คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint: 9 ตุลาคม 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934525 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

สิ่งสำคัญสำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ 9 ตุลาคม 2550 แทน และแทนที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
941422คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: 24 สิงหาคม 2007
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี 3.0 บริการ SharePoint Windows ติดตั้งอยู่ แต่ไม่สามารถมี Microsoft Office SharePoint Server 2007 ติดตั้งอยู่ คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 934525 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี SharePoint Server 2007 ติดตั้งอยู่ คุณต้องใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 934525 และปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SharePoint Server 2007 ที่ 9 ตุลาคม 2550

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SharePoint Server 2007 9 ตุลาคม 2550 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937832คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SharePoint Server 2007: 9 ตุลาคม 2007

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-059 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลไฟล์และตัวเลือกการใช้งาน

เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-059.mspx
หมายเหตุ:ถ้าคุณปรับใช้คอลเลกชันของไซต์ที่ชื่อโฮสต์ใน Windows SharePoint Services ไม่ใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ณจุดนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "ปัญหาที่ทราบ"

ข้อมูลการปรับปรุง

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 934525

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 x 64 Edition

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 934525

วันวางจำหน่าย: 10 ตุลาคม 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการปรับใช้ซอฟต์แวร์การปรับปรุงสำหรับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint

เราขอแนะนำให้ คุณปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนในหัวข้อ "ปรับซอฟต์แวร์ Deploy ปรุงสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0" สำหรับส่วนใหญ่ใช้สถานการณ์ จากการใช้เซิร์ฟเวอร์แบบเอกเทศเพื่อ farms เซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดใหญ่มาก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc288269.aspx
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • 938663งานตัวจับเวลาแบบครั้งเดียว ใน 3.0 บริการ SharePoint Windows หรือ ใน SharePoint Server 2007 ล่าช้า โดยเมื่อจัดกำหนดการงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาลอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง
 • 935605ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ shadow ไดรฟ์ข้อมูลที่คัดลอกตัวเขียนข้อมูลอ้างอิงการบริการ (VSS) ใน Windows 3.0 บริการของ SharePoint
 • 937038เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังไซต์ในชุดเก็บรวบรวมไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: "HTTP 500 - ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์"
 • 941422คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: 24 สิงหาคม 2007
 • 939809คำอธิบายของการปรับปรุงที่เน้นปัญหาใน 3.0 บริการ SharePoint Windows ในรายการใดที่ใช้วันและเวลาที่เขตข้อมูลถูกปิด โดยหนึ่งชั่วโมง
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • การสร้างฐานข้อมูลล้มเหลวหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows ภายในฐานข้อมูลโปรแกรม Service Pack 2

ปัญหาที่ทราบ

 • ในระหว่างขั้นตอนสองครั้งสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเริ่มบริการ SPSearchServiceInstance บนเซิร์ฟเวอร์นี้หลังจากการดำเนินการปรับรุ่น กรุณาเริ่มโปรแกรมด้วยตนเอง
  อย่างไรก็ตาม บริการ SPSearchServiceInstance จริงถูกเริ่มต้นหลังจากผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกการเสร็จงาน คุณสามารถละเว้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ถูกบันทึกไว้ในผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกล็อกไฟล์
 • Microsoft GroupBoard พื้นที่ทำงาน 2007 เพิ่มในแบบสำหรับ 3.0 บริการ SharePoint Windows อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าล้มเหลวในระหว่างการปรับรุ่นเป็นโครงสร้างเพื่อสร้าง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  941678The SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard does not finish successfully on a computer that also has GroupBoard Workspace 2007 installed
 • When you run a gradual upgrade of a Windows SharePoint Services 2.0 site collection to a Windows SharePoint Services 3.0 site collection, the server may be brought down. You must allow the gradual upgrade to complete before you apply this security update.
 • You use quiet mode to install Windows SharePoint Services 3.0. If this security update is applied during the installation, the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard unexpectedly runs after the installer program has finished.

