Seanso slapukai gali b?ti prarasti atidarius fail?, kuris nar?ykl?je ?Internet Explorer 7? turi vietin? failo mar?rut? arba UNC failo mar?rut?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 935778 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro modifikavim?. Prie? modifikuodami registr? b?tinai sukurkite atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? registro kopij?, j? atkurti ar keisti, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai ?Windows Internet Explorer 7? naudojate nor?dami atidaryti fail?, turint? vietin? failo mar?rut? arba UNC failo mar?rut?, po v?lesni? operacij? seanso slapukai gali b?ti prarasti. ? ?ias v?lesnes operacijas gali b?ti ?trauktas naujo lango atidarymas arba naujo lango u?darymas.

SPRENDIMAS

Informacija apie kar?t?sias pataisas

?Microsoft? dabar teikia palaikomas kar?t?sias pataisas. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai ?alinti. Taikykite jas tik sistemose, kuriose kyla ?i konkreti problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Jei ?i problema jums nelabai trukdo, rekomenduojame palaukti kito pakeitim? paketo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei norite pa?alinti ?i? problem?, kreipkit?s ? internetin? ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb? ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas. Nor?dami pateikti internetin? parai?k? kar?tosioms pataisoms gauti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
http://go.microsoft.com/?linkid=6294451
Pastaba Kilus papildomoms problemoms arba prireikus atlikti trik?i? diagnostik?, galima sukurti atskir? aptarnavimo pra?ym?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir d?l problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami sukurti atskir? aptarnavimo pra?ym?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

B?tinos s?lygos

Norint pritaikyti ?ias kar?t?sias pataisas, kartu su viena i? nurodyt? operacini? sistem? turi b?ti ?diegta ?Windows Internet Explorer 7?:
 • ?Windows Vista? originali leidimo versija
 • ?Microsoft Windows Server 2003? 1 pakeitim? paketas arba 2 pakeitim? paketas
 • ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paketas

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, reikia i? naujo paleisti kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

?i? kar?t?j? patais? visuotin? versija turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, ji pakei?iama vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
?Windows Vista?, 32 bit? versija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Ieframe.dll7.0.6000.205786 059 00813-Bal-200702:36x86
Ieui.dll7.0.6000.20578180 73613-Bal-200702:36x86
?Windows Server 2003?, 32 bit? versija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Ieframe.dll7.0.6000.205796 059 00819-Bal-200718:11x86
?Windows XP?, 32 bit? versija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Ieframe.dll7.0.6000.205796 059 00819-Bal-200717:35x86

Kaip ?galinti kar?t?sias pataisas

Persp?jimas Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du registr? pakeisite neteisingai, gali kilti rimt? problem?. Kad i?spr?stum?te ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ios problemos gal?s b?ti i?spr?stos. Keisdami registr? atsakomyb? prisiimate patys. Nor?dami ?galinti ?ias kar?t?sias pataisas, atlikite ?iuos veiksmus.Pastaba ?ie veiksmai j?s? kompiuteryje gali skirtis, nes yra kelios ?Microsoft Windows? versijos. Jeigu jie skiriasi, skaitykite produkto dokumentacijoje, kaip atlikti ?iuos veiksmus.
 1. U?darykite visus ?Internet Explorer? egzempliorius.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
 3. Raskite nurodyt? dalin? registro rakt? ir pasirinkite ?? dalin? rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 4. Meniu Redagavimas nustatykite pel?s ?ymikl? ? Naujas ir tada spustel?kite Raktas.
 5. ?veskite FEATURE_ALWAYS_INCREMENT_SESSION_COUNT ir paspauskite ENTER.
 6. Pasirinkite dalin? rakt? FEATURE_ALWAYS_INCREMENT_SESSION_COUNT, meniu Redagavimas nurodykite Naujas ir spustel?kite DWORD reik?m?.
 7. ?veskite iexplore.exe ir paspauskite ENTER.
 8. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite iexplore.exe ir tada spustel?kite Modifikuoti.
 9. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1 ir tada spustel?kite Gerai.
 10. Nor?dami i?eiti i? registro rengykl?s, meniu Failas spustel?kite I?eiti.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 935778 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 1.2
TAIKOMA
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Rakta?od?iai: 
kbvistasp1fix kbopenfile kbexpertisebeginner kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbpubtypekc KB935778

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com