עדכון תוכנה זמין עבור גירסאות של Windows Vista הכוללות את התכונה 'הצפנת כונן של Windows BitLocker'

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 935509 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר את עדכון תוכנה מס' 935509. עדכון זה זמין עבור גירסאות של Windows Vista המוזכרות בסעיף "חל על" וכוללות את התכונה 'הצפנת כונן של Windows BitLocker".

הערה עדכון תוכנה זה מהווה דרישה מוקדמת עבור Windows Vista Service Pack 1 (SP1)?. עדכון זה מסייע לשפר את המהימנות בעת התקנה או הסרה של Windows Vista SP1.

מידע נוסף

שניים או שלושה עדכונים נדרשים לפני התקנת Windows Vista Service Pack 1. העדכונים הדרושים תלויים במהדורת Windows Vista שאתה משדרג. עדכון מס' 935509 המהווה דרישה מוקדמת חל רק על Windows Vista Enterprise ועל Windows Vista Ultimate. העדכונים האחרים המהווים דרישה מוקדמת ומתוארים במאמר זה חלים על כל המהדורות של Windows Vista.

לפני הפרסום של Windows Vista SP1, עדכונים אלה המהווים דרישה מוקדמת יסופקו לרוב המשתמשים באמצעות Windows Update כחלק מהעדכונים החודשיים השוטפים. עדכונים אלה יותקנו יחד עם עדכונים אחרים שיחייבו אותך להפעיל מחדש את המחשב. לא יהיה צורך בביצוע נוסף של הפעלה מחדש. לכן, שיטת העברה זו תפשט את ההתקנה של עדכונים אלה המהווים דרישה מוקדמת.

לקוחות שמחליטים להתקין את Windows Vista SP1 באמצעות המתקין העצמאי, במקום להשתמש ב-Windows Update, לא תצטרך להתקין בנפרד את החבילות המהוות דרישה מוקדמת. החבילות המהוות דרישה מוקדמת יותקנו על-ידי המתקין העצמאי אם הן נדרשות.

שלושת העדכונים הבאים נדרשים כדי להתקין את Windows Vista SP1. עם זאת, עדכונים אלה מומלצים אף הם, אם אין בכוונתך להתקין את Windows Vista SP1. עדכונים אלה מסייעים לשפר את המהימנות והביצועים בעת התקנה עתידית של עדכונים יחידים של Microsoft.
 • עדכון מס' 935509 מכיל עדכון שעליך להתקין כדי להגיש שירות הולם למחשבים התומכים בתכונה 'הצפנת כונן של Windows BitLocker'. עדכון זה חל רק על המהדורות הבאות של Windows Vista הכוללות את התכונה 'הצפנת כונן של Windows BitLocker':
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  עדכון זה דרוש כדי להתקין ולהסיר בהצלחה את Windows Vista SP1 במהדורות אלה.
 • עדכון מס' 938371 מעדכן כמה רכיבים פנימיים הנדרשים על-ידי Windows Vista כדי להתקין או להסיר את ערכת Service Pack 1 בצורה מהימנה יותר. יש להחיל עדכון זה בנפרד לפני התקנת Windows Vista SP1 כדי להבטיח שניתן יהיה להתקין או להסיר את Windows Vista SP1 מהמחשב. עדכון זה דרוש כדי להתקין ולהסיר בהצלחה את Windows Vista SP1 בכל המהדורות של Windows Vista. עדכון זה יהיה זמין באתר האינטרנט Windows Update מייד לאחר פרסום עדכון מס' 935509 ולפני שתפרסם את Vista SP1.
 • עדכון מס' 937287 מהווה דרישה מוקדמת המכילה עדכונים לתוכנת ההתקנה של Windows Vista. תוכנה ההתקנה היא הרכיב שמטפל בהתקנה ובהסרה של עדכוני תוכנה, ערכות שפה, תכונות אופציונליות של Windows וערכות Service Pack. עדכון זה דרוש כדי להתקין ולהסיר בהצלחה את Windows Vista SP1 בכל המהדורות של Windows Vista. עדכון זה יהיה זמין באתר האינטרנט Windows Update מייד לאחר פרסום עדכון מס' 935509 ולפני שתפרסם את Windows Vista SP1.

מידע על העדכון

עדכון תוכנה מס' 935509 זמין באתר האינטרנט Windows Update. כדי להשיג עדכון תוכנה זה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה.
 2. תחת Windows Update, לחץ על בדוק אם יש עדכונים.

תנאים מוקדמים

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון זה.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

מידע על הסרת העדכון

לא ניתן להסיר עדכון זה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft

מאפיינים

Article ID: 935509 - Last Review: יום שני 14 ינואר 2008 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
מילות מפתח 
atdownload kbexpertisebeginner kbwinvistapostrtmfix kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc KB935509

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com