การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อยกเว้นเมื่อคุณเรียกดูโปรแกรมประยุกต์ของ.NET Framework 2.0 ASP.NET เว็บ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934839 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกดูโปรแกรมประยุกต์เว็บ ASP.NET ของ Microsoft .NET Framework 2.0 คุณอาจได้รับข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:
ข้อยกเว้น 1
ชนิดข้อยกเว้น: FileNotFoundException ข้อความข้อยกเว้น: ไม่สามารถโหลดแฟ้มหรือแอสเซมบลี ' App_Web_-e9dbmaj เวอร์ชั่น = 0.0.0.0 วัฒนธรรม =เป็นกลาง PublicKeyToken =ค่า null' หรือการอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ
ข้อยกเว้น 2
ข้อผิดพลาดของคอมไพเลอร์: CS0006: แฟ้มข้อมูล Metadata ที่ไม่พบ 'ASP.NET C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary Files\cms.web\44e73607\b028acb3\App_global.asax.fakktchx.dll'

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนมีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จากเก็บรหัส MSDN แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://code.msdn.microsoft.com/KB934839

หมายเหตุ เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณอยู่ในรายการ ได้เนื่องจากหน้ากระดาษที่เก็บรหัสทรัพยากรไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ชื่อ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี 2.0 Framework .NET ติดตั้งก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
กรอบงาน Microsoft .NET 2.0 เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.81932,60015-มีนาคม-200710:22x 86
System.web.dll2.0.50727.8195,156,86415-มีนาคม-200710:23x 86
Webengine.dll2.0.50727.819406,01615-มีนาคม-200710:22x 86
กรอบงาน Microsoft .NET 2.0 เวอร์ชัน 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.81944,37615-มีนาคม-200705:33x 64
System.web.dll2.0.50727.8195,087,23215-มีนาคม-200705:33x 64
Webengine.dll2.0.50727.819710,14415-มีนาคม-200702:23x 64
Aspnet_wp.exe2.0.50727.81932,60015-มีนาคม-200710:22x 86
System.web.dll2.0.50727.8195,156,86415-มีนาคม-200710:23x 86
Webengine.dll2.0.50727.819406,01615-มีนาคม-200710:22x 86
กรอบงาน Microsoft .NET 2.0 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.81983,28815-มีนาคม-200706:22IA-64
System.web.dll2.0.50727.8194,710,40015-มีนาคม-200706:22IA-64
Webengine.dll2.0.50727.8191,181,69615-มีนาคม-200702:25IA-64
Aspnet_wp.exe2.0.50727.81932,60015-มีนาคม-200710:22x 86
System.web.dll2.0.50727.8195,156,86415-มีนาคม-200710:23x 86
Webengine.dll2.0.50727.819406,01615-มีนาคม-200710:22x 86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลบแฟ้มทั้งหมดในไดเรกทอรีของแฟ้มชั่วคราวของ ASP.NET เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด iisreset /stopแล้ว คลิก ตกลง.
 2. เปิดตัว ตัวอักษรชื่อไดรฟ์: ไดเรกทอรีของแฟ้ม ASP.NET WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary
 3. ลบแฟ้มทั้งหมดและโฟลเดอร์ทั้งหมดในไดเรกทอรีที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2
 4. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด iisreset /startแล้ว คลิก ตกลง.
คุณยังสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการตั้งค่าคุณสมบัติชุดของแท็กคอมไพล์เป็น false เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในโครงการ Microsoft Visual Studio 2005 คลิกขวา Web.config ในโซลูชัน Explorer แล้วคลิ เปิด.
 2. ค้นหาตำแหน่งของรหัสที่คล้ายกับต่อไปนี้
  <compilation debug="false" />
 3. แทนที่รหัสที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 กับรหัสต่อไปนี้
  <compilation debug="false" batch="false" />
หมายเหตุ ถ้าคุณตั้งค่าของคุณสมบัติnumRecompilesBeforeAppRestartในแท็กคอมไพล์เป็นตัวเลขที่สูง เช่น 50 คุณจะลดจำนวนครั้งที่ปัญหานี้เกิดขึ้น แท็กคอมไพล์จะคล้ายกับต่อไปนี้หลังจากที่คุณทำการตั้งค่าคุณสมบัติnumRecompilesBeforeAppRestart
<compilation debug="false" numRecompilesBeforeAppRestart="50" />

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934839 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 2.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbvistasp1fix kbbug kbfix kbqfe kbmt KB934839 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934839

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.