MS07-042: คำอธิบายการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft XML Core Services 4.0: 14 สิงหาคม 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936181
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-042 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงแฟ้มถึงข้อมูลและใช้งานตัวเลือก เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ปัญหาที่ทราบ ด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้อาจปรากฏขึ้นในรายการการปรับปรุง ใน Microsoft Update หรือ Windows Update ซ้ำ ๆ หากระบบแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งเสียหาย หรือจะได้ไม่ถูกปรับปรุงอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  941729โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2 (KB936181) อาจปรากฏขึ้นหลายครั้งในรายการปรับปรุง ใน Microsoft Update หรือ Windows Update
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 936181 ปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์และปัญหาความน่าเชื่อถือบางอย่างอาจเกิดขึ้นใน Microsoft XML Core บริการ 4.0 SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  941833 การปรับปรุงพร้อมใช้งานซึ่งปรับปรุงความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือของ Microsoft XML Core บริการ 4.0 Service Pack 2 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
 • ปรับปรุงความปลอดภัย 936181 สำหรับ Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0, MSXML 4.0 Service Pack 1 (SP1) และ สำหรับ MSXML 4.0 Service Pack 2 (SP2) ไม่สนับสนุนการเอาออก MSXML 4.0 เสร็จสมบูรณ์ สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการติดตั้ง MSXML รุ่นนี้ในโหมด--เคียงข้างกัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ลบการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 936181 โดยใช้การ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้าใน'แผงควบคุม'
  2. ลบแฟ้ม Msxml4.dll จากโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32
  3. การซ่อมแซมการติดตั้ง MSXML 4.0 ก่อนหน้า โดยใช้การ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้าใน'แผงควบคุม'
  มีการคืนค่ารุ่นก่อนหน้า ของแฟ้ม Msxml4.dll และแฟ้ม Msxml4r.dll ไปยังโฟลเดอร์--เคียงข้างกัน และ ไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 936181 จาก Windows Update:
  ไม่สามารถลงทะเบียนไลบรารีชนิดสำหรับ c:\Windows\system32\msxml4.dll แฟ้ม ติดต่อบุคลากรสนับสนุนของคุณ
  เมื่อมีข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น คุณจะพบข้อมูลที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึก:
  ข้อผิดพลาด 1911 ไม่สามารถลงทะเบียนไลบรารีชนิดสำหรับ c:\Windows\system32\msxml4.dll แฟ้ม ติดต่อบุคลากรสนับสนุนของคุณ
  ของ MSI (s) (20:18) [17:52:31:612]: ผลิตภัณฑ์: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) --1911 ของข้อผิดพลาด ไม่สามารถลงทะเบียนไลบรารีชนิดสำหรับ c:\Windows\system32\msxml4.dll แฟ้ม ติดต่อบุคลากรสนับสนุนของคุณ
  === การบันทึกหยุดแล้ว: วันที่ 10/11/2006 17:53:07 ===
  ของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:252]: หมายเหตุ: 1:1708
  ของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:260]: ผลิตภัณฑ์: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) --การติดตั้งไม่
  ของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:267]: Windows Installer ที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) เวอร์ชันผลิตภัณฑ์: 4.20.9839.0 ภาษาของผลิตภัณฑ์: 1033 ครั้ง ติดตั้งสำเร็จหรือข้อผิดพลาดสถานะ: 1603 ครั้ง
  ของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:313]: Grabbed mutex การดำเนินการ
  ของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:319]: การล้างข้อมูลถอนการติดตั้งแพคเกจ ถ้าว่างของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:331]: MainEngineThread ถูกส่งกลับ 1603
  === หยุดการบันทึกล็อกการสร้าง: วันที่ 10/11/2006 17:53:07 ===
  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยด้วยตนเองจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft และจากนั้น คลิก ละเว้น เมื่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น เมื่อต้องการยืนยันว่า การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบว่า แฟ้ม Msxml4.dll ใน %systemroot%\System32 คือ เวอร์ชั่น 4.20.9848.0

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • คุณอาจมีการซ้ำเสนอโปรแกรมปรับปรุงนี้

  รุ่นต่าง ๆ ของ MSXML ถูกรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ Microsoft ต่าง ๆ เช่น Windows, Internet Explorer, Microsoft Office และ Microsoft SQL Server และผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นบางอย่าง คุณอาจมีเสนอการปรับปรุงนี้อีกครั้งถ้าคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือถ้าคุณทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ที่มีรุ่นต่าง ๆ ของ MSXML ที่ที่คุณมีอยู่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่น MSXML อื่นที่พร้อมใช้งาน หรือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  269238รายการรุ่นของตัวแยกวิเคราะห์ XML Microsoft (MSXML)
 • แพ็คเกจการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 936181 คือ แพ็คเกจการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถใช้แพคเกจนี้การติดตั้ง MSXML 4.0 SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี MSXML 4.0 ที่ติดตั้งรุ่นก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถใช้แพคเกจนี้ในการปรับปรุงการติดตั้งที่มีอยู่ ของ MSXML 4.0, MSXML 4.0 SP1 หรือ MSXML 4.0 SP2
 • Windows Update และ Microsoft Update เสนอแพ็คเกจการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 936181 เท่านั้นถ้าคุณได้ติดตั้งรุ่นก่อนหน้า ของ MSXML 4.0, MSXML 4.0 SP1 หรือ MSXML 4.0 SP2 บนคอมพิวเตอร์แล้ว
 • MSXML 4.0 รวมตัวแยกวิเคราะห์แบบ 64 บิต และได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Windows ในโหมด 64 ใน Windows (WOW) บนระบบปฏิบัติการ 64 บิตเท่านั้น ดังนั้น แพคเกจ MSXML 4.0 64 บิตจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ การปรับปรุงตัวแยกวิเคราะห์ MSXML 4.0 32 บิตในโหมด WOW บนระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต ติดตั้งแพคเกจ MSXML 4.0 32 บิต ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ 64 บิตภาษาอังกฤษ ติดตั้งแพคเกจ Msxml4 KB936181 enu.exe
 • เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ในโหมดเงียบร่วม กับการสร้างการบันทึก และ โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้คำสั่งที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  เริ่มต้นระบบใหม่ /q msxml4 kb936181 enu.exe = reallysuppress /l * v c:\kb936181.log
  บันทึกรายละเอียดของกระบวนการติดตั้งจะให้มีอยู่ในแฟ้มที่คุณระบุในคำสั่ง ในตัวอย่างนี้ แฟ้มเป็น C:\KB936181.log
 • ถ้ามีล็อกแฟ้ม Msxml4.dll แฟ้มอาจไม่สามารถปรับปรุงเมื่อคุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 936181 เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้คำสั่งต่อไปนี้เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Msxml4.dll:
  • MsiExec.exe / ถอนการติดตั้ง /passive {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F }
  • Del %windir%\system32\msxml4.dll

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936181 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2556 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbresolve atdownload kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc kbmt KB936181 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936181

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com