วิธีการที่อนุญาตให้ Entourage สำหรับ Mac เพื่อส่งข้อความอีเมล์ที่มีขนาดใหญ่กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 935848 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณสามารถใช้เป็น Entourage Microsoft สำหรับไคลเอ็นต์ Mac เพื่อเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2007 ถ้า Entourage สำหรับ Mac ส่งข้อความที่มีเอกสารแนบที่เกินข้อจำกัดขนาดที่ส่งใน Exchange 2007 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน Entourage สำหรับ Mac:
เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก (-18493) กล่องจดหมายของคุณมีเกินกว่าขนาดจำกัดไว้ ชื่อบัญชีผู้ใช้: "Your_Username"

หมายเหตุ:ข้อความอีเมล์ที่มีเกินกว่าขนาดจำกัดของสิ่งที่แนบมาถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์'แบบร่าง' ทุกครั้งที่ Entourage สำหรับ Mac พยายามที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันเป็นประจำ ด้วย Exchange 2007, Entourage สำหรับ Mac ขัดข้องสำหรับหลายนาทีเมื่อพยายามทำให้ตรงกันของโฟลเดอร์'แบบร่าง' นอกจากนี้ จำนวนมาก thrashing ดิสก์ที่เกิดขึ้นบน Macintosh คอมพิวเตอร์

การเพิ่มขนาดของสิ่งที่แนบที่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อม Exchange คุณต้องลองโหลดเพิ่มสิ่งที่แนบที่มีขนาดใหญ่ที่ใส่ในโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งถ้ามีเพิ่มขนาดของสิ่งที่แนบ:
 • ฐานข้อมูลการจัดเก็บกล่องจดหมายอาจจะไม่เสถียร
 • หมายเลขสูงสุดของล็อกธุรกรรมถูกสร้างขึ้น
 • เรียกกระบวนการระยะไกลโดยเฉลี่ย spikes เวลาแฝง (RPC) เพื่อมิลลิวินาทีที่มากกว่า 1000
 • ในบางครั้งเวลาแฝงเฉลี่ยของ RPC spikes เพื่อมิลลิวินาที 20,000 มากกว่า
 • การใช้งาน CPU spikes จาก 25 เปอร์เซ็นต์การ 50 เปอร์เซ็นต์ ในบางครั้ง การใช้งาน CPU nears 100 เปอร์เซ็นต์
 • ถ้าไคลเอนต์ Microsoft Office Outlook ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้คุณได้รับกล่องโต้ตอบการเวลาแฝง RPC ใน Outlook นอกจากนี้ Outlook ไม่ทำงานจนกว่าการบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft จะเริ่มต้นใหม่

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ขั้นตอนในการควบคุมขนาดของสิ่งที่แนบสำหรับ Entourage สำหรับ Mac จะขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณกำลังใช้อยู่ โปรดทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับรุ่นที่คุณกำลังใช้อยู่ คุณต้องเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ใน Exchange 2007 ไคลเอนต์เข้าบทบาทเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ Entourage สำหรับไคลเอ็นต์ Mac เชื่อมต่อ

2008 Entourage Microsoft สำหรับ Mac, Edition บริการเว็บ


 1. 1. นี้รุ่น Entourage สำหรับ Mac ใช้ผู้ให้บริการของ Microsoft Exchange Server 2007 เว็บการส่งจดหมาย เมื่อต้องการอนุญาตสำหรับสิ่งที่แนบที่มีขนาดใหญ่ที่ คุณต้องเปลี่ยน MaxRequestLength ในแฟ้ม web.config โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม web.config จะอยู่ในไดเรกทอรีเสมือน EWSServer\ClientAccess\exchweb\EWS Microsoft\Exchangeจะมีรายการต่อไปนี้ โดยค่าเริ่มต้น ขนาดร้องขอที่สูงสุดคือ ประมาณ 13 เมกะไบต์
  <system.web> 
  
  <httpRuntime maxRequestLength="13280" /> 
  
  .... 
  