  To resolve this issue, extract this security update to a folder on the computer. Then, copy the files to the Updates folder of the program's release version. After the extracted files are copied to that location, the folder is ready to be used to install the release version of the program that is updated to this security update level.
 • After you install this update on a computer that is running Microsoft Windows Small Business Server 2003, the Web sites may not restart within the time-out period. Therefore, you may be unable to access the Backup, CompanyWeb, Microsoft Server ActiveSync, Monitoring, Outlook Web Access, or Remote Web Workplace Web sites. เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • Open Internet Information Services (IIS) Manager, and start any Web sites that are stopped.
  • เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 • If you run a virus scanning program during the installation of this security update, you may experience intermittent issues during the installation. To resolve these issues, turn off the virus scanning program before you apply this security update.
 • คุณสามารถใช้คอลเลกชันของไซต์ที่ชื่อโฮสต์ใน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows ถ้าคุณมีคอลเลกชันของไซต์ที่ชื่อโฮสต์มากในการใช้งานของคุณ คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่รุนแรงได้ในขณะที่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จะถูกนำไปใช้ ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งชื่อโฮสต์ไซต์คอลเลกชันมากกว่า 50 ในการจัดวาง

  Microsoft ได้นำออกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 943594 เพื่อแก้ไขปัญหานี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน 943594 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  943594คุณพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 934525 (MS07-059) ในสภาพแวดล้อมของ Windows 3.0 Server ของ SharePoint ที่ประกอบด้วยหลายชุดของชื่อโฮสต์ไซต์
  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ใช้คอลเลกชันของไซต์ที่ชื่อโฮสต์ใน 3.0 บริการ SharePoint Windows คุณสามารถใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ได้อย่างปลอดภัย
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณ unprovision ฐานข้อมูลบริการค้นหา 3.0 บริการ SharePoint Windows โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • วิธีที่ 1:
   คุณเรียกใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
   %ProgramFiles%\Common Shared\web Files\Microsoft extensions\12\bin\STSADM.EXE เซิร์ฟเวอร์" - O SPSEARCH--F STOP ดำเนินการ
  • วิธีที่ 2
   คุณสามารถใช้หน้าที่การดูแลจากศูนย์กลางการหยุดบริการ "Windows SharePoint ช่วยค้น" โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิก3.0 sharepoint จากส่วนกลาง.
   2. คลิกการดำเนินงานแล้ว คลิกบริการที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายใต้โทโพโลยีและบริการ.
   3. คลิกSTOP:เมื่อต้องการหยุดการการค้นหาวิธีใช้ของ SharePoint ของ windows<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>
  คุณได้ทำการติดตั้งพื้นฐาน 3.0 บริการ Windows SharePoint ที่ประกอบด้วยฐานข้อมูลบริการการค้นหา unprovisioned และการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ When you run the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard in this scenario, the wizard is not completed successfully.

  To determine whether you are experiencing this issue, open the latest PSConfig log that is saved in the following location:
  %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\Logs
  If you receive the following error message in the PSConfig log, you are experiencing this issue:
  Exception: System.ArgumentException: The object with id SOME-RANDOM-GUID does not exist in the configuration store. The object may have been deleted by another operation.
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(Guid id)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(SPPersistedObject obj)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPPersistedObject.Delete()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.ProvisionDatabase()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.Provision()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstanceInConfigDB(Boolean provisionTheServiceInstanceToo, String serviceInstanceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstances(Boolean provisionTheServiceInstancesToo, String serviceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServices(Boolean provisionTheServicesToo)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.Run()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
   • Delete the Windows SharePoint Services 3.0 search service database in the Windows SharePoint Services 3.0 SQL instance. The database name starts with "WSS_Search_" and ends with the server name.
   • Reprovision the Windows SharePoint Services 3.0 search service database by specifying a nondefault Windows SharePoint Services 3.0 search service database. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
    • วิธีที่ 1:

