วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัว สำหรับ บริการ SDK และ สำหรับ บริการการกำหนดค่าในตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936220 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัว สำหรับ บริการ SDK และ สำหรับ บริการการกำหนดค่าในตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ Microsoft นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนแปลงบัญชีการดำเนินการของเซิร์ฟเวอร์จัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเปลี่ยนบริการ SDK และกำหนดค่าบริการการใช้บัญชีโดเมน

ก่อนที่คุณทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้โดเมนที่จำเป็นในบริการไดเรกทอรี Active Directory นอกจากนี้ เราแนะนำให้ คุณสำรองฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 2. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007บริการ OpsMgr SDKถ้าคุณกำลังเรียกใช้ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ระบบศูนย์บริการการเข้าถึงข้อมูลแล้ว คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 3. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 บริการความสมบูรณ์ของ OpsMgrถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ การบริหารศูนย์ควบคุมระบบแล้ว คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 4. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 OpsMgr การกำหนดค่าบริการถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ การกำหนดค่าการจัดการระบบศูนย์ แล้ว คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 5. คลิกขวาค่า f ที่คุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007OpsMgr SDKService ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ระบบศูนย์บริการการเข้าถึงข้อมูลแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 6. ในการ เข้าสู่ระบบ แท็บ คลิก บัญชีผู้ใช้นี้.
 7. พิมพ์บัญชีโดเมนในการ บัญชีผู้ใช้นี้ กล่อง พิมพ์รหัสผ่านที่สอดคล้องกันในการ รหัสผ่าน กล่อง และจากนั้น พิมพ์รหัสผ่านในการ ยืนยันรหัสผ่าน กล่อง
 8. คลิก ตกลง.
 9. คลิกขวาค่า f ที่คุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007OpsMgr การกำหนดค่าบริการถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ตั้งค่าคอนฟิกการจัดการระบบศูนย์แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 10. ในการ เข้าสู่ระบบ แท็บ คลิก บัญชีผู้ใช้นี้.
 11. พิมพ์บัญชีโดเมนในการ บัญชีผู้ใช้นี้ กล่อง พิมพ์รหัสผ่านที่สอดคล้องกันในการ รหัสผ่าน กล่อง และจากนั้น พิมพ์รหัสผ่านในการ ยืนยันรหัสผ่าน กล่อง

  สิ่งสำคัญ เมื่อต้องเริ่มบริการ SDK และกำหนดค่าบริการ คุณต้องใช้บัญชีเดียวกัน ดังนั้น บัญชีที่คุณระบุในขั้นตอนที่ 10 ต้องเป็นเหมือนกับบัญชีที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 6
 12. คลิก ตกลง.
 13. ปิด บริการ หน้าต่างสแนปอิน
 14. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 200 x (โดยที่ x คือ รุ่นของ SQL)แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
 15. ในการ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ กล่องโต้ตอบกล่อง ระบุชื่อของเซิร์ฟเวอร์และอินสแตนซ์ที่มีการติดตั้งฐานข้อมูลการจัดการการดำเนินงาน
 16. ในคอนโซลทรี ขยายตัว ฐานข้อมูล โหนด คลิกขวา ฐานข้อมูลการจัดการการดำเนินงานแล้ว คลิก สร้างแบบสอบถาม.
 17. พิมพ์คำสั่ง SQL ต่อไปนี้ และจากนั้น ดำเนินการดังกล่าว
  EXEC p_SetupCreateLogin '<Domain>\<User>', 'sdk_users'
  หมายเหตุตัวยึด<Domain>แทนชื่อโดเมน และตัวยึด<User>หมายถึงบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเรียกใช้บริการ SDK ถ้ามีการกำหนดค่าฐานข้อมูลการจัดการการดำเนินงานการใช้การเปรียบเทียบเทียบ คุณต้องพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ตรง ตามที่ปรากฏในผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแน็ป</User></Domain>
 18. พิมพ์คำสั่ง SQL ต่อไปนี้ และจากนั้น ดำเนินการดังกล่าว
  EXEC p_SetupCreateLogin '<Domain>\<User>', 'configsvc_users'
  หมายเหตุตัวยึด<Domain>แทนชื่อโดเมน และตัวยึด<User>หมายถึงบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเรียกใช้การกำหนดค่าบริการ ถ้ามีการกำหนดค่าฐานข้อมูลการจัดการการดำเนินงานการใช้การเปรียบเทียบเทียบ คุณต้องพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ตรง ตามที่ปรากฏในผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแน็ป</User></Domain>
 19. พิมพ์ และดำเนินการคำสั่ง SQL ต่อไปนี้:
  EXECUTE p_SetupCreateLogin '<Domain>\<User>', 'dbmodule_users'
  หมายเหตุ: ตัวยึด<Domain>แทนชื่อโดเมน และบัญชีการดำเนินการที่มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การจัดการการใช้การแสดงถึงตัวยึด<User> </User></Domain>

