เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์รายงาน: "ตัวช่วยสร้างถูกขัดจังหวะก่อนที่การดำเนินงาน Manager 2007 อาจมีการติดตั้ง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936219 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 รายงาน การติดตั้งล้มเหลว และย้อนกลับ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
ตัวช่วยสร้างถูกขัดจังหวะก่อนที่การดำเนินงาน Manager 2007 อาจมีการติดตั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก 2007 ตัวจัดการการดำเนินการที่จะใช้บัญชี Local System เป็นบัญชีบริการ SDK OpsMgr ในการกำหนดค่านี้ การติดตั้ง queries บริการการโดเมน active Directory ใช้งานอยู่ (AD DS) สำหรับบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการหลัก ในโดใหญ่ Active Directory เมน แบบสอบถามนี้อาจหมดเวลาก่อนที่ AD DS queried ข้อมูลที่ส่งกลับ

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
936481คุณไม่สามารถติดตั้งลักษณะการทำงานในการรายงาน System Center ดำเนินการ Manager 2007 ในสภาพแวดล้อมของ disjointed namespace

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 936481 จะเป็นแก้ไขปัญหานี้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าบริการ SDK OpsMgr เพื่อใช้บัญชีโดเมนแทนการใช้บัญชี Local System หลังจากที่คุณติดตั้งการรายงานการดำเนินงาน Manager 2007 คุณสามารถกำหนดค่าบริการ SDK OpsMgr จะใช้บัญชี Local System โปรดทราบว่า คุณต้องกำหนดค่าบริการการจัดรูปแบบ OpsMgr จะใช้บัญชีเดียวกันเป็นการบริการ SDK OpsMgr

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงบัญชีบริการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
936220วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัว สำหรับ บริการ SDK OpsMgr และ สำหรับ บริการการจัดรูปแบบ OpsMgr ใน Microsoft System Center ดำเนิน Manager 2007

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแบบสอบถามหมดเวลา คุณสามารถตรวจสอบบันทึกของ Microsoft Windows Installer ที่โปรแกรมการตั้งค่ารายงาน 2007 ตัวจัดการการดำเนินการที่สร้าง เมื่อคุณทำการติดตั้งแบบโต้ตอบ ไฟล์บันทึกของ MSI verbose ถูกเขียนไปยังโฟลเดอร์ temp %%ของผู้ใช้ปัจจุบัน แฟ้มบันทึกเหล่านี้ตาม MomReportingnรูปแบบของชื่อ.log ในรูปแบบชื่อนี้nหมายเลขที่เพิ่มทุกครั้งที่คุณเรียกใช้แฟ้มการติดตั้งตัวจัดการการดำเนินงาน 2007 รายงาน ได้ การตรวจสอบแฟ้มบันทึก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดโฟลเดอร์ temp %% และเปิด MomReporting แล้วnแฟ้ม.log ใน Notepad

  หมายเหตุ:แฟ้มที่มีมากที่สุดnหมายเลขเป็นแฟ้มล่าสุด
 2. ค้นหาข้อความต่อไปนี้:
  SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error
ข้อความทั้งหมดที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดคล้ายกับหนึ่งในตัวอย่างต่อไปนี้:

ตัวอย่าง 1:
SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : The time limit for this request was exceeded.

MSI (s) (C0!94) [18:11:15:989]: PROPERTY CHANGE: Adding UnableToGetUserNameFromManagementServerActionAccount property. Its value is 'SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : The time limit for this request was exceeded.
'.
MSI (s) (C0!94) [18:11:15:989]: PROPERTY CHANGE: Adding UnableToGetUserNameFromManagementServerSDKAccount property. Its value is 'SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : The time limit for this request was exceeded.
'.
StackTrace:  at Microsoft.EnterpriseManagement.DataAbstractionLayer.SdkDataAbstractionLayer.HandleIndigoExceptions(Exception ex)
  at Microsoft.EnterpriseManagement.DataAbstractionLayer.AdministrationOperations.GetServiceAccount()
  at Microsoft.EnterpriseManagement.Administration.ManagementGroupAdministration.GetServiceAccount()
  at Microsoft.Reporting.Setup.ReportingManagedCAs.GetManagementServerSDKAccount(String momServerFQDN, String& sdkServiceDomainAndAccount)
  at Microsoft.Reporting.Setup.ReportingManagedCAs.SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA(Session session)
Action ended 18:11:16: _SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA. Return value 3.
Action ended 18:11:16: INSTALL. Return value 3.
ตัวอย่างที่ 2
SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: System.DirectoryServices.ActiveDirectory.ActiveDirectoryObjectNotFoundException : The specified domain does not exist or cannot be contacted.
MSI (s) (B4!84) [09:28:29:505]: PROPERTY CHANGE: Adding UnableToGetUserNameFromManagementServerActionAccount property. Its value is 'SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: System.DirectoryServices.ActiveDirectory.ActiveDirectoryObjectNotFoundException : The specified domain does not exist or cannot be contacted.'.
MSI (s) (B4!84) [09:28:29:505]: PROPERTY CHANGE: Adding UnableToGetUserNameFromManagementServerSDKAccount property. Its value is 'SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: System.DirectoryServices.ActiveDirectory.ActiveDirectoryObjectNotFoundException : The specified domain does not exist or cannot be contacted.'.
StackTrace:  at System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain.GetDomain(DirectoryContext context)
  at Microsoft.Reporting.Setup.ReportingManagedCAs.GetSAMAccountName(String machine)
  at Microsoft.Reporting.Setup.ReportingManagedCAs.GetManagementServerSDKAccount(String momServerFQDN, String& sdkServiceDomainAndAccount)
  at Microsoft.Reporting.Setup.ReportingManagedCAs.SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA(Session session)
Action ended 9:28:29: _SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA. Return value 3.
Action ended 9:28:29: INSTALL. Return value 3.
ตัวอย่างที่ 3
SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : The specified domain does not exist or cannot be contacted.
MSI (s) (58!68) [12:10:53:565]: PROPERTY CHANGE: Adding UnableToGetUserNameFromManagementServerActionAccount property. Its value is 'SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : The specified domain does not exist or cannot be contacted.'.
MSI (s) (58!68) [12:10:53:565]: PROPERTY CHANGE: Adding UnableToGetUserNameFromManagementServerSDKAccount property. Its value is 'SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : The specified domain does not exist or cannot be contacted.'.
StackTrace: at Microsoft.EnterpriseManagement.DataAbstractionLayer.SdkDataAbstractionLayer.HandleIndigoExceptions(Exception ex)
at Microsoft.EnterpriseManagement.DataAbstractionLayer.AdministrationOperations.GetServiceAccount()
at Microsoft.EnterpriseManagement.Administration.ManagementGroupAdministration.GetServiceAccount()
at Microsoft.Reporting.Setup.ReportingManagedCAs.GetManagementServerSDKAccount(String momServerFQDN, String& sdkServiceDomainAndAccount)
at Microsoft.Reporting.Setup.ReportingManagedCAs.SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA(Session session)
Action ended 12:10:53: _SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA. Return value 3.
Action ended 12:10:53: INSTALL. Return value 3.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936219 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Essentials 2007
Keywords: 
kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB936219 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936219

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com