ถ้าคุณ ต้องการติดตั้งการกำหนดค่าเริ่มต้นของบริการรายงาน มิฉะนั้น โปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ติดตั้งบริการรายงานเท่านั้น และไม่มี ตั้งค่าคอนฟิกบริการรายงาน

ติดตั้งบริการรายงานของ SQL Server 2005

การติดตั้งบริการรายงานของ SQL Server 2005 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เข้าสู่ระบบ Windows Vista และเปิดใช้งาน ASP.NET และ IIS สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน "ข้อกำหนดเบื้องต้น"
 2. ตรวจสอบว่า บริการการประกาศเวิลด์ไวด์เว็บ เริ่มต้นขึ้น ถ้าต้องการเริ่มบริการการประกาศเวิลด์ไวด์เว็บ ตั้งค่าคอนฟิกนี้ บริการให้เริ่มโดยอัตโนมัติ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ในแผงควบคุม ระบบ และ การบำรุงรักษา.
  2. คลิก เครื่องมือการจัดการ.
  3. คลิกสองครั้ง บริการ.
  4. ในการ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ กล่องโต้ตอบ กล่อง คลิก ดำเนินการต่อไป.
  5. คลิกขวา การเผยแพร่เวิลด์ไวด์เว็บ การบริการแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
  6. ในการ เวิลด์ไวด์เว็บเผยแพร่บริการ คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ คลิก โดยอัตโนมัติ ในการ ชนิดการเริ่มต้น รายการ
  7. คลิก นำไปใช้คลิก เริ่มแล้ว คลิก ตกลง.
 3. เริ่มการติดตั้ง SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2005 Express รุ่นที่ติดตั้ง SP2 บริการขั้นสูง

  บันทึกย่อ
  • เมื่อคุณติดตั้งรุ่นต้นฉบับของ SQL Server 2005 คุณได้รับข้อความแจ้งเตือนที่อธิบายว่า มีโปรแกรมนี้ ทราบปัญหาความเข้ากัน คลิก เรียกใช้โปรแกรม ต่อไปนี้ การติดตั้ง
  • ในการ เลือกลักษณะการทำงาน กล่องโต้ตอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการรายงาน มีเลือก
  • ในการ การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงาน ตัวเลือก กล่องโต้ตอบกล่อง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • การติดตั้งเริ่มต้น ตั้งค่าคอนฟิก
   • ติดตั้ง แต่ไม่มีการกำหนดค่านี้ เซิร์ฟเวอร์
 4. ติดตั้ง SQL Server 2005 SP2

  บันทึกย่อ
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   913089วิธีการขอรับบริการล่าสุด ชุดสำหรับ SQL Server 2005
  • ถ้าคุณติดตั้ง SQL Server 2005 Express Edition ด้วย SP2 บริการขั้นสูง ข้ามขั้นตอนที่ 4 เนื่องจาก SQL Server 2005 SP2 อยู่แล้ว การติดตั้ง
  • คุณต้องแน่ใจว่าบริการ SQL Server เริ่มต้นก่อนที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005 SP2 บริการ SQL Server จะต้องเป็น ตรวจสอบการทำงานเพื่อทำการรับรองความถูกต้องในการ รับรองความถูกต้อง โหมด กล่องโต้ตอบของโปรแกรมติดตั้ง
  • หลังจากที่คุณออกแบบ รับรองความถูกต้อง โหมด กล่องโต้ตอบ คุณสามารถหยุดบริการ SQL Server เพื่อหลีกเลี่ยงระบบ รีสตาร์ท เมื่อต้องหยุดบริการ SQL Server ในการดูแล เครื่องมือ ในแผงควบคุม บริการ, คลิกขวาบริการ SQL Server และจากนั้น คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
  • ถ้าใน SQL Server 2005 ผู้ใช้เตรียมเครื่องมือสำหรับ Vista Start เริ่มต้นบริการ SQL Server ก่อนที่คุณให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลเมื่อต้องการ ผู้ใช้ คุณสามารถใช้ใน SQL Server 2005 ผู้ใช้เตรียมมือสำหรับ Vista เมื่อต้องเพิ่ม บัญชีผู้ใช้ของ Windows เพื่อ SYSADMIN แบบถาวรบทบาทเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดาย
 5. เริ่มต้นบริการ SQL Server ถ้าต้องการเริ่มบริการ ถ้าคุณติดตั้ง SQL Server Express Edition ที่ติดตั้ง SP2 บริการขั้นสูง ตั้งค่าใหม่ IIS

