การแก้ไข: เมื่อคุณเข้าถึงเอกสารภายนอก โดยใช้การเชื่อมโยงในอินไลน์เฟรมใน Internet Explorer 7 ของออบเจ็กต์เอกสารจะส่งกลับค่าเป็น "ไม่ได้กำหนด"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 935579 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถสร้างเว็บเพจธรรมดา
 • เว็บเพจที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเอกสารภายนอกเช่นแฟ้ม PDF
 • คุณสามารถใช้บล็อกของสคริปต์ในการอ้างอิงวัตถุเอกสาร
 • คุณสามารถเข้าถึงเอกสารภายนอก โดยใช้การเชื่อมโยงในเฟรมอินไลน์ใน Windows Internet Explorer 7
ในสถานการณ์สมมตินี้ ของออบเจ็กต์เอกสารจะส่งกลับค่าเป็น "ไม่ได้กำหนด"

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณใช้สคริปต์แบบอินไลน์การอ้างอิงวัตถุเอกสาร

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุโปรแกรมแก้ไขนี้ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงความปลอดภัย 937143 (MS07-045) ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937143 MS07-045: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีโปรแกรม Internet Explorer 7 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
Windows Vista เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ieframe.dll7.0.6000.205786,059,00813 2007 เมษายน02:36x 86
Ieui.dll7.0.6000.20578180,73613 2007 เมษายน02:36x 86
Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ieframe.dll7.0.6000.205787,059,45613 2007 เมษายน03:38x 64
Ieui.dll7.0.6000.20578228,35213 2007 เมษายน03:38x 64
Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ieframe.dll7.0.6000.205796,059,00819 2007 เมษายน18:16x 86
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ pack (SP) การบริการสาขาเซอร์วิส
Ieframe.dll7.0.6000.205797,059,45619 2007 เมษายน04:36x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wieframe.dll7.0.6000.205796,059,00819 2007 เมษายน04:36x 86ติดตั้ง SP2WOW
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ pack (SP) การบริการสาขาเซอร์วิส
Ieframe.dll7.0.6000.2057911,550,20819 2007 เมษายน04:38IA-64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wieframe.dll7.0.6000.205796,059,00819 2007 เมษายน04:38x 86ติดตั้ง SP2WOW
Microsoft Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ieframe.dll7.0.6000.205796,059,00819 2007 เมษายน17:45x 86

ข้อมูลรีจิสทรี

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น อาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีควาด้วยมเสี่ยงของคุณเอง

หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณต้องออกจาก Internet Explorer
 2. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 3. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 4. บนเมนู แก้ไข เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
 5. ชนิด FEATURE_DISCONNECT_WEBOC_WHEN_NOT_DOCHOSTING_KB935579แล้ว กด ENTER
 6. คลิFEATURE_DISCONNECT_WEBOC_WHEN_NOT_DOCHOSTING_KB935579
 7. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง และจากนั้น คลิก ค่า DWORD
 8. ชนิด Iexplore.exeแล้ว กด ENTER
 9. คลิกขวาที่Iexplore.exeและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 10. ในกล่องValue dataพิมพ์ 1แล้ว คลิกตกลง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งแรกใน Windows Vista Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดปัญหา

 1. สร้างเพจ HTML ที่ประกอบด้วยรหัสต่อไปนี้:
  <html>
  <body>
  Below is an inline frame<br>
  <iframe src="test.htm" width="90%" height="90%"></iframe>
  </body>
  </html>
 2. บันทึกเพจ HTML ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 เป็น Frame.htm
 3. สร้าง และบันทึกแฟ้มรูปแบบเอกสารแบบพกพา (PDF) ที่ชื่อ Test.pdf
 4. สร้างเพจ HTML ที่ประกอบด้วยรหัสต่อไปนี้:
  <html>
  <body>
  <a href="test.pdf">Test.pdf</a><br>
  <button onclick="Test2()">Show document from script block</button><br>
  <button onclick="alert(document)">Show document from inline script</button>
  <script language="javascript">
  function Test2()
  {
    alert(document);
  }
  </script>
  </body>
  </html>
  
 5. บันทึกเพจ HTML ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 4 เป็น Test.htm
 6. การกำหนดค่าเครื่องอ่าน Adobe เพื่อให้สามารถเปิดไฟล์ PDF จากภายนอก ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดอ่าน Adobe
  2. บนเมนูแก้ไขคลิกกำหนดลักษณะ
  3. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะคลิกอินเทอร์เน็ตในรายการประเภท
  4. ในพื้นที่ตัวเลือกเว็บเบราว์เซอร์คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง PDF ในเบราว์เซอร์และจากนั้น คลิกตกลง
 7. หากคุณได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 8. ใน Internet Explorer 7 เปิดแฟ้ม Frame.htm
 9. คลิกการเชื่อมโยงในเฟรมอินไลน์ เนื้อหาของไฟล์ PDF ปรากฏขึ้น
 10. คลิกแสดงเอกสารจากบล็อกของสคริปต์ คุณได้รับข้อความเตือนต่อไปนี้:
  ไม่ได้กำหนด
  หมายเหตุ ถ้าคุณคลิกแสดงเอกสารจากสคริปต์แบบอินไลน์ปัญหานี้เกิดขึ้น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 935579 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7
Keywords: 
kbvistasp1fix atdownload kbfix kbqfe kbmt KB935579 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:935579

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com