Opis dodatku Service Pack 3 dla programu Excel Viewer 2003

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 934737 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office Excel 2003 Viewer. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack oraz listy problemów rozwiązanych przez ten dodatek. Ponadto w tym artykule zamieszczono informacje dotyczące problemów, które mogą wystąpić po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack, oraz sposobu określania, czy ten dodatek jest zainstalowany.

WPROWADZENIE

W dodatku Service Pack 3 (SP3) dla programu Excel 2003 Viewer uwzględniono ulepszenia umożliwiające znaczne zwiększenie skuteczności zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP3 dla programu Excel Viewer 2003 były poprzednio wydawane w osobnych aktualizacjach. Dodatek SP3 dla programu Excel Viewer 2003 scala poprzednio wydane poprawki w jednej aktualizacji.

Więcej informacji

Szczegóły dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP3 dla programu Excel Viewer 2003 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
938790 Błędy naprawiane w programie Excel 2003 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

Biuletyny zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP3 dla programu Excel Viewer 2003 jest związany z następującymi biuletynami zabezpieczeń firmy Microsoft:
905413 MS06-012: Luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
917285 MS06-037: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
927198 MS07-002: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
934233 MS07-023: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
936542 MS07-036: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwia zdalne wykonywanie kodu
940965 MS07-044: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Wcześniej wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

914451 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2003 Viewer: 14 marca 2006
918425 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Office Excel 2003 Viewer: 11 lipca 2006
925525 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel Viewer 2003: 9 stycznia 2007
934445 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel Viewer 2003: 8 maja 2007
936508 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel Viewer 2003: 10 lipca 2007
940604 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel Viewer 2003: 14 lipca 2007

Wcześniej wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

W dodatku SP3 dla programu Excel Viewer 2003 uwzględniono następującą wcześniej wydaną aktualizację:
914451 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2003 Viewer: 14 marca 2006

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować ten dodatek Service Pack

Instrukcje dotyczące instalacji i strategie wdrażania dodatku SP3 dla programu Excel Viewer 2003 są dostępne w Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z Centrum pobierania Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=50a22d11-7cc6-4c3a-b3ec-a9ea4e39e28e
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa pliku Wersja
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Mso.dll11.0.8171.0
Msointl.dll11.0.8161.0
Xlview.exe11.0.8169.0
Xlvintl.dll11.0.8169.0
Xlvprtid.xmlNie dotyczy
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu określania wersji programu Excel Viewer 2003 zainstalowanego na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku msp), który jest spakowany w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniane są pliki msp wymienione w poniższej tabeli.

W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest następujący plik msp:
XLViewSP3.msp

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a program Excel Viewer 2003 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu Excel Viewer 2003 z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP3 dla programu Excel Viewer 2003 wartość właściwości [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów z poprawionego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji pakietu Office 2003), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402381033.aspx
Usługa Microsoft Office Desktop Applications TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi Microsoft Office Desktop Applications TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/desktop/default.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 934737 - Ostatnia weryfikacja: 21 września 2007 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Office Excel Viewer 2003
Słowa kluczowe: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB934737

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com