  บัญชีที่ถูกใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์การจัดการสามารถยืนยันได้ ด้วยการตรวจสอบ บัญชีการดำเนินการเริ่มต้นการทำงานเป็นส่วนกำหนดค่าในส่วนควบคุมการดำเนินงาน
 20. คลิก เริ่มการทำงาน คลิก เรียกใช้ชนิด บริการ.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 21. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 บริการ OpsMgr SDK ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ระบบศูนย์บริการการเข้าถึงข้อมูลแล้ว คลิก เริ่มการทำงาน.
 22. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 บริการความสมบูรณ์ของ OpsMgrถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ การบริหารศูนย์ควบคุมระบบแล้ว คลิก เริ่มการทำงาน.
 23. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 OpsMgr การกำหนดค่าบริการถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ตั้งค่าคอนฟิกการจัดการระบบศูนย์แล้ว คลิก เริ่มการทำงาน.
 24. ปิด บริการ หน้าต่างสแนปอิน
 25. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด eventvwr.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 26. ในคอนโซลทรี เลือก ตัวจัดการการดำเนินงานแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ และจากนั้น ตรวจสอบรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ สำหรับ บริการ OpsMgr SDK และ สำหรับ บริการ Config OpsMgr หากคุณใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 หรือบริการ SDK OpsMgr และ สำหรับการกำหนด ค่าจัดการ OpsMgr หากคุณใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือระบบการดำเนินงานศูนย์จัดการ 2012 เพื่อตรวจสอบว่า กำลังเรียกใช้บริการเหล่านี้สองอย่างถูกต้อง
 27. นอกจากนี้คุณจะต้องปรับปรุงการบริการหลักชื่อ (SPN) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการดำเนินงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สำหรับระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 และ 2007 R2 ให้อธิบายว่ารายการของ SPN ด้านล่างนี้:

เซิร์ฟเวอร์การจัดการราก(เป็นที่ไม่ใช่กลุ่ม)

servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS netbios="" name=""></RMS>

เซิร์ฟเวอร์การจัดการราก (เป็นกลุ่ม)

servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""></RMS>

SPN SDK ลงทะเบียนบนบัญชีผู้ใช้บริการ SDK ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ RMS อ้างอิงถึง
SPN การบริการสุขภาพได้มีการลงทะเบียนบนวัตถุคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์จัดการในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ อ้างอิงถึงวัตถุคอมพิวเตอร์ของตนเอง


เซิร์ฟเวอร์การจัดการ


servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

เซิร์ฟเวอร์การจัดการกับ ACS

servicePrincipalName: AdtServer /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: AdtServer /<MS netbios="" name=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (รวมถึง ACS DB)

servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database netbios="" name="">: 1433<b00> </b00> </database>
servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database fqdn="">: 1433</database>


