บริการ Print Spooler อาจหยุดการส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้พอร์ตมาตรฐานจอภาพในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934885 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำอธิบายของปัญหา

คิวการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจหยุดการทำงานสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในตัวควบคุมพอร์ตมาตรฐาน (SPM) สำหรับ TCP/IP โดยเฉพาะ บริการ Print Spooler อาจหยุดการส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์นี้ แม้ว่าจะยังคงตัวจัดคิวส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์อื่น ในสถานการณ์นี้ งานพิมพ์ในคิวของเครื่องพิมพ์แสดงสถานะของ "พิมพ์" ถ้าคุณลบงานพิมพ์จากคิว และคุณพยายามพิมพ์อีกครั้ง ปัญหาเดียวกันเกิดขึ้น

การแก้ปัญหา

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดการเข้าถึงที่เกิดขึ้นในกระบวนการโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ไม่มีหยุดตัวจัดคิว และไม่มีการตั้งค่าพอร์ต SPM คิวการพิมพ์จะเกิดความผิดพลาดทำให้

เมื่อต้องให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

ต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การ แก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิก เรียกใช้ในการ การดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50226


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขณะนี้ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง


โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยซึ่งในกระบวนการโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ เกิดการละเมิดการเข้าถึงขึ้น หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ มีสร้างแฟ้ม User.dmp สำหรับกระบวนการตัวจัดคิวเมื่อเกิดปัญหานี้ ส่งแฟ้ม User.dmp นี้ไปยังบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ และขอให้ ผู้ผลิตที่มีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สร้างค่ารีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานระบบจะสร้างแฟ้ม User.dmp สำหรับกระบวนการตัวจัดคิว สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
การสร้างค่ารีจิสทรีนี้ และจากนั้น เปิดใช้งาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และจากนั้นคลิก ตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี และคลิ กที่คีย์ย่อยนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
 3. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด ThrowDriverException สำหรับชื่อของค่า DWORD แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวา ThrowDriverExceptionแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 7. ออกจาก Registry Editor

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • เวอร์ชั่น 32 บิตของ Windows Server 2003 ที่มาพร้อม Service Pack 2 (SP2)
 • รุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2
 • รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows ที่ติดตั้ง SP2
ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Localspl.dll5.2.3790.4046342,01623 2007 มีนาคม20:24x 86
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Localspl.dll5.2.3790.4046750,08023 2007 มีนาคม22:15x 64
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Localspl.dll5.2.3790.4046968,19223 2007 มีนาคม22:16IA-64

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณก็จบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

การแก้ปัญหา

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เริ่มบริการ Print Spooler ใหม่ หรือเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อต้องการเริ่มบริการ Print Spooler ใหม่ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

เริ่มต้นบริการ Print Spooler จากคอนโซลบริการ

 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 2. คลิกขวา ตัวจัดคิวงานพิมพ์ การบริการ และจากนั้นคลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 3. คลิกขวา ตัวจัดคิวงานพิมพ์ การบริการ และจากนั้นคลิก เริ่ม.

เริ่มต้นบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์ที่พรอมต์คำสั่ง

 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
  ตัวจัดคิวหยุดสุทธิ
  ตัวจัดคิวการเริ่มต้นสุทธิ
  จบการทำงาน
  หมายเหตุ กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัดคำสั่ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Windows รุ่นที่ใช้ x64

ถ้าฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับการ Microsoft Windows เวอร์ชั่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับการ Windows เวอร์ชั่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งติดตั้ง Windows x64 edition โดยใช้คอมโพเนนต์ที่ไม่ซ้ำกัน องค์ประกอบเฉพาะอาจรวมถึงไดรเวอร์อุปกรณ์เฉพาะ หรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือของความพยายามที่เหมาะสมถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับกับ Windows เวอร์ชั่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง ผู้ผลิตของคุณจะดีที่สุดที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อเป็น Windows เวอร์ชั่น x64 เช่นการ Microsoft Windows Server 2003 x 64 edition ต่างหาก ติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx
คำอธิบายของการยกเลิกการปรับปรุงสำหรับส่วนประกอบหลักพิมพ์ ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934885 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2555 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbautohotfix kbfix kbhotfixserver kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB934885 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934885

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com