  การตั้งค่า IIS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง โดยใช้การ เรียกใช้เป็น ผู้ดูแล ตัวเลือก
  2. ชนิด IISRESETจากนั้น กด ป้อน.
 6. ถ้าคุณเลือกนั้น ติดตั้ง แต่ไม่กำหนด เซิร์ฟเวอร์ ตัวเลือกในการ การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงาน ตัวเลือก กล่องโต้ตอบกล่อง การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์รายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มเครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกบริการรายงาน เมื่อต้องการ เริ่มเครื่องมือ คลิก เริ่มชี้ไปที่ ทั้งหมด โปรแกรมชี้ไปที่ SQL Server 2005ชี้ไปที่ เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกแล้ว คลิก บริการรายงาน ตั้งค่าคอนฟิก.
  2. ในการ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ กล่องโต้ตอบ กล่อง คลิก ดำเนินการต่อไป.
  3. ในการ ตัวอย่างการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงาน สิ่งที่เลือก กล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ในการ ชื่อเครื่องจักร กล่อง
  4. คลิกอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 รายงาน บริการในการ ชื่ออินสแตนซ์ รายการ และจากนั้น คลิก เชื่อมต่อ.
  5. กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับการดำเนินงาน
  หมายเหตุ รายงานการเรียกใช้บริการเป็นโปรแกรมประยุกต์แบบดั้งเดิมบน IIS 7.0 ถ้า คุณกำหนดค่าพูลโปรแกรมประยุกต์ที่สำหรับไดเรกทอรีเสมือนของเซิร์ฟเวอร์รายงานในการ สร้างรายงานการติดตั้งบริการ หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • เลือก AppPool .NET คลาสสิก สำหรับการ เซิร์ฟเวอร์รายงาน
  • สร้างพูลโปรแกรมประยุกต์ใหม่ จากนั้น ตั้งค่าการ โหมดไปป์ไลน์ที่ได้รับการจัดการ ตัวเลือกในการ แบบคลาสสิค.
  ถ้าคุณติดตั้งบริการรายงาน โดยใช้ค่าเริ่มต้น ตั้งค่าคอนฟิก รันเซิร์ฟเวอร์รายงานในพูลโปรแกรมประยุกต์ของตนเองภายใต้การ บัญชี NetworkService ถ้าคุณใช้การกำหนดค่า ค่าเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์รายงาน ไม่สามารถใช้งานบน Windows Vista อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม คุณควรหลีกเลี่ยงการทำงาน เซิร์ฟเวอร์รายงานในพูลโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นบน IIS 7.0 ค่าเริ่มต้น พูลโปรแกรมประยุกต์ที่มีการ โหมดไปป์ไลน์ที่ได้รับการจัดการ ตัวเลือกการตั้งค่าเป็นรวม. คุณจะได้รับการ "HTTP 500" ข้อความข้อผิดพลาดถ้า คุณสามารถรันเซิร์ฟเวอร์รายงานในพูลโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้น
 7. ตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์รายงานสำหรับการจัดการท้องถิ่น เมื่อต้องการ เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์รายงานและโปรแกรมจัดการรายงานแบบท้องถิ่น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่ม Windows Internet Explorer
  2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก Internet Options.
  3. คลิก รักษาความปลอดภัย.
  4. คลิก ไซต์ที่เชื่อถือได้.
  5. คลิก ไซต์.
  6. ภายใต้ เพิ่มเว็บไซต์นี้ลงในโซน, ชนิด http://ชื่อเซิร์ฟเวอร์. ถ้า คุณไม่ได้ใช้ HTTPS สำหรับไซต์เริ่มต้น คลิกเพื่อยกเลิกการ ต้องมีใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ (https สำหรับไซต์ทั้งหมดในที่นี้:) โซน กล่องกาเครื่องหมาย
  7. คลิก เพิ่ม.
  8. ทำซ้ำขั้นตอน 7f และขั้นตอนที่ 7 g จะเพิ่ม http://localhost URL และจากนั้นคลิก ปิด.
  หมายเหตุ ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณสามารถเริ่มโปรแกรม Internet Explorer และเปิดอย่างใดอย่างหนึ่ง โฮสต์ท้องถิ่นหรือชื่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์สำหรับทั้งรายงาน โปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์และแอพลิเคชันของโปรแกรมจัดการรายงาน
 8. สร้างการกำหนดบทบาทที่ชัดเจนให้คุณเข้าถึง พร้อม ด้วยสิทธิ์แบบเต็ม ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer พร้อมด้วยการ เรียกใช้ เป็นผู้ดูแล ตัวเลือก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่ม, คลิก โปรแกรมทั้งหมดคลิกขวา อินเทอร์เน็ต Explorerแล้ว คลิก เรียกใช้เป็น ผู้ดูแล.
  2. เปิดโปรแกรมจัดการรายงาน โดยค่าเริ่มต้น URL ของโปรแกรมจัดการรายงาน เป็น http://ชื่อเซิร์ฟเวอร์/reports