หมายเหตุ: คุณจะจำเป็น SETSPN ดูยูทิลิตี้ที่พบ ในการสนับสนุนเครื่องมือของระบบปฏิบัติการติดตั้งสื่อถ้า ไม่ติดตั้ง- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SPNshttp://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/717.aspx

การเปลี่ยนแปลง SPN 2007 และ 2007 R2:
ที่ไม่ใช่เกาะ RMS (SDK เท่านั้น)
เอา SPN เก่า
1. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SetSPN –D MSOMSdkSvc/Computername.domain.com
2. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้SetSPN –D MSOMSdkSvc/Computername

เพิ่ม SPN ใหม่:
1. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>
2. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>

คลัสเตอร์ RMS (SDK เท่านั้น)
เอา SPN เก่า:
1. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SetSPN –D MSOMSdkSvc/Computername.domain.com
2. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SetSPN –D MSOMSdkSvc/Computername

เพิ่ม SPN ใหม่:
1. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>
2. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" fqdn=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>

การตรวจสอบว่า SPN ของกับ SETSPN

SDK: ในคำสั่งแสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SETSPN -L <your domain=""></your>\<sdk domain="" account=""></sdk>
วิธีการเปลี่ยนบริการ SDK และกำหนดค่าบริการการใช้บัญชี Local System ถ้าเซิร์ฟเวอร์การจัดการและบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 2. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 บริการ OpsMgr SDK ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ระบบศูนย์บริการการเข้าถึงข้อมูลแล้ว คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 3. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 บริการความสมบูรณ์ของ OpsMgrถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ การบริหารศูนย์ควบคุมระบบแล้ว คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 4. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007OpsMgr การกำหนดค่าบริการถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ การกำหนดค่าการจัดการระบบศูนย์ แล้ว คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 5. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 คลิกขวา OpsMgr SDKServiceถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ระบบศูนย์บริการการเข้าถึงข้อมูลแล้ว คลิก คุณสมบัติ
 6. ในการ เข้าสู่ระบบ แท็บ คลิก บัญชีระบบภายในเครื่อง.
 7. คลิก ตกลง.
 8. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 คลิกขวา OpsMgr การกำหนดค่าบริการถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ตั้งค่าคอนฟิกการจัดการระบบศูนย์แล้ว คลิก คุณสมบัติ
 9. ในการ เข้าสู่ระบบ แท็บ คลิก บัญชีระบบภายในเครื่อง.
 10. คลิก ตกลง.
 11. ปิด บริการ หน้าต่างสแนปอิน
 12. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 200 x (โดยที่ x คือ รุ่นของ SQL)แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
 13. ในการ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ กล่องโต้ตอบกล่อง ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ และตัวอย่างเช่นบนที่ฐานข้อมูลตัวจัดการการดำเนินงานที่มีการติดตั้ง
 14. ในคอนโซลทรี ขยายตัว ฐานข้อมูล โหนด คลิกขวา ฐานข้อมูลการจัดการการดำเนินงานแล้ว คลิก สร้างแบบสอบถาม.
 15. พิมพ์คำสั่ง SQL ต่อไปนี้ และจากนั้น ดำเนินการดังกล่าว
  EXEC p_SetupCreateLogin 'NT AUTHORITY\SYSTEM', 'sdk_users'
  หมายเหตุ ถ้ามีการกำหนดค่าฐานข้อมูลการจัดการการดำเนินงานการใช้การเปรียบเทียบเทียบ คุณต้องพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ตรง ตามที่ปรากฏในคำสั่ง SQL นี้
 16. พิมพ์คำสั่ง SQL ต่อไปนี้ และจากนั้น ดำเนินการดังกล่าว
  EXEC p_SetupCreateLogin 'NT AUTHORITY\SYSTEM', 'configsvc_users'
  หมายเหตุ ถ้ามีการกำหนดค่าฐานข้อมูลการจัดการการดำเนินงานการใช้การเปรียบเทียบเทียบ คุณต้องพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ตรง ตามที่ปรากฏในคำสั่ง SQL นี้
 17. พิมพ์คำสั่ง SQL ต่อไปนี้ และจากนั้น ดำเนินการดังกล่าว
  EXECUTE p_SetupCreateLogin '<domain>\<managementservercomputer$>', 'dbmodule_users'
  หมายเหตุ ตัวยึด<domain>แทนชื่อโดเมน และบัญชีการดำเนินการที่มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การจัดการการใช้การแสดงถึงตัวยึด<managementservercomputer$> คุณสามารถตรวจสอบได้<b00></b00></managementservercomputer$> </domain>บัญชีการดำเนินการเริ่มต้นการทำงานเป็นส่วนกำหนดค่ารายการในคอนโซลการดำเนินการเพื่อยืนยันบัญชีที่ใช้เซิร์ฟเวอร์การจัดการ
 18. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 19. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 คลิกขวา บริการ OpsMgr SDKถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ระบบศูนย์บริการการเข้าถึงข้อมูลแล้ว คลิก เริ่มการทำงาน.
 20. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 บริการความสมบูรณ์ของ OpsMgrถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ การบริหารศูนย์ควบคุมระบบแล้ว คลิก เริ่มการทำงาน.
 21. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 OpsMgr การกำหนดค่าบริการถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ตั้งค่าคอนฟิกการจัดการระบบศูนย์แล้ว คลิก เริ่มการทำงาน.
 22. ปิด บริการ หน้าต่างสแนปอิน
 23. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด eventvwr.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 24. ในคอนโซลทรี เลือก ตัวจัดการการดำเนินงาน แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ และจากนั้น ตรวจสอบรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์สำหรับการ บริการ OpsMgr SDK และสำหรับการ OpsMgr การกำหนดค่าบริการ ถ้าคุณกำลังใช้งานระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 หรือ บริการ OpsMgr SDK และสำหรับการ ตั้งค่าคอนฟิกการจัดการ OpsMgr ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือ 2012 การจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบการตรวจสอบว่า บริการเหล่านี้สองกำลังทำงานอย่างถูกต้อง
 25. นอกจากนี้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงการบริการหลักชื่อ (SPN)
รายละเอียดเพิ่มเติม:

สำหรับระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 และ 2007 R2 ให้อธิบายว่ารายการของ SPN ด้านล่างนี้:

เซิร์ฟเวอร์การจัดการราก(เป็นที่ไม่ใช่กลุ่ม)

servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS netbios="" name=""></RMS>

เซิร์ฟเวอร์การจัดการราก (เป็นกลุ่ม)

servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""></RMS>

SPN SDK ลงทะเบียนบนบัญชีผู้ใช้บริการ SDK ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ RMS อ้างอิงถึง
SPN การบริการสุขภาพได้มีการลงทะเบียนบนวัตถุคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์จัดการในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ อ้างอิงถึงวัตถุคอมพิวเตอร์ของตนเอง


SPN SDK ลงทะเบียนบนบัญชีผู้ใช้บริการ SDK ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ RMS อ้างอิงถึง
SPN การบริการสุขภาพได้มีการลงทะเบียนบนวัตถุคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์จัดการในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ อ้างอิงถึงวัตถุคอมพิวเตอร์ของตนเอง


เซิร์ฟเวอร์การจัดการ


servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

เซิร์ฟเวอร์การจัดการกับ ACS

servicePrincipalName: AdtServer /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: AdtServer /<MS netbios="" name=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (รวมถึง ACS DB)

servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database netbios="" name="">: 1433<b00> </b00> </database>
servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database fqdn="">: 1433</database>


หมายเหตุ: คุณจะจำเป็น SETSPN ในยูทิลิตี้ที่พบในเครื่องมือสนับสนุนของระบบปฏิบัติการติดตั้งสื่อ - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดู SPNs http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/717.aspx

