วิธีการเปลี่ยนแปลงบัญชีบริการและรหัสบริการบัญชีผ่าน ใน SharePoint Server 2007 และ ใน Windows 3.0 บริการของ SharePoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934838 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีการบริการ ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 และ ใน Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ใช้ขั้นตอนในการ "ข้อมูลเพิ่มเติม" ส่วนการปรับปรุงรหัสผ่านถ้ารหัสผ่านสำหรับบัญชีบริการหมดอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีการบริการ ใน SharePoint Server 2007 และ ใน 3.0 บริการ SharePoint Windows ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ถ้าบริการ SQL Server ใช้บัญชีโดเมน และรหัสผ่านบัญชีโดเมนที่หมดอายุแล้ว หรือไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ปรับปรุงรหัสผ่านบัญชีโดเมนก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนนี้
 1. ปรับปรุงรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่ถูกใช้ โดยแอพลิเคชันการดูแลจากศูนย์กลาง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
   ซีดี %commonprogramfiles%\Microsoft extensions\12\Bin เซิร์ฟเวอร์ Shared\Web
  2. บนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เว็บไซต์การดูแลจากศูนย์กลาง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
   stsadm -o updatefarmcredentials - userloginDomainName\username-รหัสผ่านNewPassword
  3. บนอื่น ๆ เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
   stsadm -o updatefarmcredentials - userloginDomainName\username-รหัสผ่านNewPassword-ท้องถิ่น
  4. เริ่มต้นบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) 6.0 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
   iisreset /noforce
 2. ตรวจสอบว่า คำนิยามของงานการดูแลระบบการจัดวางข้อมูลประจำตัวของแอพลิเคชันกลุ่มจะแสดงอยู่ในข้อกำหนดของงานจับเวลาไม่หน้าของ 3.0 sharepoint จากส่วนกลาง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เปิด 3.0 sharepoint จากส่วนกลาง คลิกการดำเนินงานแล้ว คลิกข้อกำหนดของตัวจับเวลางานภายใต้การกำหนดค่าส่วนกลาง.
  2. ตรวจสอบว่า กลุ่มแอพลิเคชันการจัดการคำจำกัดความของงานการปรับใช้ข้อมูลประจำตัวไม่ปรากฏในรายการ

   หมายเหตุ:หากมีแสดงคำนิยามของงานการดูแลระบบการจัดวางข้อมูลประจำตัวของแอพลิเคชันกลุ่มในรายการ รอจนกว่าหายไปจากรายการ
 3. ปรับปรุงรหัสผ่านสำหรับบัญชีพูลโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ทุก ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม และกด enter:
  stsadm -o updateaccountpassword - userloginDomainName\username-รหัสผ่านNewPassword-noadmin
 4. ปรับปรุงรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่ใช้ในการเรียกใช้บริการการค้นวิธีใช้ของ Windows SharePoint Services เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ทุก ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม และกด enter:
  stsadm.exe -o spsearch - farmserviceaccountDomainName\username-farmservicepasswordNewPassword
 5. ปรับปรุงรหัสผ่านสำหรับบัญชีการเข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้นที่ใช้ โดยบริการการค้นวิธีใช้ของ Windows SharePoint Services เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ทุก ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม และกด enter:
  stsadm.exe -o spsearch - farmcontentaccessaccountDomainName\username-farmcontentaccesspasswordNewPassword
 6. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SharePoint Server 2007 คุณยังต้องตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ปรับปรุงรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่ใช้โดยทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันบริการผู้ให้บริการ (SSP) บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ทุก ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม และกด enter:
   stsadm.exe -o editssp - ชื่อเรื่องSharedServicesProviderName-ssploginDomainName\username-ssppasswordNewPassword
  2. ปรับปรุงรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่ใช้ในการเรียกใช้บริการการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ SharePoint Office เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
   stsadm.exe -o osearch - farmserviceaccountDomainName\username-farmservicepasswordNewPassword
  3. ถ้ามีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มใช้สู่ระบบแบบครั้งเดียว ปรับปรุงรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่ใช้ โดย Microsoft เดียวเมื่อเข้าสู่ระบบบริการ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. คลิกการดำเนินงานใน SharePoint 3.0 ดูแลจากศูนย์กลาง แล้วคลิกบัญชีบริการภายใต้การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย.
   2. ภายใต้บริการของ windowsคลิกบริการสู่ระบบแบบครั้งเดียว.
   3. ภายใต้จัดโครงแบบระบุรหัสผ่าน และจากนั้น คลิกตกลง.
  4. Update the password for the default content access account that is used by the Office SharePoint Server Search service. To do this, follow these steps:
   1. Open SharePoint 3.0 Central Administration, and then click the link to the SSP Web application underShared Services Administration.
   2. ภายใต้ค้นหาคลิกSearch settingsแล้ว คลิกDefault content access account.
   3. Specify the password to use for the content access account, and then clickตกลง.

ตัวอย่างสคริปต์

The following script is an example of how you can use the previous procedure to create a batch file that automates password changes. Use the following syntax to run the script:
FileName :.batDomainName\UserName NewPassword
 @echo off
rem other app pools
echo *** Updating app pool passwords
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o updateaccountpassword -userlogin %1 -password %2 -noadmin
rem central admin
echo *** Updating Central Admin password
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o updatefarmcredentials -userlogin %1 -password %2
rem ssp - new
echo *** Updating ssp password for new installs
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o editssp -title "SharedServices1" -ssplogin %1 -ssppassword %2
rem ssp - upgrade
echo *** Updating ssp password for upgraded installs
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o editssp -title "Default Web Site" -ssplogin %1 -ssppassword %2
rem osearch
echo *** Updating osearch password
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o osearch -farmserviceaccount %1 -farmservicepassword %2
echo *** MANUAL UPDATE NEEDED. To update the password, visit the SSP Web application page, click Search Settings, and then click Default Content Access Account. 
rem spsearch
echo *** Updating spsearch password
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o spsearch -farmserviceaccount %1 -farmservicepassword %2
echo *** Updating spsearch content access account
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN\stsadm.exe" -o spsearch -farmcontentaccessaccount %1 -farmcontentaccesspassword %2
rem restarting IIS
echo *** Doing soft restart of IIS
iisreset /noforce
echo on
Modify the script to include the correct names of each SSP in the server farm. If the server farm is configured to use single sign-on, you must also use theการกำหนดค่า scคำสั่ง

How to update the SharePoint Server 2007 password when SharePoint Server 2007 is installed in a least-privileges configuration

Method 1: Start the SPAdmin service

Start the SPAdmin service on all computers in the farm before you update the password. Stop the service when the operation is complete.

Method 2: Add the database access account to the local administrators group

Add the database access account to the local administrators group of each computer in the farm that has an online search instance. Log on by using that account, and then update the password by using thestsadmคำสั่ง

When this operation is complete, remove the database access account from the local administrators group of each computer.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to use the Stsadm.exe command-line tool, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc261956.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934838 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbconfig kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB934838 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934838

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com