การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและเหตุการณ์อาจถูกบันทึกไว้เมื่อคุณใช้การติดต่อของอุปกรณ์เสมือน ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934396 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50000895 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
 • ไม่ว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใด ๆ หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

เมื่อคุณใช้ตัวเขียนบริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูล (VSS) ในการสำรองข้อมูล snapshot ใน Microsoft SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2000 เหตุการณ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:

แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SQLVDI
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1
วันที่:<date></date>
เวลา:<time></time>
User: N/A
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย: SQLVDI: Loc = CVDS::Cleanup Desc=Release(ClientAliveMutex) รหัสข้อผิดพลาด = (288) พยายามปล่อยผิดพลาดที่ไม่เป็นเจ้าของผู้เรียก . กระบวน = 7100 เธรด = 3132 ไคลเอ็นต์ อินสแตนซ์ = SHAREPOINT vd =

หมายเหตุ:การดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำเร็จ

ปัญหานี้อาจมีผลต่อโปรแกรมประยุกต์อื่นตาม VDI อินเทอร์เฟซของอุปกรณ์เสมือน เมื่อคุณใช้การlightweight ร่วมกัน(fiber โหมด) ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิก sql Server การดำเนินการสำรองข้อมูลสำหรับฐานขนาดใหญ่มากข้อมูล (VLDB) ที่ใช้เวลานานอาจล้มเหลว นอกจากนี้ อย่างน้อยหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด SQL Server:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
2007-06-18 11:21:00.83 BackupVirtualDeviceFile::ClearError spid820: ล้มเหลวในการสำรองข้อมูลของอุปกรณ์ ' VDI_DeviceID'. ระบบปฏิบัติการผิดพลาด 995 (การดำเนินการ I/O ถูกยกเลิกเนื่องจากการจบการทำงานเธรดหรือการร้องขอโปรแกรมประยุกต์)
เกิดข้อผิดพลาด 2
ข้อผิดพลาดการ spid820 11:21:00.83 2007-06-18: ความรุนแรง 18210 : 16 สถานะ: 1
2007-06-18 11:21:00.83 BackupMedium::ReportIoError spid820: เขียนล้มเหลวในการสำรองข้อมูลของอุปกรณ์ ' VDI_DeviceID'.
ข้อผิดพลาดระบบปฏิบัติการ 995 การ (การดำเนินการ I/O ถูกยกเลิกเนื่องจากการจบการทำงานเธรดหรือการร้องขอโปรแกรมประยุกต์)
เกิดข้อผิดพลาด 3
ข้อผิดพลาดการ spid820 11:21:00.87 2007-06-18: ความรุนแรง 18210 : 16 สถานะ: 1
2007-06-18 11:21:00.87 BackupVirtualDeviceFile::RequestDurableMedia spid820: ล้างล้มเหลวในการสำรองข้อมูลของอุปกรณ์ ' VDI_DeviceID.
ข้อผิดพลาดระบบปฏิบัติการ 995 การ (การดำเนินการ I/O ถูกยกเลิกเนื่องจากการจบการทำงานเธรดหรือการร้องขอโปรแกรมประยุกต์)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่ง แย่งชิงในล็อกเหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชันไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SQL Server 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับ SQL Server 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935465Sqlvdi.dll รุ่นที่ปรับปรุงมีพร้อมสำหรับ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SQL Server 2005

