ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง SQL Server 2005 service pack จากโหนดที่ใช้งานอยู่ที่มีอยู่: "ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ <instancename> ได้ถูกทันกับการปรับปรุงล่าสุด"</instancename>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934749 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุงที่สะสมในคลัสเตอร์ล้มเหลว Microsoft SQL Server 2005 ที่มีการติดตั้งชุดบริการดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1)
  • SQL Server 2005 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
  • SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3)
  • SQL Server 2005 Service Pack 4 (SP4)
 • คุณเพิ่มโหนดใหม่คลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2005 โดยใช้กระบวนงานที่มีรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ใน SQL Server Books Online:
 • ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนงานที่มีการระบุไว้ในหัวข้อนี้ Books Online แนะนำให้คุณเพื่อนำการโหนที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปในระดับรุ่นเดียวกันเป็นโหนอื่น ๆ ที่มีอยู่ในคลัสเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณพยายามติดตั้ง service pack เดียวกันที่มีอยู่บนโหนดกระบวนที่มีอยู่บนโหนใหม่ คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ โดยการเริ่มต้นการตั้งค่าจากโหนดที่ใช้งานอยู่ที่มีอยู่แล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงบนโหนใหม่จากโหนดที่ใช้อยู่เป็นที่มีอยู่:
อินสแตนซ์ของผลิตภัณฑ์ <instancename></instancename> มีได้ทันกับการปรับปรุงล่าสุด

การแก้ไข

มีลักษณะสองปัญหานี้:
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" เมื่อคุณเรียกใช้การปรับปรุงบนโหนที่มีอยู่
 • เสียก่อนการผลิตอาจจะจำเป็นต้องใช้เพื่อนำการโหนดทั้งหมดของคลัสเตอร์ของ service pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนระดับเดียวกัน
ถ้าระดับ service pack ของคลัสเตอร์ล้มเหลวเป็น SQL Server 2005 SP2 สะสมปรับปรุง 6 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า คุณสามารถเพิ่มโหนใหม่แล้ว ติดตั้ง SQL Server 2005 SP2 สะสมปรับปรุง 6 หรือมีการปรับปรุงรุ่นที่ใหม่กว่าบนโหนใหม่โดยไม่ต้องเสียก่อนรับบริการใด ๆ การอนุญาตให้การตั้งค่าสำหรับการปรับปรุงเหล่านี้เพื่อสนับสนุนตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง / แฝง ที่สามารถใช้ในการติดตั้งการปรับปรุงหรือโปรแกรมแก้ไขด่วนโดยตรงบนโหนดที่แฝงอยู่ กระบวนงานนี้มีการระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

เมื่อต้องการได้รับสวัสดิการของฟังก์ชันการทำงานใหม่ รับ SQL Server 2005 Service Pack 3 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของเซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server 2005 Service pack นี้ควรตรงกับ service pack บนโหนดกระบวนที่ใช้งานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
913089 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ

วิธีแก้ปัญหา 1: ระดับ Service pack ของคลัสเตอร์ล้มเหลวเป็น SQL Server 2005 SP2 สะสม Update 6 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ถ้าระดับ service pack ของคลัสเตอร์ล้มเหลวเป็น SQL Server 2005 SP2 สะสมปรับปรุง 6 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า คุณสามารถเพิ่มโหนใหม่แล้ว ติดตั้ง SQL Server 2005 SP2 สะสมปรับปรุง 6 หรือมีการปรับปรุงรุ่นที่ใหม่กว่าบนโหนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ระวังของประเด็นต่อไปนี้เมื่อคุณเพิ่มโหนดใหม่ โดยใช้กระบวนงานที่มีการระบุไว้ในบทความนี้:
อินสแตนซ์ภูมิ SQL ของฉันถูกเปลี่ยนโหมดการรับรองความถูกต้องทำไม
 1. การเรียกใช้รุ่นที่วางจำหน่ายเดิมของการติดตั้ง SQL Server 2005 บนโหนดที่ใช้งานอยู่ และเพิ่มโหนใหม่คลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server 2005 ของคุณที่มีอยู่แล้ว
 2. บนโหนดใหม่ที่คุณเพิ่ม เรียกใช้ SQL Server 2005 SP2 สะสม Update 6 หรือแพ็คเกจการติดตั้งรุ่นที่ใหม่กว่า โดยใช้การ / แฝง ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง ระดับ service pack ของโหนใหม่แล้วได้รับการปรับปรุงไปยัง SQL Server 2005 SP2 สะสม Update 6 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง SQL Server 2005 SP4:
  SQLServer2005SP4-KB955706-x 86 ENU.exe /passive
 3. บนโหนที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่จะใช้กับคลัสเตอร์ล้มเหลวเรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณสร้างโหนใหม่ ที่นำมาใช้