   ถ้าคุณใช้ SQL Server Express ที่ติดตั้ง SP2 บริการขั้นสูง เป็น URL ของโปรแกรมจัดการรายงาน http://ชื่อเซิร์ฟเวอร์/reports $ sqlexpress ถ้าคุณใช้การ ชื่ออินสแตนซ์ของบริการรายงาน URL ของโปรแกรมจัดการรายงานเป็น http://ชื่อเซิร์ฟเวอร์/reports $InstanceName
  3. ในการ บ้าน กล่องโต้ตอบ คลิก คุณสมบัติ.
  4. คลิก การกำหนดบทบาทใหม่.
  5. พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ Windows โดยใช้ต่อไปนี้ รูปแบบ:
   โดเมน\ผู้ใช้
  6. คลิกเพื่อเลือกนั้น ผู้จัดการเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย
  7. คลิก ตกลง.
  8. ในการ บ้าน กล่องโต้ตอบ คลิก การตั้งค่าไซต์.
  9. คลิก การตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยทั่วทั้งไซต์.
  10. คลิก การกำหนดบทบาทใหม่.
  11. ชนิดบัญชีผู้ใช้ Windows โดยใช้ต่อไปนี้ รูปแบบ:
   โดเมน\ผู้ใช้
  12. คลิก ผู้ดูแลระบบ.
  13. คลิก ตกลง.
  14. ปิดโปรแกรมจัดการรายงาน
 9. ใช้ Internet Explorer โดยไม่ต้องการ เรียกใช้เป็น ผู้ดูแล ตัวเลือกเพื่อเปิดโปรแกรมจัดการรายงาน

ใช้ SQL Server Business ข่าวกรองพัฒนา Studio ใน Windows Vista

ถ้าคุณใช้ Studio พัฒนาข่าวกรองธุรกิจใน Windows Vista คุณจะพบปัญหาความเข้ากันได้กับการพัฒนา vsprvs สภาพแวดล้อม

ถ้าคุณต้องการเปิดโครงการที่มีอยู่หรือที่มีอยู่แล้ว โซลูชัน หรือ ถ้าคุณต้องการสินค้า จากผู้ออก แบบรายงาน หรือ จากแบบจำลองประกาศ ตัวออกแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงานใน Windows Vista คุณต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแล เมื่อต้องเปิด SQL Server Business ข่าวกรองพัฒนา Studio เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก ทั้งหมด โปรแกรมแล้ว คลิก SQL Server 2005.
 2. คลิกขวา ข่าวกรองธุรกิจของเซิร์ฟเวอร์ SQL การพัฒนา Studio.
 3. คลิก เรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ.
 4. คลิก ดำเนินการต่อไป.
 5. คลิก เรียกใช้โปรแกรม.
ขณะนี้คุณสามารถใช้รายงานและรายการอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด สำหรับ ตัวอย่าง คุณพบปัญหาต่อไปนี้:
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณพยายามที่จะ เปิดโครงการที่มีอยู่
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบเมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิก ข้อมูลต้นทางเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
 • เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการเซิร์ฟเวอร์รายงานเพื่อสร้างรายงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดการเข้าสู่ระบบล้มเหลวเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับตัวช่วยสร้าง แหล่งข้อมูลภายนอกที่นำเสนอข้อมูลในรายงาน
เมื่อต้องสร้างล็อกอินของผู้ดูแลฐานข้อมูลในการ เซิร์ฟเวอร์ คุณต้องรัน Studio จัดการของ SQL Server โดยใช้การ เรียกใช้เป็น ผู้ดูแล ตัวเลือก มิฉะนั้น คุณไม่สามารถสร้าง หรือปรับเปลี่ยน SQL เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือสิทธิ์ของฐานข้อมูล SQL Server

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง เวอร์ชั่น 32 บิตของบริการรายงานของ SQL Server 2005 บนคอมพิวเตอร์ที่มี เรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934162วิธีการติดตั้งบริการรายงานของ SQL Server 2005 เวอร์ชั่น 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับรุ่น SQL Server 2005 รายงาน บริการบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934163วิธีการปรับรุ่นบริการรายงานของ SQL Server 2005 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934164 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
Keywords: 
kbsqlsetup kbhowto kbsql2005rs kbinfo kbmt KB934164 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934164

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com