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2005 Service Pack 2 ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
คอมโพเนนต์ที่เข้ากันได้ย้อนหลัง sql Server 2005 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmddo.dll8.5.0.10542,957,31229-Sep-200517:09x86
Msmddo80.dll8.5.0.21024,108,36406 2007 Apr10:36x86
Msmdint.dll8.5.0.105494,27709 ก.พ. 255020:24x86
Msmdlock.dll8.5.1054.028,16009 ก.พ. 255020:24x86
Msmdnet.dll8.5.1054.024,57609 ก.พ. 255020:24x86
Msvcr71.dll7.10.3052.4348,16029-Sep-200517:04x86
Msmdgd80.dll8.0.2039.01,071,85617 2005 Aug08:05x86
Msmdtsp.dll8.5.0.2102372,82506 2007 Apr10:39x86
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,84006 2007 Apr09:49x86
Atl80.dll8.0.50727.4295,74429-Sep-200517:04x86
Mfc80.dll8.0.50727.421,093,63229-Sep-200517:04x86
Mfc80chs.dll8.0.50727.4240,96024 Sep 200522:25x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4245,05624 Sep 200522:25x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4265,53624 Sep 200522:25x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4257,34424 Sep 200522:25x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80u.dll8.0.50727.421,079,80829-Sep-200517:04x86
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86429-Sep-200517:04x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68829-Sep-200517:04x86
Repldts.dll2000.85.1054.0123,39209 ก.พ. 255020:24x86
Sqlvdi.dll2000.85.2102.0122,36806 2007 Apr09:55x86
Atl80.dll8.0.50727.4295,74429-Sep-200517:04x86
Cdwtasks.dll2000.85.1054.0196,60809 ก.พ. 255020:24x86
Custtask.dll2000.85.1054.0265,21609 ก.พ. 255020:24x86
Dtsffile.dll2000.85.1054.0155,64809 ก.พ. 255020:24x86
Dtspkg.dll2000.85.2102.01,283,58406 2007 Apr09:56x86
Dtspump.dll2000.85.1054.0417,79209 ก.พ. 255020:24x86
Dtsrun.exe2000.85.1054.070,65609 ก.พ. 255020:24x86
Mfc80.dll8.0.50727.421,093,63229-Sep-200517:04x86
Mfc80chs.dll8.0.50727.4240,96024 Sep 200522:25x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4245,05624 Sep 200522:25x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4265,53624 Sep 200522:25x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4257,34424 Sep 200522:25x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80u.dll8.0.50727.421,079,80829-Sep-200517:04x86
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86429-Sep-200517:04x86
Msvcr71.dll7.10.3052.4348,16029-Sep-200517:04x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68829-Sep-200517:04x86
Semmap.dll2000.80.2039.052,22406 2007 Apr09:49x86
Sqldmo.dll2000.85.2102.04,558,84806 2007 Apr10:10x86
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,84006 2007 Apr09:49x86
Sqlvdi.dll2000.85.2102.0122,36806 2007 Apr09:55x86
sql Server 2005 ความเข้ากันได้ย้อนหลังไปป์ x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmddo.dll8.5.0.10542,957,31229-Sep-200517:09x86
Msmddo80.dll8.5.0.21024,108,36406 2007 Apr10:36x86
Msmdint.dll8.5.0.105494,27709 ก.พ. 255020:24x86
Msmdlock.dll8.5.1054.028,16009 ก.พ. 255020:24x86
Msmdnet.dll8.5.1054.024,57609 ก.พ. 255020:24x86
Msvcr71.dll7.10.3052.4348,16029-Sep-200517:04x86
Msmdgd80.dll8.0.2039.01,071,85617 2005 Aug08:05x86
Msmdtsp.dll8.5.0.2102372,82506 2007 Apr10:39x86
Atl80.dll8.0.50727.42110,59224 Sep 200522:24x64
Mfc80.dll8.0.50727.421,605,12024 Sep 200522:24x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.4240,96024 Sep 200522:24x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4245,05624 Sep 200522:24x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4265,53624 Sep 200522:24x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4257,34424 Sep 200522:24x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:24x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:24x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:24x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:24x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:24x86
Mfc80u.dll8.0.50727.421,602,56024 Sep 200522:24x64
Msvcp80.dll8.0.50727.421,097,72824 Sep 200522:24x64
Msvcr80.dll8.0.50727.42822,78424 Sep 200522:25x64
Sqlvdi.dll2000.85.2102.0160,25606 2007 Apr09:57x64
Atl80.dll8.0.50727.42110,59224 Sep 200522:24x64