     Run a command-line that resembles the following command-line:
     %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION START -DATABASENAME “DBNameExample"
    • วิธีที่ 2
     1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกSharePoint 3.0 Central Administration.
     2. คลิกการดำเนินงานแล้ว คลิกบริการที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายใต้Topology and Services.
     3. Verify that the Windows SharePoint Services Search service is stopped. If it is running, stop the service.
     4. คลิกWindows SharePoint Services Searchภายใต้บริการ.
     5. ภายใต้การSearch Database, change the database name to any name other than the default name, and then clickตกลง.
     6. ในการบริการที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์หน้า คลิกเริ่มการทำงานเริ่มการทำงานนี้Windows SharePoint Services Search<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>
  2. Run the following command-line:
   %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\ PSConfigUI.exe
 • The hotfixes for the following issues are included in this security update. However, if you install a Windows SharePoint Services 3.0 service pack after you install this security update, the following hotfixes are lost.
  • คุณเปลี่ยนชื่อคอลเลกชันไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows If you add a new user to the site collection, the welcome e-mail message that is received by the new user contains the old site name.
  • You use the Application Definition Designer tool to import a database model that is included in the Business Data Catalog Definition Editor tool (BDC tool) of the software development kit (SDK) for Microsoft Office SharePoint Server 2007. หลังจากที่มีการนำเข้ารูปแบบจำลองของฐานข้อมูล สายอักขระการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเป็นค่าว่าง
  • When you run SPWriter.exe, the program closes unexpectedly with an error message in module Oleaut32.dll. ปัญหานี้ถูกแก้ไข โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ย้ายไปGetTimeZoneMoveParameters()function to the end of the Owssvr.dll file.
  • คุณย้ายบัญชีผู้ใช้ในการเก็บรวบรวมไซต์ใหม่ โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadmin.exe When the new site collection is crawled, you receive event errors 6482, 6875 and 6482 in the Application log. ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อ SID ของผู้ใช้ใน 3.0 บริการ SharePoint Windows ไม่ถูกต้อง
  • คุณสามารถใช้แม่แบบกำหนดเองในชุดเก็บรวบรวมไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows ถ้าคุณสร้างเว็บเพจใหม่ ทั้งหมดมาตรฐาน Web parts อาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิกเพิ่ม Web Part.
  • เมื่อคุณประยุกต์ใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ บริการของบริษัทอื่นบางอย่างอาจจะหยุดไม่ถูกต้อง หากปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  • คุณเชื่อมต่อกับชุดเก็บรวบรวมไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows ถ้าเพจนี้ประกอบด้วยส่วนของปฏิทินเว็บที่มีการตั้งค่าไปยังมุมมองปฏิทิน หน้าอาจไม่โหลดทั้งหมด This issue may occur if you do not have the permission to read the Calendar list.
 • After you install this update, the title of the SharePoint site in Welcome e-mail messages becomes an invalid hyperlink. This hyperlink links to the relative URL of the Home page of the SharePoint site.

  หมายเหตุ:The Welcome e-mail message is sent when an account is added to a SharePoint group. For example, if the account is added to a group on the root of the site, the title of the site in the e-mail will be a hyperlink that points to "/." If the account is added to a group on a sub-site, the hyperlink will resemble the following:
  /sites/sub-site

ข้อกำหนดเบื้องต้น

มีข้อกำหนดเบื้องต้นไม่มีการใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

ในบางสถานการณ์ เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของคอมพิวเตอร์อาจจำเป็นต้อง ถ้าต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. เรียกใช้ "ผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก
 3. ตรวจสอบว่า บริการ SharePoint ทั้งหมดจะเรียกใช้เดี๋ยวนี้ในคอนโซลการบริการหรือไม่
 4. ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ในการจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)

ข้อมูลการลบ

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณไม่สามารถเอาการปรับปรุง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934525 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbwss30postrtm kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbmt KB934525 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934525

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com