การเปลี่ยนแปลง SPN 2007 และ 2007 R2:
ที่ไม่ใช่เกาะ RMS (SDK เท่านั้น)
เอา SPN เก่า
1. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SetSPN –D MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>
2. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้SetSPN –D MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>


เพิ่ม SPN ใหม่:
1. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name="">Computername.domain.com</RMS>
2. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>ชื่อคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบว่า SPN ของกับ SETSPN

SDK: ในคำสั่งแสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SETSPN -L <your domain=""></your>\<sdk domain="" account=""></sdk>


วิธีการเปลี่ยนบริการ SDK OpsMgr และ OpsMgr การกำหนดค่าบริการการใช้บัญชี Local System ถ้าเซิร์ฟเวอร์การจัดการและบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบทบาทของเซิร์ฟเวอร์การจัดการ คลิกเริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 2. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 บริการ OpsMgr SDKถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ระบบศูนย์บริการการเข้าถึงข้อมูลแล้ว คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 3. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 บริการความสมบูรณ์ของ OpsMgrถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ การบริหารศูนย์ควบคุมระบบแล้ว คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 4. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 OpsMgr การกำหนดค่าบริการถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ตั้งค่าคอนฟิกการจัดการระบบศูนย์แล้ว คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 5. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 คลิกขวา OpsMgr SDKServiceถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ระบบศูนย์บริการการเข้าถึงข้อมูลแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 6. ในการเข้าสู่ระบบ แท็บ คลิก บัญชีระบบภายในเครื่อง.
 7. คลิกตกลง.
 8. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 คลิกขวา OpsMgr การกำหนดค่าบริการถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ตั้งค่าคอนฟิกการจัดการระบบศูนย์แล้ว คลิก คุณสมบัติ
 9. ในการเข้าสู่ระบบ แท็บ คลิก ระบบภายในเครื่อง บัญชีผู้ใช้
 10. คลิกตกลง.
 11. ปิด บริการ หน้าต่างสแนปอิน
 12. บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูล เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 200 x (โดยที่ x คือ รุ่นของ SQL ในการติดตั้ง)แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
 13. ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ กล่องโต้ตอบกล่อง ระบุชื่อของเซิร์ฟเวอร์และอินสแตนซ์ที่ ฐานข้อมูลการจัดการการดำเนินงาน มีการติดตั้ง
 14. ในคอนโซลทรี ขยายตัวฐานข้อมูล โหนด คลิกขวา ฐานข้อมูลการจัดการการดำเนินงานแล้ว คลิก สร้างแบบสอบถาม.
 15. พิมพ์คำสั่ง SQL ต่อไปนี้ และจากนั้น ดำเนินการ:
  EXEC p_SetupCreateLogin '<managementserverdomain\managementservercomputer$>', 'sdk_users' 
  แทน<managementserverdomain\managementservercomputer$>กับโดเมน และบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แทนตัวอย่าง<managementserverdomain\managementservercomputer$>กับ Contoso\Opsmgr01 $</managementserverdomain\managementservercomputer$> </managementserverdomain\managementservercomputer$>

  หมายเหตุ ถ้ามีการกำหนดค่าฐานข้อมูลการจัดการการดำเนินงานการใช้การเปรียบเทียบเทียบ คุณต้องพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ตรง ตามที่ปรากฏในคำสั่ง SQL นี้
 16. พิมพ์คำสั่ง SQL ต่อไปนี้ และจากนั้น ดำเนินการ:
  EXEC p_SetupCreateLogin '<managementserverdomain\managementservercomputer$>', 
  'configsvc_users'
  แทน<domain\managementservercomputer$>กับโดเมน และบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แทนตัวอย่าง<domain\managementservercomputer$>กับ Contoso\Opsmgr01 $</domain\managementservercomputer$> </domain\managementservercomputer$>

