คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดทำให้หยุดชะงักบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista: "Stop" 0x00000001 (0x00000000, 0x7FFDC000, 0X0000FFFF, 0X00000000)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 935936 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
 • โครงร่างสีถูกตั้งค่าให้ Windows Aero
 • คุณป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อปลดล็อกคอมพิวเตอร์นี้ เมื่อคุณปลดล็อกคอมพิวเตอร์ คุณสลับจากเดสก์ท็อปที่ปลอดภัยไปยังเดสก์ท็อปเป็นค่าเริ่มต้น
 • hook ของบันทึกเหตุการณ์กำลังทำงานในเดสก์ท็อปที่ปลอดภัย hook ของบันทึกเหตุการณ์มีการลงทะเบียน โดยใช้อินเทอร์เฟซ SetWinEventHook โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมสำหรับ (API)
หมายเหตุ:เดสก์ท็อปที่ปลอดภัยปรากฏขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกล็อก เมื่อเดสก์ท็อปที่ปลอดภัยปรากฏอยู่ คุณสามารถป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อปลดล็อกคอมพิวเตอร์

ในสถานการณ์สมมตินี้ ได้รับข้อความข้อผิดพลาด Stop ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
หยุดการ 0x00000001 (0x00000000, 0x7FFDC000, 0X0000FFFF, 0X00000000)
หมายเหตุ:การทำให้หยุดชะงักเกิดข้อผิดพลาดได้ทำให้หยุดชะงักเป็นเสมอรหัสข้อผิดพลาดของ 0x00000001 นอกจากนี้ พารามิเตอร์สามของทำให้หยุดชะงัก เกิดข้อผิดพลาดอยู่เสมอ 0x0000FFFF

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีซ้ำ ๆ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดใน Win32k.sys แฟ้ม

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
Windows Vista รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,993พฤษภาคม-02-200720:09ไม่สามารถใช้งานได้
X86_dc9916adfe51d55bbaa692d6cf65991a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20590_none_749f95112e9165d0.manifestไม่สามารถใช้งานได้694พฤษภาคม-02-200720:09ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20590_none_b73584c7b6c6d9c4.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,928พฤษภาคม-02-200720:17ไม่สามารถใช้งานได้
Win32k.sys6.0.6000.205902,027,520พฤษภาคม-02-200710:29x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_c708689091d397a70cf7dd41a54048fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20590_none_ccc06f608e910ab8.manifestไม่สามารถใช้งานได้698พฤษภาคม-02-200720:10ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20590_none_1354204b6f244afa.manifest -หน้าต่าง -ไม่สามารถใช้งานได้6,944พฤษภาคม-02-200720:21ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,005พฤษภาคม-02-200720:10ไม่สามารถใช้งานได้
Win32k.sys6.0.6000.205902,749,952พฤษภาคม-02-200710:44x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการSetWinEventHookฟังก์ชัน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms696160.aspx
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 935936 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbHotfixServer kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB935936 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:935936

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com