การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของ Visual c ++ 2005 พยายามที่เปิดแฟ้มในโหมดการตรวจแก้จุดบกพร่องใน Visual Studio 2005 Service Pack 1: " Too หลายเปิดแฟ้ม"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934586 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ c ++ได้ใน Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1 (SP1)
 • รารันไทม์ C การใช้แอพลิเคชันเมื่อต้องเปิดแฟ้ม
 • คุณทำการคอมไพล์แอพลิเคชัน และจากนั้น คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ในโหมดการตรวจแก้จุดบกพร่อง
 • แอพลิเคชันเปิดแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • แอพลิเคชันเปิดแฟ้มอื่น unsuccessfully มากกว่า 512 ครั้ง
ในสถานการณ์นี้ แอพลิเคชันอาจจะไม่สามารถเปิดแฟ้มใด ๆ เพิ่มเติม ถึงแม้ว่าเส้นทางไม่ถูกต้อง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แฟ้มที่เปิดอยู่มากเกินไป

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการถัดไป Visual Studio 2005 service pack ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการมีสิทธิได้รับสำหรับการปรับปรุงโดยเฉพาะในคำถาม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องใช้ Visual Studio 2005 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
8.0.50727.832.policyไม่เกี่ยวข้อง81012-เมษายน-200719:10ไม่เกี่ยวข้อง
Amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.832_x-ww_9d977ba4.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,87112-เมษายน-200722:33ไม่เกี่ยวข้อง
Amd64_microsoft.vc80.debugcrt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.832_x-ww_8715c243.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,87912-เมษายน-200722:33ไม่เกี่ยวข้อง
Crtassem.hไม่เกี่ยวข้อง64612-เมษายน-200719:10ไม่เกี่ยวข้อง
Crtdefs.hไม่เกี่ยวข้อง93,73512-เมษายน-200719:10ไม่เกี่ยวข้อง
Fp10.objไม่เกี่ยวข้อง6,08112-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Ia64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.832_x-ww_9ae87c64.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,87012-เมษายน-200723:23ไม่เกี่ยวข้อง
Ia64_microsoft.vc80.debugcrt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.832_x-ww_8466c303.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,87812-เมษายน-200723:23ไม่เกี่ยวข้อง
Libcmt.libไม่เกี่ยวข้อง7,728,83812-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Libcmtd.libไม่เกี่ยวข้อง9,771,95412-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Libcpmt.libไม่เกี่ยวข้อง4,987,96212-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Libcpmtd.libไม่เกี่ยวข้อง6,690,77812-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_crt_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง634,36813-เมษายน-200702:57ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_crt_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง2,476,03213-เมษายน-200702:57ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_crt_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง1,799,68013-เมษายน-200702:57ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugcrt_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง2,181,12013-เมษายน-200702:57ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugcrt_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง3,983,87213-เมษายน-200702:58ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugcrt_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง2,287,10413-เมษายน-200702:58ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcm80.dll8.0.50727.832479,23212-เมษายน-200719:10x 86
Msvcm80d.dll8.0.50727.8321,015,80812-เมษายน-200719:10x 86
Msvcmrt.libไม่เกี่ยวข้อง944,17412-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcmrtd.libไม่เกี่ยวข้อง983,99212-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcp80.dll8.0.50727.832548,86412-เมษายน-200719:10x 86
Msvcp80d.dll8.0.50727.8321,036,28812-เมษายน-200719:10x 86
Msvcprt.libไม่เกี่ยวข้อง1,482,90212-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcprtd.libไม่เกี่ยวข้อง1,632,60812-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcr80.dll8.0.50727.832626,68812-เมษายน-200719:10x 86
Msvcr80d.dll8.0.50727.8321,175,55212-เมษายน-200719:10x 86
Msvcrt.libไม่เกี่ยวข้อง961,72612-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcrtd.libไม่เกี่ยวข้อง992,63012-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcurt.libไม่เกี่ยวข้อง5,958,33012-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcurtd.libไม่เกี่ยวข้อง6,632,28012-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_crt_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง84,99213-เมษายน-200702:57ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_crt_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง85,50413-เมษายน-200702:57ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_crt_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง86,01613-เมษายน-200702:57ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugcrt_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง86,01613-เมษายน-200702:57ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugcrt_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง86,01613-เมษายน-200702:58ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugcrt_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง86,01613-เมษายน-200702:58ไม่เกี่ยวข้อง
Stream.cไม่เกี่ยวข้อง4,07612-เมษายน-200719:09ไม่เกี่ยวข้อง
Vcredist_ia64.exe2.0.50727.8326,615,89612-เมษายน-200723:34x 86
Vcredist_x64.exe2.0.50727.8323,183,44812-เมษายน-200722:43x 86
Vcredist_x86.exe2.0.50727.8322,701,14413-เมษายน-200704:34x 86
X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.832_x-ww_6b8d95c4.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,86913-เมษายน-200702:51ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft.vc80.debugcrt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.832_x-ww_550bdc63.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,87713-เมษายน-200702:51ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทำให้เกิดปัญหา

เมื่อต้องการทำให้เกิดปัญหา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. วางตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ลงในโปรแกรมประยุกต์ของคอนโซล Microsoft Visual c ++ 2005
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  
  int main(int argc, char*argv[])
  {
    int i;
    struct FILE* f;
  
    for (i=0; i<513; ++i)
      if (i<17)
        f=fopen(argv[0], "r");
      else
        f=fopen("This file does not exist", "r");
  
    printf("Error number is: %u", errno);
  
    return 0;
  }
  
 2. การคอมไพล์แอพลิเคชัน และจากนั้น เรียกใช้แอพลิเคชันในโหมดการตรวจแก้จุดบกพร่อง โปรดสังเกตว่า มีการส่งคืนหมายเลขข้อผิดพลาด 24 24 แสดงหมายเลขของข้อผิดพลาด " Too หลายเปิดแฟ้ม" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934586 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
Keywords: 
kbfix kbbug kbqfe kbmt KB934586 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934586

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com