ไม่มีตระเวนไซต์ที่ต้องใช้แบบฟอร์มการรับรองความถูกต้องหรือใช้คุกกี้การรับรองความถูกต้อง ใน SharePoint Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934577 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Microsoft Office SharePoint Server 2007 หรือ Microsoft Office SharePoint Server 2007 สำหรับการค้นหาได้โดยตรงการตระเวนเนื้อหาที่บันทึกไว้บนเว็บไซต์ที่ต้องใช้แบบฟอร์มการรับรองความถูกต้องหรือใช้คุกกี้การรับรองความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ตระเวนเท่านั้นหน้าเข้าสู่ระบบของไซต์

หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้นำไปใช้กับเนื้อหาที่บันทึกไว้ บนไซต์ SharePoint Server 2007 หรือ บนไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows สำหรับไซต์เหล่านี้ คุณต้องกำหนดค่าโซนการเริ่มต้นแอพลิเคชันเว็บการใช้การรับรองความถูกต้องของ NTLM การจัดทำดัชนีไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/WSS/en/library/378c4673-0814-4255-a79c-7c4b6a4732a51033.mspx

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ นำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง AddRule.exe เพื่อเพิ่มกฎตระเวน แล้ว ตระเวนไซต์ต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง AddRule.exe ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office SharePoint Services

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
939077คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนการ SharePoint Server 2007 สำหรับ SharePoint Server 2007 และ SharePoint Server 2007 สำหรับการค้นหา: เดือน 24 มิถุนายน 2007

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตระเวนไซต์ที่ต้องใช้แบบฟอร์มการรับรองความถูกต้องหรือการรับรองความถูกต้องที่ใช้คุกกี้ ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง AddRule.exe หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ การขอรับเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง AddRule.exe แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D5090BC4-5B4F-411B-8CDE-E37D33F7EFDF

การใช้บรรทัดคำสั่ง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
AddRule.exeคำสั่งนี้แสดงข้อความวิธีใช้ต่อไปนี้:
การใช้งาน: AddRule.exe<xml file=""></xml>

มีระบุโครงสร้างของแฟ้มที่มีการป้อนข้อมูลในคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
AddRule.exeแฟ้ม xml สำหรับการป้อนค่าคำสั่งนี้จะเพิ่มกฎการตระเวนที่ขึ้นอยู่กับแฟ้ม XML กฎเหล่านี้ถูกเพิ่มไปท้ายสุดของชุดปัจจุบันของกฎการตระเวน หลังจากนั้นผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนลำดับ โดยใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้

ถ้าแฟ้ม XML มีอยู่ในรูปแบบ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ได้ถ้าแฟ้ม XML มีอยู่ในรูปแบบ
 • ถ้าไม่มี <rules>แท็ก คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: </rules>
  ข้อผิดพลาดไวยากรณ์: [กฎองค์ประกอบที่ไม่พบเป็นโหนเท่านั้นที่ราก
 • หากโหนที่จำเป็นต้องมีขาดหายไปในแฟ้ม XML คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดไวยากรณ์: <missing node="">องค์ประกอบที่ไม่คาดคิดไว้</missing>
 • หากโหนดในแฟ้ม XML ไม่ถูกต้องไม่ซ้ำกัน คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดไวยากรณ์: <node name="">องค์ประกอบที่อยู่ที่มีอยู่สำหรับกฎปัจจุบัน</node>
 • ถ้าชนิดไม่ "ฟอร์ม" หรือ "คุกกี้" คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดไวยากรณ์: ที่ไม่รู้จักค่าสำหรับ<type>องค์ประกอบ</type>
 • ถ้า login_type ไม่ใช่ "ลงรายการบัญชี" คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดไวยากรณ์: ที่ไม่รู้จักค่าสำหรับ<login_type>องค์ประกอบ</login_type>
  หมายเหตุ:ถ้าผู้ดูแล reruns คำสั่งนี้ โดยการใช้แฟ้มที่มีการป้อนข้อมูลอื่น และพบว่า เส้นทางจะเหมือนกับกฎมีอยู่ คำสั่งจะปรับเปลี่ยนกฎ

รูปแบบวัตถุของกฎการตระเวน

ระบุ CrawlRuleAuthenticationType รวมค่าใหม่ต่อไปนี้:
 • FormsRuleAccess = 4
 • CookieRuleAccess = 5
กระบวนการSetCredentialsวิธีการในรูปแบบวัตถุของกฎการตระเวนถูก overloaded ด้วย implementations ใหม่ที่สอง

กฎการตรวจสอบใช้แบบฟอร์มใช้พารามิเตอร์การป้อนข้อมูลต่อไปนี้ตามลำดับต่อไปนี้:
 • type::CrawlRuleAuthenticationType: นี้จะ FormsRuleAccess
 • AuthSubmissionMethod::String: ซึ่งจะเป็น "POST"
 • AuthSubmissionPath::String: นี่คือ URL ที่พารามิเตอร์ควรถูกลงรายการบัญชี
 • authData::NameValueCollection: นี่คือที่เก็บคู่ค่าของชื่อที่ซ่อนไว้
 • privateAuthData:: NameValueCollection: นี่คือที่เก็บคู่ค่าชื่อที่เข้ารหัสลับเช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • errorPages::StringCollection: ซึ่งจะเก็บเพจของข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งจะระบุถึง crawler refetch คุกกี้ หรือล้มเหลว URL ที่ มีข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"
กฎการตรวจสอบใช้คุกกี้ใช้พารามิเตอร์การป้อนข้อมูลต่อไปนี้ตามลำดับต่อไปนี้:
 • type::CrawlRuleAuthenticationType: นี้จะ CookieRuleAccess
 • cookies::StringCollection: ซึ่งจะจัดเก็บคุกกี้ที่ crawler ที่ควรใช้
 • errorPages::StringCollection: ซึ่งจะเก็บเพจของข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งจะระบุถึง crawler ล้มเหลว URL ที่ มีข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"
หมายเหตุ:เข้ารหัส ของคู่ค่าของชื่อ และ ของคุกกี้ที่ดำเนินการ โดยใช้กลไกการเดียวกันที่พร้อมใช้งานอยู่

trimming การรักษาความปลอดภัยที่กำหนดเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาไซต์องค์กร

หลังจากเนื้อหา ที่ถูกเก็บไว้บนเว็บไซต์ที่ต้องใช้แบบฟอร์มการรับรองความถูกต้อง หรือใช้คุกกี้การรับรองความถูกต้องถูกตระเวน โดยตัวสร้างดัชนีที่ มีการส่งคืนผลลัพธ์การค้นหาเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ ถ้าคุณมีการรักษาความปลอดภัยตัดแต่งเนื้อหานี้ การอ้างอิงไปยังหัวข้อ "ภาพกำหนดเองรักษาความปลอดภัยตัดแต่งสำหรับไซต์องค์กรการค้นหาผลรวม" เมื่อต้องการดูหัวข้อนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa981236.aspx
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934577 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search (Enterprise Edition)
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search (Standard Edition)
Keywords: 
kbmoss2007postrtmfix kberrmsg kbexpertiseinter kbqfe kbbug kbfix kbmt KB934577 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934577

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com