ข้อความแจ้งเตือนเมื่อคุณอัพเกรด Adobe Flash Player ใน Internet Explorer 7 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista: "โปรแกรมนี้จะเปิดอยู่ภายนอกโหมดป้องกัน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934282 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณอัพเกรด Adobe Flash Player ใน Windows Internet Explorer 7 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณได้รับข้อความแสดงข้อความเตือนต่อไปนี้:
เว็บไซต์ที่ต้องการเปิดเนื้อหาบนเว็บโดยใช้โปรแกรมนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรแกรมนี้จะเปิดอยู่ภายนอกโหมดป้องกัน โหมดที่ได้รับการป้องกันของ Internet Explorer ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่เชื่อถือเว็บไซต์นี้ ไม่เปิดโปรแกรมนี้

ชื่อ: Adobe Flash Player
ผู้เผยแพร่: ระบบของ Adobe รวม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการ Ieuser.exe ใน Internet Explorer 7โหมดป้องกันจะพบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการยกระดับสิทธิ์ นโยบายการยกระดับสิทธิ์ประกอบด้วยชุดของรีจิสทรีคีย์และค่ารีจิสทรี รีจิสทรีคีย์และค่ารีจิสทรีเหล่านี้บอกโหมดที่ได้รับการป้องกันวิธีการจัดการกับการยกระดับสิทธิ์ของกระบวนการเฉพาะที่ระดับความสมบูรณ์สูงกว่า

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.windowsupdate.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 933566 ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
933566 MS07-033: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
  • Windows Vista
  • Internet Explorer 7

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

แฟ้มข้อมูล

Windows Vista รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Iebrshim.dll6.0.6000.2059252,73605 2007 พฤษภาคม02:51
Ieframe.dll7.0.6000.205926,059,00805 2007 พฤษภาคม02:51
Ieui.dll7.0.6000.20592180,73605 2007 พฤษภาคม02:51
Ieuser.exe6.0.6000.20592294,91205 2007 พฤษภาคม01:57
Windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Iebrshim.dll6.0.6000.20592104,96005 2007 พฤษภาคม04:01x 64
Ieframe.dll7.0.6000.205927,060,99205 2007 พฤษภาคม04:01x 64
Ieui.dll7.0.6000.20592228,35205 2007 พฤษภาคม04:01x 64
Ieuser.exe6.0.6000.20592341,50405 2007 พฤษภาคม02:23x 64
Iebrshim.dll6.0.6000.2059252,73605 2007 พฤษภาคม02:51x 86
Ieframe.dll7.0.6000.205926,059,00805 2007 พฤษภาคม02:51x 86
Ieui.dll7.0.6000.20592180,73605 2007 พฤษภาคม02:51x 86
Ieuser.exe6.0.6000.20592294,91205 2007 พฤษภาคม01:57x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ เยี่ยมชม Adobe เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.adobe.com/go/4da116d3
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรือ อื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934282 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Keywords: 
kbhotfixserver kbautohotfix kbvistasp1fix kbbug kbfix kbwinvistapostrtmfix kbqfe kbmt KB934282 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934282

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com