เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด window.open จากเว็บเพจเพื่อเปิดเอกสารที่ใช้งานใน Internet Explorer: "สิทธิ์ที่ถูกปฏิเสธ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934365 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณเรียกใช้การwindow.openวิธีการจากเว็บเพจเพื่อเปิดเอกสารใช้งานอยู่ เช่นแฟ้ม.doc เป็นแฟ้ม.xls หรือแฟ้ม.pdf คุณพยายามเข้าถึงหน้าต่างลูก โดยใช้สคริปต์ ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงความของข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ใน Microsoft Internet Explorer 6 หรือ ใน Windows Internet Explorer 7:
สิทธิ์ถูกปฏิเสธ

สาเหตุ

เมื่อ Internet Explorer ใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นเอกสารที่ใช้งานอยู่ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel หรือเครื่อง อ่าน Adobe การแสดงเอกสารในหน้าต่าง Internet Explorer เพจนี้ประกอบด้วยเฉพาะหน้าต่างเอกสารที่ใช้งานอยู่และไม่ MSHTML ดังนั้น หน้าต่างวัตถุที่ถูกส่งกลับโดยwindow.openวิธีถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ และมี invalidated เฉพาะIWebBrowser2เฟรมเบราว์เซอร์และเอกสารที่ใช้งานอยู่ในหน้าต่างใหม่ เนื่องจากวิธีการนี้IWebBrowser2อินเทอร์เฟซไม่ได้ถูกเปิดเผยกับสคริปต์ คุณไม่สามารถเรียกวิธีของเฟรมเบราว์เซอร์ โดยใช้สคริปต์

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทำให้สถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีฟังกชันการทำงานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ
 1. สร้างแฟ้มข้อความที่ชื่อ Test.html
 2. คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในแฟ้ม Test.html
  <html>
    <HEAD>
      <SCRIPT language="JavaScript">
     
          var subWin;
      
          function openSubView(){
            
            subWin = window.open("test.doc");
          }
  
          function closeSubView(){
          if(subWin!=null)
              {
  			subWin.close();
              subWin = null;
              }
  
          }
  
      </SCRIPT>
    </HEAD>
    <BODY>
      
          <INPUT type="button" value="Open doc window" onClick="openSubView()" ID="Button1" NAME="Button1">
           <INPUT type="button" value="Close doc window" onClick="closeSubView()" ID="Button2" NAME="Button2">
      
    </BODY>
  </html> 
  
 3. สร้างเอกสาร Word ที่ชื่อ Test.doc
 4. ประเภท:เวิลด์ helloในแฟ้ม Test.doc
 5. เปิด Test.html ใน Internet Explorer 6 หรือ ใน Internet Explorer 7
 6. คลิกหน้าต่างเอกสารที่เปิด.

  ขอให้สังเกตว่า เอกสาร Word ที่โหลดในหน้าต่างลูก
 7. คลิกเอกสารที่ปิดหน้าต่างเมื่อต้องการปิดหน้าต่างลูก

  ขอให้สังเกตว่า คุณพบปัญหาที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934365 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 9
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Windows Internet Explorer 7 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Keywords: 
kbwebbrowser kbtshoot kbinfo kberrmsg kbprb kbmt KB934365 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934365

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com