Mfc80.dll8.0.50727.421,605,12024 Sep 200522:24x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.4240,96024 Sep 200522:24x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4245,05624 Sep 200522:24x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4265,53624 Sep 200522:24x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4257,34424 Sep 200522:24x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:24x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:24x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:24x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:24x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:24x86
Mfc80u.dll8.0.50727.421,602,56024 Sep 200522:24x64
Msvcp80.dll8.0.50727.421,097,72824 Sep 200522:24x64
Msvcr80.dll8.0.50727.42822,78424 Sep 200522:25x64
Sqldmo.dll2000.85.2102.06,475,77606 2007 Apr10:25x64
Sqlvdi.dll2000.85.2102.0160,25606 2007 Apr09:57x64
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,84009 ก.พ. 255020:04x86
Atl80.dll8.0.50727.4295,74429-Sep-200517:04x86
Mfc80.dll8.0.50727.421,093,63229-Sep-200517:04x86
Mfc80chs.dll8.0.50727.4240,96024 Sep 200522:25x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4245,05624 Sep 200522:25x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4265,53624 Sep 200522:25x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4257,34424 Sep 200522:25x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80u.dll8.0.50727.421,079,80829-Sep-200517:04x86
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86429-Sep-200517:04x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68829-Sep-200517:04x86
Repldts.dll2000.85.1054.0123,39209 ก.พ. 255020:24x86
Sqlvdi.dll2000.85.2102.0122,36806 2007 Apr09:55x86
Atl80.dll8.0.50727.4295,74429-Sep-200517:04x86
Cdwtasks.dll2000.85.1054.0196,60809 ก.พ. 255020:24x86
Custtask.dll2000.85.1054.0265,21609 ก.พ. 255020:24x86
Dtsffile.dll2000.85.1054.0155,64809 ก.พ. 255020:24x86
Dtspkg.dll2000.85.2102.01,283,58406 2007 Apr09:56x86
Dtspump.dll2000.85.1054.0417,79209 ก.พ. 255020:24x86
Dtsrun.exe2000.85.1054.070,65609 ก.พ. 255020:24x86
Mfc80.dll8.0.50727.421,093,63229-Sep-200517:04x86
Mfc80chs.dll8.0.50727.4240,96024 Sep 200522:25x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4245,05624 Sep 200522:25x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4265,53624 Sep 200522:25x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4257,34424 Sep 200522:25x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80u.dll8.0.50727.421,079,80829-Sep-200517:04x86
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86429-Sep-200517:04x86
Msvcr71.dll7.10.3052.4348,16029-Sep-200517:04x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68829-Sep-200517:04x86
Semmap.dll2000.80.2039.052,22409 ก.พ. 255020:04x86
Sqldmo.dll2000.85.2102.04,558,84806 2007 Apr10:10x86
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,84009 ก.พ. 255020:04x86
Sqlvdi.dll2000.85.2102.0122,36806 2007 Apr09:55x86
คอมโพเนนต์ที่เข้ากันได้ย้อนหลัง sql Server 2005, Itanium สถาปัตยกรรมของเวอร์ชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmddo.dll8.5.0.10542,957,31229-Sep-200517:09x86
Msmddo80.dll8.5.0.21024,108,36406 2007 Apr10:36x86
Msmdint.dll8.5.0.105494,27709 ก.พ. 255020:24x86
Msmdlock.dll8.5.1054.028,16009 ก.พ. 255020:24x86
Msmdnet.dll8.5.1054.024,57609 ก.พ. 255020:24x86
Msvcr71.dll7.10.3052.4348,16029-Sep-200517:04x86
Msmdgd80.dll8.0.2039.01,071,85617 2005 Aug08:05x86
Msmdtsp.dll8.5.0.2102372,82506 2007 Apr10:39x86
Atl80.dll8.0.50727.42275,96824 Sep 200522:25IA-64
Mfc80.dll8.0.50727.423,473,40824 Sep 200522:25IA-64
Mfc80chs.dll8.0.50727.4240,96024 Sep 200522:25x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4245,05624 Sep 200522:25x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4265,53624 Sep 200522:25x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4257,34424 Sep 200522:25x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80u.dll8.0.50727.423,465,21624 Sep 200522:25IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.421,385,47224 Sep 200522:25IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.421,484,80024 Sep 200522:25IA-64
Sqlvdi.dll2000.85.2102.0338,94406 2007 Apr09:58IA-64
Atl80.dll8.0.50727.42275,96824 Sep 200522:25IA-64
Mfc80.dll8.0.50727.423,473,40824 Sep 200522:25IA-64
Mfc80chs.dll8.0.50727.4240,96024 Sep 200522:25x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4245,05624 Sep 200522:25x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4265,53624 Sep 200522:25x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4257,34424 Sep 200522:25x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80u.dll8.0.50727.423,465,21624 Sep 200522:25IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.421,385,47224 Sep 200522:25IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.421,484,80024 Sep 200522:25IA-64
