MS07-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft XML Core Services 4.0: 14 sierpnia 2007

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 936181 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-042, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Ta aktualizacja zabezpieczeń może wielokrotnie pojawiać się na liście aktualizacji w witrynie Microsoft Update lub Windows Update, jeżeli jeden z plików systemowych jest uszkodzony lub nie został poprawnie zaktualizowany. Aby uzyskać więcej informacji o tym błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  941729 Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 (KB936181) może wielokrotnie pojawiać się na liście aktualizacji w witrynie Microsoft Update i Windows Update (j. ang.)
 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 936181 mogą występować pewne problemy ze zgodnością aplikacji i niezawodnością w programie Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem SP2 na komputerze z systemem Windows Vista. Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować aktualizację opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  941833 Dostępna jest aktualizacja zwiększająca kompatybilność i niezawodność dodatku Service Pack 2 dla usługi Microsoft XML Core Service 4.0 zainstalowanej na komputerze z systemem Windows Vista (j. ang.)
 • Aktualizacja zabezpieczeń 936181 dla programu Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0, programu MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i programu MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) nie obsługuje pełnego usuwania programu MSXML 4.0. Ta sytuacja występuje, ponieważ ta wersja programu MSXML jest zainstalowana w trybie równoległym. W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:
  1. Usuń aktualizację zabezpieczeń 936181, używając apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
  2. Usuń plik Msxml4.dll z folderu %SystemRoot%\System32.
  3. Napraw poprzednią instalację programu MSXML 4.0, używając apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
  Wcześniejsze wersje pliku Msxml4.dll oraz pliku Msxml4r.dll są przywracane w folderze side-by-side i w folderze %SystemRoot%\System32.
 • Na skutek zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń 936181 z witryny Windows Update może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nie można zarejestrować biblioteki typów dla pliku c:\Windows\system32\msxml4.dll. Skontaktuj się z obsługą techniczną.
  Gdy ten błąd wystąpi, w pliku dziennika mogą też pojawić się informacje podobne do następujących:
  Błąd 1911. Nie można zarejestrować biblioteki typów dla pliku c:\Windows\system32\msxml4.dll. Skontaktuj się z obsługą techniczną.
  MSI (s) (20:18) [17:52:31:612]: Produkt: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) -- Błąd 1911. Nie można zarejestrować biblioteki typów dla pliku c:\Windows\system32\msxml4.dll. Skontaktuj się z obsługą techniczną.
  === Logowanie zatrzymane: 11/10/2006 17:53:07 ===
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:252]: Uwaga: 1: 1708
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:260]: Produkt: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) -- Instalacja nie powiodła się.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:267]: Instalator Windows zainstalował produkt. Nazwa produktu: MSXML 4.0 SP2 (KB936181). Wersja produktu: 4.20.9839.0. Język produktu: 1033. Stan powodzenia lub błędu instalacji: 1603.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:313]: Grabbed execution mutex.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:319]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist MSI (c) (34:20) [17:53:07:331]: MainEngineThread is returning 1603
  === Zatrzymano pełne protokołowanie: 11/10/2006 17:53:07 ===
  Aby obejść ten problem, należy ręcznie zainstalować aktualizację zabezpieczeń z witryny Microsoft — Centrum pobierania, a następnie kliknąć przycisk Ignoruj, gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby potwierdzić, że instalacja się powiodła, sprawdź, czy wersja pliku Msxml4.dll w folderze %systemroot%\System32 to 4.20.9848.0.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Ta aktualizacja może być oferowana wielokrotnie.

  Różne wersje programu MSXML są uwzględniane w różnych produktach firmy Microsoft, takich jak Windows, Internet Explorer, Microsoft Office i Microsoft SQL Server, jak również w niektórych produktach innych firm. Ta aktualizacja może być oferowana ponownie, jeżeli instalowany jest nowy produkt lub aktualizowany jest produkt, w którym uwzględniono wersję programu MSXML inną niż aktualnie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnych wersji programu MSXML dostępnych lub uwzględnionych w różnych produktach lub aktualizacjach oprogramowania firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  269238 Lista wersji programu Microsoft XML Parser (MSXML)
 • Pakiet aktualizacji zabezpieczeń 936181 jest pełnym pakietem instalacyjnym. Tego pakietu można użyć do zainstalowania programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP2 na komputerze, na którym nie ma zainstalowanych wcześniejszych wersji tego programu. Tego pakietu można także użyć do zaktualizowania istniejącej instalacji programu MSXML 4.0, programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP1 oraz programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP2.
 • Witryny Windows Update oraz Microsoft Update oferują jedynie pakiet aktualizacji zabezpieczeń 936181, jeśli na komputerze jest już zainstalowana wcześniejsza wersja programu MSXML 4.0, MSXML 4.0 z dodatkiem SP1 lub MSXML 4.0 z dodatkiem SP2.
 • Program MSXML 4.0 nie zawiera 64-bitowego parsera i jest obsługiwany jedynie w systemie Microsoft Windows w trybie Windows 64 (WOW) w 64-bitowych systemach operacyjnych. Z tego powodu 64-bitowe pakiety programu MSXML 4.0 nie są dostępne dla tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby zaktualizować 32-bitową wersję parsera MSXML 4.0 w trybie WOW w 64-bitowym systemie operacyjnym, należy zainstalować 32-bitowy pakiet programu MSXML 4.0. Aby na przykład zaktualizować 64-bitowy system operacyjny w angielskiej wersji językowej, należy zainstalować pakiet Msxml4-KB936181-enu.exe.
 • Aby zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń w trybie cichym z pełnym rejestrowaniem i bez koniczności ponownego uruchamiania komputera, należy użyć polecenia w postaci podobnej do następującej:
  msxml4-kb936181-enu.exe /q reboot=reallysuppress /l*v c:\kb936181.log
  Szczegółowy dziennik procesu instalacji będzie zlokalizowany w pliku określonym w poleceniu. W tym przykładzie będzie to plik C:\KB936181.log.
 • Jeśli plik Msxml4.dll jest zablokowany, może nie zostać zaktualizowany, gdy będzie zastosowana aktualizacja zabezpieczeń 936181. Aby obejść ten problem, należy użyć następujących poleceń w celu odinstalowania pliku Msxml4.dll:
  • MsiExec.exe /uninstall {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F} /passive
  • Del %windir%\system32\msxml4.dll

Właściwości

Numer ID artykułu: 936181 - Ostatnia weryfikacja: 9 stycznia 2009 - Weryfikacja: 6.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft XML Core Services 4.0
Słowa kluczowe: 
kbresolve atdownload kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB936181

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com