วิธีการแก้ไขปัญหา Internet Explorer ใน Windows Vista และ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936215 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ Windows Internet Explorer 7 หรือ 8 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถท่องอินเทอร์เน็ต
คุณพบประสิทธิภาพการทำงานช้า หรือเรียกดูที่ช้า
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Internet Explorer
คุณพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดใน Internet Explorer
คุณพบปัญหาความเสียหายของแฟ้ม

คุณไม่สามารถท่องอินเทอร์เน็ต

คุณไม่สามารถใช้ Internet Explorer เพื่อท่องอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ โปรแกรมประยุกต์อื่นไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้อาจทำให้เกิดปัญหานี้:
 • ปัญหา กับซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของคุณ หรือที่ มีการตั้งค่าคอนฟิก
 • ปัญหากับไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่าย
 • ปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งปัจจุบัน ของ Winsock หรือโพรโทคอล TCP/IP
 • รายการที่ไม่ถูกต้องในแฟ้มโฮสต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  936211วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายใน Internet Explorer

คุณพบประสิทธิภาพการทำงานช้า หรือเรียกดูที่ช้า

เบราว์เซอร์อาจตอบสนองได้ช้าลง นอกจากนี้ คุณอาจพบการเรียกดูช้า หรือช้าเวลาการโหลดของเว็บเพจ โดยทั่วไป ประสิทธิภาพการทำงานช้าและปัญหาที่มีการเรียกดูช้าเกิดขึ้นเมื่อใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณต้องดำเนินการบำรุงรักษาใน Internet Explorer โดยการใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว
 • Internet Explorer มีการตั้งค่าที่ขัดแย้งกัน หรือไม่ถูกต้อง
 • โปรแกรมอื่น ๆ ไม่ได้ทำงานกับ Internet Explorer
 • แฟ้ม.dll ที่เกี่ยวข้องกับ Internet Explorer อย่างใดอย่างหนึ่งหาย แทนที่ ด้วยรุ่นที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับการตั้งค่า Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  936213วิธีการปรับการตั้งค่า Internet Explorer

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Internet Explorer

หมายเหตุ:ส่วนนี้ใช้เฉพาะกับ Windows Internet Explorer 7

เมื่อคุณพยายามเปิด Internet Explorer คุณอาจได้รับเป็น "ไม่สามารถแสดงเว็บเพจได้ ”เกิดข้อผิดพลาดได้ นอกจากนี้ Internet Explorer อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณเปิด หรือ เมื่อคุณใช้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ปัญหาหรือขัดแย้งกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ติดตั้ง
 • บัญชีผู้ใช้ที่เสียหาย
 • คอมพิวเตอร์มีการติดไวรัส โดยซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เป็นอันตราย หรือไวรัส
 • ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกและปัญหาความเข้ากันภายใน Internet Explorer

  หมายเหตุ:ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีการบำรุงรักษา Internet Explorer ที่จะดำเนินการ Internet Explorer มีการตั้งค่าที่ขัดแย้งกัน หรือไม่ถูกต้อง หรือแฟ้ม.dll ของ Internet Explorer อย่างใดอย่างหนึ่งหายไป หรือเสียหาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
936214วิธีการแก้ปัญหาความเข้ากันได้ที่มีผลต่อ Internet Explorer 7 ใน Windows Vista

คุณพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดใน Internet Explorer

ลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดใน Internet Explorer อาจเกิดขึ้น โดยเพิ่ม-คงคลัง หรือแถบเครื่องมือ เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงาน การตั้งค่าใหม่ หรือปรับการตั้งค่า Internet Explorer เพื่อให้แน่ใจว่า Internet Explorer ติดตั้งอย่างถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
936213วิธีการปรับให้เหมาะสม หรือตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

คุณพบปัญหาความเสียหายของแฟ้ม

ตั้งค่าแฟ้มเสียหายหรือระบบปฏิบัติอาจทำให้ข้อผิดพลาดใน Internet Explorerสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
936212วิธีการซ่อมแซมระบบปฏิบัติการและวิธีการคืนค่าการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการไปไว้ที่จุดก่อนหน้าเวลาใน Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936215 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB936215 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936215

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com