Sqldmo.dll2000.85.2102.014,516,73606 2007 Apr10:18IA-64
Sqlvdi.dll2000.85.2102.0338,94406 2007 Apr09:58IA-64
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,84006 2007 Apr09:49x86
Atl80.dll8.0.50727.4295,74429-Sep-200517:04x86
Mfc80.dll8.0.50727.421,093,63229-Sep-200517:04x86
Mfc80chs.dll8.0.50727.4240,96024 Sep 200522:25x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4245,05624 Sep 200522:25x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4265,53624 Sep 200522:25x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4257,34424 Sep 200522:25x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80u.dll8.0.50727.421,079,80829-Sep-200517:04x86
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86429-Sep-200517:04x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68829-Sep-200517:04x86
Repldts.dll2000.85.1054.0123,39209 ก.พ. 255020:24x86
Sqlvdi.dll2000.85.2102.0122,36806 2007 Apr09:55x86
Atl80.dll8.0.50727.4295,74429-Sep-200517:04x86
Cdwtasks.dll2000.85.1054.0196,60809 ก.พ. 255020:24x86
Custtask.dll2000.85.1054.0265,21609 ก.พ. 255020:24x86
Dtsffile.dll2000.85.1054.0155,64809 ก.พ. 255020:24x86
Dtspkg.dll2000.85.2102.01,283,58406 2007 Apr09:56x86
Dtspump.dll2000.85.1054.0417,79209 ก.พ. 255020:24x86
Dtsrun.exe2000.85.1054.070,65609 ก.พ. 255020:24x86
Mfc80.dll8.0.50727.421,093,63229-Sep-200517:04x86
Mfc80chs.dll8.0.50727.4240,96024 Sep 200522:25x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4245,05624 Sep 200522:25x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4265,53624 Sep 200522:25x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4257,34424 Sep 200522:25x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4261,44024 Sep 200522:25x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4249,15224 Sep 200522:25x86
Mfc80u.dll8.0.50727.421,079,80829-Sep-200517:04x86
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86429-Sep-200517:04x86
Msvcr71.dll7.10.3052.4348,16029-Sep-200517:04x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68829-Sep-200517:04x86
Semmap.dll2000.80.2039.052,22406 2007 Apr09:49x86
Sqldmo.dll2000.85.2102.04,558,84806 2007 Apr10:10x86
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,84006 2007 Apr09:49x86
Sqlvdi.dll2000.85.2102.0122,36806 2007 Apr09:55x86
หมายเหตุ:รุ่นของแฟ้มของแฟ้ม Sqlvdi.dll ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้คือ 2000.85.2102.0 รุ่นของแฟ้มของแฟ้ม Sqlvdi.dll ในโปรแกรมแก้ไขด่วน 935465 คือ 2000.85.2101.0 อย่างไรก็ตาม แฟ้มเหล่านี้จะเหมือนกัน แฟ้มในโปรแกรมแก้ไขด่วน 935465 ถูกออกแบบมาสำหรับ SQL Server 2000 แฟ้มในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้รับการออกแบบสำหรับคอมโพเนนต์การย้อนกลับเข้ากันได้ของ SQL Server 2005ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ความเข้ากันได้ย้อนกลับของ SQL Server 2005 (SQLServer2005_BC.msi) ชื่อของการปรับปรุงคือ SQLCompat2005_SP2_Hotfix_2102

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือยิ่ง ติดตั้งคุณลักษณะ pack ต่อไปนี้ของความเข้ากันได้ไปข้างหลัง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขสำหรับนี้กิโลไบต์ คุณสามารถดาวน์โหลดคอมโพเนนต์ Compatibity ไปข้างหลังจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ชุดคุณลักษณะสำหรับ Microsoft SQL Server 2005 - 2008 ธันวาคม

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2005 SP2 ไปหน้าดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วน และดาวน์โหลดทั้งสองแบบYukon_SP2_CU2และSQLCompat2005_SP2_Hotfix_2102แพคเกจสำหรับแพลตฟอร์มที่ถูกต้อง

สิ่งสำคัญ
 • กระบวนการYukon_SP2_CU2ไม่สามารถใช้แพคเกจสูงกว่าการสร้างรุ่น SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 SP2 ไม่ประกอบด้วยการปรับปรุงคอมโพเนนต์ความเข้ากันได้ย้อนกลับของ SQL Server 2005 แม้ว่ารุ่นของแฟ้ม Sqlvdi.dll ใน 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 SP2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่ามีมากกว่า 2000.85.2102.0 โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่อยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 SP2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934396 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB934396 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934396

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com