ใช้เวลานานมากเกินกว่าที่คาดว่าจะดาวน์โหลดข้อความอีเมล์จากเซิร์ฟเวอร์ POP3 ใน Outlook 2007 หรือ Outlook 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 935400 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำอธิบายของปัญหา

เมื่อคุณพยายามที่จะดาวน์โหลดข้อความอีเมล์จากเซิร์ฟเวอร์ POP3 ใน Microsoft Office Outlook 2007 หรือ ใน Microsoft Office Outlook 2010 ใช้มากนานกว่าที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดาวน์โหลดข้อความ 1 เมกะไบต์ (MB) กระบวนการดาวน์โหลดอาจใช้เวลานานถึงหนึ่งชั่วโมง

นอกจากนี้ เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), การเชื่อมต่ออาจหมดเวลา เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
งาน 'หลัก - กำลังส่ง และกำลังรับ' รายงานข้อผิดพลาด (0x800CCC0F): ' การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ถูกขัดจังหวะ ถ้าปัญหานี้ยังคงมีอยู่ ติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ '
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่าย เช่น เราเตอร์ไม่สนับสนุนการปรับมาตราส่วนหน้าต่าง TCP การปรับมาตราส่วนหน้าต่าง TCP จะเป็นคุณลักษณะใหม่ของ Windows Vista

บทความนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหา เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่ลิงค์ แก้ไขปัญหานี้ จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ การดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50056


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
ขณะนี้ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้อย่างไร? "ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

การตรวจสอบว่า ปัญหานี้เกิดจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่ไม่สนับสนุนการปรับมาตราส่วนหน้าต่าง TCP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิเริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  คลิAllProgramsและจากนั้น คลิกเบ็ดเตล็ด
 2. คลิกขวาที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่งและ thenclick ที่เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่าน anadministrator หรือ สำหรับการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกยกเลิก
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ต่อไปนี้คำสั่ง และ thenpress ENTER:
  globalautotuninglevel การตั้งค่า tcp อินเทอร์เฟซ netsh =ถูกปิดใช้งาน
 4. ปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 6. เริ่มโปรแกรม Outlook หากปัญหาได้รับการแก้ไข caneither คุณเก็บค่า autoTuningLevel พารามิเตอร์เป็นปิดใช้งานหรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่สนับสนุนการปรับมาตราส่วนหน้าต่าง TCP isolate นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่านี้ autoTuningLevel พารามิเตอร์ไปยังค่าอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
ขณะนี้ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้อย่างไร? "ส่วน

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว หากปัญหาได้รับการแก้ไข คุณจะจบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบันสำหรับautoTuningLevelพารามิเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิเริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  คลิAllProgramsและจากนั้น คลิกเบ็ดเตล็ด
 2. คลิกขวาที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่งและ thenclick ที่เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่าน anadministrator หรือ สำหรับการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกยกเลิก
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ต่อไปนี้คำสั่ง และ thenpress ENTER:
  showglobal tcp อินเทอร์เฟซ netsh
  ค่าสำหรับพารามิเตอร์autoTuningLevelถูกแสดงเป็นระดับที่ปรับแต่งได้รับโดยอัตโนมัติ
รายการต่อไปนี้มีค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับautoTuningLevelพารามิเตอร์:
 • ปิดใช้งาน
  ตั้งค่าหน้าต่างรับค่าเริ่มต้น
 • highlyrestricted
  ทำให้หน้าต่างรับเกินกว่าค่าเริ่มต้น แต่ไม่ได้ conservatively มาก
 • จำกัด
  ทำให้หน้าต่างรับเกินกว่าค่าเริ่มต้น แต่จำกัดเช่นเรขาคณิตในบางสถานการณ์
 • ปกติ
  ทำให้หน้าต่างรับยาวกว่า mostscenarios
 • experimental
  ทำให้หน้าต่างรับยาวกว่า extremescenarios

  หมายเหตุ ค่าexperimentalอาจลดประสิทธิภาพการทำงานใน commonscenarios ค่านี้ควรใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัย
TCP ได้รับหน้าต่างขนาดคือ จำนวนสูงสุดของข้อมูลที่ได้รับในหน่วยไบต์ที่สามารถบัฟเฟอร์ในเวลาเดียวกันในฝั่งรับของการเชื่อมต่อ โฮสต์ที่ส่งสามารถส่งเท่านั้นจำนวนของข้อมูลก่อนที่จะรอการรับรอง และสำหรับการ "รับหน้าต่าง" ปรับปรุงจากโฮสต์ได้รับ

สแต็ค TCP/IP ใน Windows Vista ปรับเองในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ โดยใช้ขนาดหน้าต่างเริ่มต้นมีขนาดใหญ่กว่าใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้ แทนที่จะใช้ค่าเริ่มต้นตายได้รับขนาดของหน้าต่าง TCP ปรับขนาดของหน้าต่างเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของขนาดเต็ม TCP เมนต์ที่ใช้ในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลจำนวนมากโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยจำกัดจำนวนเซกเมนต์ที่จะส่งเมื่อมีส่งชุดข้อมูลขนาดใหญ่

เมื่อปรับแต่งอัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน Windows Vista รับหน้าต่างอัตโนมัติปรับลักษณะการทำงานอย่างต่อเนื่องกำหนดจริงที่ดีที่สุดได้รับขนาดของหน้าต่าง โดยวัดผลิตภัณฑ์ความล่าช้าเนื่องจากแบนด์วิธ และแอพลิเคชันดึงอัตราหรือไม่ แล้ว ปรับแต่งได้รับโดยอัตโนมัติปรับค่าสูงสุดที่ได้รับตามเงื่อนไขของเครือข่ายกำลังเปลี่ยนแปลงขนาดของหน้าต่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสแต็ค TCP/IP สร้างถัดไปที่มีการปรับแต่งได้รับโดยอัตโนมัติ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb878127.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการใช้งาน Windows TCP แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms819768.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TCP ได้รับขนาดหน้าต่าง และเกี่ยวกับหน้าต่างมาตราส่วน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms819736.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RFC 1323 แวะไปอินเทอร์เน็ตทางวิศวกรรมแรงงานเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=6746
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 935400 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB935400 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:935400

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com