เมื่อบริการสุขภาพ (HealthService.exe) เรียกใช้สคริปต์ timed ในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์การใช้หน่วยความจำสูงอาจเกิดขึ้น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 935896 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อบริการสุขภาพ (HealthService.exe) เรียกใช้สคริปต์ timed ใน Microsoft System Center ดำเนิน Manager 2007 ใช้หน่วยความจำสูงอาจเกิดขึ้น ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ชุดการจัดการระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ที่ถูกแปลงจากชุดการจัดการ 2005 ตัวจัดการการดำเนินการของ Microsoft บริการสุขภาพเริ่มระบบใหม่เนื่องจากมี breached เขตแดนถูกตรวจสอบของบริการนี้

หมายเหตุ:คุณสามารถดูการรั่วไหล โดยการตรวจสอบเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานต่อไปนี้:
 • ไบต์การส่วนตัว
 • ไบต์การเสมือน
การตรวจสอบเหล่านี้เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ ตรวจสอบกระบวนการวัตถุในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโมดูล MOMModules.dll ไม่ถูกต้องจัดการหน่วยความจำที่ปันส่วน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เป็นไปตามมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบ
 • คอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์การจัดการ System Center
 • คอมพิวเตอร์คือ System Center เกตเวย์เซิร์ฟเวอร์
คุณต้องอัพด้วยตนเองเดแต่ละเซิร์ฟเวอร์การจัดการและเซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์ในกลุ่มการจัดการของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คอนโซลการดูแลระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ของบริษัทตัวแทน คุณสามารถดูรายการของตัวแทนที่สามารถถูกปรุงในโฟลเดอร์ "ดำเนินการตัวจัดการ Console\Administration\Device Management\Pending จัดการ"

วิธีการติดตั้งการแก้ไขด่วนนี้ด้วยตนเอง

 1. คัดลอกแฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB935896-X86-AMD64-ENU.msi ไปยังโฟลเดอร์ภายในเครื่อง หรือ ไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน
 2. เรียกใช้แฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB935896-X86-AMD64-ENU.msi บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเรียกใช้แฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB935896-X86-AMD64-ENU.msi จาก Windows Explorer หรือที่พร้อมท์คำสั่ง

  หมายเหตุ:2007 ตัวจัดการการดำเนินงานของโปรแกรมจัดการระบบจะเริ่มต้นบริการหลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

วิธีการใช้คอนโซลการดูแลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ของบริษัทตัวแทน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสมบัติของการติดตั้งด้วยตนเองถูกเปิดใช้งานสำหรับโฟลเดอร์ "ดำเนินการที่คอนโซลรอจัดการ"
 2. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจัดการตัวแทนโฟลเดอร์ คลิกขวาบริษัทตัวแทน และจากนั้น คลิกการตั้งค่าบริษัทตัวแทนการปรับปรุง. แทนจะมีการปรับปรุงล่าง
สำหรับตัวแทนที่มีการติดตั้งหลังจากที่มีใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์นั้น คุณสามารถปรับปรุงตัวแทนการได้ด้วยตนเอง หรือคุณสามารถใช้คอนโซลการดูแลการปรับปรุงตัวแทนการ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
mommodules.dll6.0.5000.31,758,60805-30-200714:42x86
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
mommodules.dll6.0.5000.33,276,17605-30-200715:03x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 935896 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
Keywords: 
kbautohotfix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB935896 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:935896

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com