windows Update 0x80240029 เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับปรุง Windows Defender

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934562 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะปรับปรุง Microsoft Windows Defender บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดที่พบ: รหัส 0x80240029

บทความนี้ประกอบด้วยวิธีการทีละขั้นตอนที่อาจช่วยให้คุณติดตั้งการปรับปรุง Windows Defender
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ข้อสังเกต

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/contactus

สาเหตุ:

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความอย่างน้อยหนึ่งอย่างในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณอาจพบปัญหาเรื่องการปรับปรุงของ Windows
 • โฟลเดอร์ SoftwareDistribution อาจเสียหาย

วิธีการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ล็อกอินไปยังบัญชีผู้ใช้โดยผู้ดูแลระบบ และใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: ติดตั้งข้อกำหนดการปรับปรุงของ Windows Defender ด้วยตนเอง

Microsoft ส่งการปรับปรุงของ Windows Defender โดยใช้ Windows Update ในบางกรณี คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเนื่องจากความปัญหาจากบริการเหล่านี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Windows Defender เองอย่างใดอย่างหนึ่ง ขั้นแรกคือการ พยายามข้อกำหนดของโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งด้วยตนเอง การติดตั้งข้อกำหนดของโปรแกรมปรับปรุงด้วยตนเอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เยี่ยมชมเว็บการรักษาความปลอดภัย โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx#top
 2. ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสม
 3. ถ้าคุณยังคงได้รับ "ข้อกำหนด Defender Windows ยังไม่ได้รับการปรับปรุง" ข้อความที่แจ้งเตือน คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkID=21608

หมายเหตุ:วิธีการต่อไปนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูง หากคุณไม่เข้าใจการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ไม่มีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาสนับสนุนการปรับปรุง แวะไป Microsoft สากลบริการเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
ลูกค้าองค์กรสามารถรับการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงถึงผู้ติดต่อของการสนับสนุนปกติ

วิธีที่ 2: เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ SoftwareDistribution

 1. ออกจากโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ SoftwareDistribution:
  net stop wuauserv
  บิตหยุดสุทธิ
  %systemroot%\SoftwareDistribution ren SoftwareDistribution.old
  net start wuauserv
  เริ่มต้นสุทธิบิต

วิธีที่ 3: ตรวจสอบว่า คุณไม่พบปัญหาใน Microsoft Windows Update, Automatic Updates และบริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS)

Microsoft ส่งการปรับปรุง Defender โดยใช้ Microsoft Windows Update, Automatic Updates และบริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS) ในบางกรณี คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดจากปัญหาจากบริการเหล่านี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Defender เองอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงของ Windows อาจเกิดขึ้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Windows Vista:

 1. ตรวจสอบแฟ้ม Windowsupdate.log สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อต้องการดูล็อกไฟล์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   .
  2. ในการเริ่มการค้นหากล่องโต้ตอบ ชนิด%\windowsupdate.logแล้ว กด ENTERสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   902093วิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log
 2. เยี่ยมชมไซต์วิธีใช้ของ Windows และวิธีใช้เว็บ และพิมพ์คำสำคัญที่อธิบายถึงปัญหา:
  http://windowshelp.microsoft.com/windows/en-us/search.aspx?=&qu=%22windows+update+error%22

windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

 1. ตรวจสอบแฟ้ม Windowsupdate.log สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อต้องดูล็อกไฟล์ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:%windir%\windowsupdate.logในการOPENกล่อง และกด enterสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  902093วิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log
 2. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://v5.windowsupdate.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
 3. ในตัวเลือกเว็บเพจ พิมพ์คำสำคัญที่อธิบายถึงปัญหา

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่คล้ายกัน

ถ้าคุณยังคงประสบปัญหา คุณอาจจะประสบปัญหาที่แตกต่างกัน คุณอาจพบบทความต่อไปนี้ให้เป็นประโยชน์
910359You receive a "0x800A01AE" error message or a "0x080070570" error message when you try to connect to the Windows Update Web page or to the Microsoft Update Web page in Windows Server 2003 or Windows XP
822798คุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงหรือโปรแกรมบางอย่าง
If these articles do not help you resolve the problem or if you experience symptoms that differ from those that are described in this article, search the Microsoft Knowledge Base for more information. เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com
จากนั้นพิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในการบริการการค้นหา (KB)เขตข้อมูล:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934562 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Keywords: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbtshoot kbmt KB934562 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934562

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com