  หมายเหตุ เมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนบนโหนแฝงที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป คุณต้องใช้ / แฝง ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งหมดที่ SQL Server ล้มเหลวโหนดคลัสเตอร์สำหรับอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานอยู่ระดับ service pack เดียวกัน
 4. บนโหนที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชนิดการเริ่มต้น บนเซิร์ฟเวอร์แบบ SQL (MSSQLSERVER) บริการถูกตั้งค่าเป็น ด้วยตนเอง. โดยใช้การ / แฝง สวิตช์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดการเริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL คุณอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดการเริ่มต้นการ ด้วยตนเอง หลังจากที่ทำการดำเนินการที่ patching

วิธีแก้ปัญหา 2: ระดับ Service pack ของคลัสเตอร์ล้มเหลวเป็น SQL Server 2005 SP2 สะสม Update 6 หรือรุ่นก่อนหน้า

ใช้วิธีการต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

บันทึกย่อ

วิธีที่ 1

ก่อนที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็คและโปรแกรมแก้ไขด่วนบนโหนใหม่ หยุดชั่วคราวโหน แล้วจึง ติดตั้ง SQL Server 2005 service pack และโปรแกรมแก้ไขด่วนบนโหนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ล้มเหลวเหนือถึงโหนดใหม่
 2. หยุดชั่วคราวโหนอื่น ๆ โดยใช้ผู้ดูแลคลัสเตอร์
 3. การติดตั้ง SQL Server 2005 SP2 บนโหนใหม่
 4. นำไปใช้ SQL Server 2005 SP2 สะสม Update 6 และโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เหมาะสมเป็นที่สามารถใช้ได้กับสถานการณ์สมมติบนโหนใหม่
 5. เริ่มการทำงานของโหนดกระบวนที่คุณหยุดชั่วคราว

วิธีที่ 2

 1. เอาโหนจากรายการเจ้าของที่เป็นไปได้ก่อนที่คุณติดตั้ง service pack และโปรแกรมแก้ไขด่วนบนโหนใหม่
 2. ล้มเหลวเหนือถึงโหนดใหม่
 3. ในฐานะผู้ดูแลของคลัสเตอร์ เอาโหนอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของที่เป็นไปได้จากทรัพยากรคลัสเตอร์ของ SQL
 4. การติดตั้ง SQL Server 2005 SP2 บนโหนใหม่
 5. นำไปใช้ SQL Server 2005 SP2 สะสม Update 6 และโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เหมาะสมเป็นที่สามารถใช้ได้กับสถานการณ์สมมติบนโหนใหม่
 6. เพิ่มโหนดกระบวนที่คุณเอาออกจากรายการของเจ้าของที่เป็นไปได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มโหนดใหม่กับคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2005 แวะไปที่เว็บไซต์ของเครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของ SQL Server 2005 แวะไปที่ลงรายการบัญชีดังต่อไปนี้ของ MSDN บัน:
Mainstream vs ขยายการสนับสนุนและ SQL Server 2005 SP4: สามารถบางคนอธิบายทั้งหมดนี้หรือ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934749 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsql2005cluster kbexpertiseadvanced kbmt KB934749 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934749

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com