  </system.web> 
  
 2. เปลี่ยนสินค้า <httpruntime maxrequestlength="13280"></httpruntime> ไป <httpruntime maxrequestlength="X"></httpruntime> ที่ X เป็นค่าที่ต้องการในตัวอย่างเช่น X KBs จะประมาณ 50000 (50 เมกะไบต์)

Microsoft Entourage 2004 หรือ Microsoft Entourage 2008 สำหรับ Mac


Entourage สำหรับ Mac รุ่นนี้ใช้ WebDav การเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server 2007 เมื่อต้องการอนุญาตให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของสิ่งที่แนบ คุณต้องเปลี่ยนคุณสมบัติ MaxRequestEntityAllowed ในแฟ้ม Metabase.xml IIS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บันทึกแฟ้มสำรองของแฟ้ม Metabase.xml ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  %WINDIR%\system32\inetsrv
 2. หยุดตัวในจัดการควบคุมบริการ การบริการการจัดการระบบ iis<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>
 3. เปิดแฟ้ม Metabase.xml ในนั้น%WINDIR%โฟลเดอร์ \system32\inetsrv ในแผ่นจดบันทึก
 4. ค้นหาส่วนไดเรกทอรีเสมือนของ Exchange
 5. เพิ่มMaxRequestEntityAllowedคุณสมบัติที่ประกอบด้วยขนาดอัปโหลดมากที่สุดของแฟ้มที่คุณต้องการอนุญาต เพิ่มคุณสมบัตินี้ภายใต้การLogonMethodคุณสมบัติ จากนั้น ให้บันทึกแฟ้ม

  ต่อไปนี้MaxRequestEntityAllowedไวยากรณ์ของคุณสมบัติ:
  MaxRequestEntityAllowed=”Size in bytes”
  หมายเหตุ:ขนาดเป็นไบต์ขนาดอัปโหลดมากที่สุดของแฟ้มที่คุณต้องการอนุญาตได้ ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของขนาดที่ใช้งาน:
  MaxRequestEntityAllowed="31457280"
  ในตัวอย่างต่อไปนี้ การอัปโหลดขนาดแฟ้มสูงสุดที่ถูกกำหนดเป็นเมกะไบต์ 30:
  <IIsWebVirtualDir  Location ="/LM/W3SVC/1/ROOT/Exchange"
           AccessFlags="AccessSource | AccessRead | AccessWrite"
           AppFriendlyName="Exchange"
           AppIsolated="2"
           AppPoolId="MSExchangeOWAAppPool"
           AppRoot="/LM/W3SVC/1/ROOT/Exchange"
           AuthFlags="AuthBasic"
           DirBrowseFlags="EnableDirBrowsing | DirBrowseShowDate | DirBrowseShowTime | DirBrowseShowSize | 
  DirBrowseShowExtension | DirBrowseShowLongDate | EnableDefaultDoc"
           DoDynamicCompression="FALSE"
           DoStaticCompression="TRUE"
           LogonMethod="3"
           MaxRequestEntityAllowed="31457280"
           Path="\\.\BackOfficeStorage\tx1b46bdomain.com\MBX"
           ScriptMaps="*,C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin\exprox.dll,1"
  > 
  
 6. เริ่มการทำงานนี้บริการการจัดการระบบ iisบริการในตัวจัดการควบคุมของบริการ
หมายเหตุ:ไม่ได้ตั้งค่านี้MaxRequestEntityAllowedคุณสมบัติในไดเรกทอรีเสมือนใด ๆ อื่นนอกเหนือจาก Exchange Server ไดเรกทอรีเสมือน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัตินี้ในไดเรกทอรีรากเสมือนกับขนาดของแฟ้มที่น้อยกว่า 1 กิกะไบต์ RPC ผ่าน HTTP เข้าสู่ระบบปัญหาเกิดขึ้น

โปรดทราบว่าถ้าคุณตั้งค่านี้MaxRequestEntityAllowedคุณสมบัติบนเซิร์ฟเวอร์ CAS เซิร์ฟเวอร์ CAS กลับข้อผิดพลาดที่ระบุที่ร้องขอเพื่อส่งข้อความอีเมล์ที่มีขนาดใหญ่ล้มเหลว ลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิด

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 935848 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB935848 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:935848

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com