  หมายเหตุ ถ้ามีการกำหนดค่าฐานข้อมูลการจัดการการดำเนินงานการใช้การเปรียบเทียบเทียบ คุณต้องพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ตรง ตามที่ปรากฏในคำสั่ง SQL นี้
 17. พิมพ์คำสั่ง SQL ต่อไปนี้ และจากนั้น ดำเนินการ:
  EXECUTE p_SetupCreateLogin '<domain\managementservercomputer$>', 'dbmodule_users'
  หมายเหตุ ตัวยึด<domain>แทนชื่อโดเมน และตัวยึด<managementservercomputer$>แทนบัญชีการดำเนินการที่มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การจัดการการใช้งาน คุณสามารถตรวจสอบได้<b00></b00></managementservercomputer$> </domain>บัญชีการดำเนินการเริ่มต้นการทำงานเป็นส่วนกำหนดค่า รายการในคอนโซล MOM ดำเนินการยืนยันบัญชีที่ใช้เซิร์ฟเวอร์การจัดการ
 18. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบทบาทของเซิร์ฟเวอร์การจัดการ คลิกเริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 19. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 คลิกขวา บริการ OpsMgr SDKถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ระบบศูนย์บริการการเข้าถึงข้อมูลแล้ว คลิก เริ่มการทำงาน.
 20. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 บริการความสมบูรณ์ของ OpsMgrถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ การบริหารศูนย์ควบคุมระบบแล้ว คลิก เริ่มการทำงาน.
 21. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 OpsMgr การกำหนดค่าบริการถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือคลิกขวา 2012 ผู้จัดการของการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ ตั้งค่าคอนฟิกการจัดการระบบศูนย์แล้ว คลิก เริ่มการทำงาน.
 22. ปิดบริการ หน้าต่างสแนปอิน
 23. คลิกเริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด eventvwr.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 24. ในคอนโซลทรี เลือก ตัวจัดการการดำเนินงาน แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ และจากนั้น ตรวจสอบรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์สำหรับการ บริการ OpsMgr SDK และสำหรับการ OpsMgr การกำหนดค่าบริการ ถ้าคุณกำลังใช้งานระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 หรือ บริการ OpsMgr SDK และสำหรับการ ตั้งค่าคอนฟิกการจัดการ OpsMgr ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 R2 หรือ 2012 การจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบการตรวจสอบว่า บริการเหล่านี้สองกำลังทำงานอย่างถูกต้อง
 25. นอกจากนี้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงการบริการหลักชื่อ (SPN)
 26. รายละเอียดเพิ่มเติม:

  สำหรับระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 และ 2007 R2 ให้อธิบายว่ารายการของ SPN ด้านล่างนี้:

  เซิร์ฟเวอร์การจัดการราก(เป็นที่ไม่ใช่กลุ่ม)

  servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
  servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS netbios="" name=""></RMS>


  SPN SDK ลงทะเบียนบนบัญชีผู้ใช้บริการ SDK ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ RMS อ้างอิงถึง
  SPN การบริการสุขภาพได้มีการลงทะเบียนบนวัตถุคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์จัดการในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ อ้างอิงถึงวัตถุคอมพิวเตอร์ของตนเอง


  เซิร์ฟเวอร์การจัดการ


  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

  เซิร์ฟเวอร์การจัดการกับ ACS

  servicePrincipalName: AdtServer /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
  servicePrincipalName: AdtServer /<MS netbios="" name=""><b00></b00></MS>
  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

  เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (รวมถึง ACS DB)

  servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database netbios="" name="">: 1433<b00> </b00> </database>
  servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database fqdn="">: 1433</database>


  หมายเหตุ: คุณจะจำเป็น SETSPN ในยูทิลิตี้ที่พบในเครื่องมือสนับสนุนของระบบปฏิบัติการติดตั้งสื่อ - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดู SPNs http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/717.aspx

  การเปลี่ยนแปลง SPN 2007 และ 2007 R2:
  ที่ไม่ใช่เกาะ RMS (SDK เท่านั้น)
  เอา SPN เก่า
  1. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SetSPN –D MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>
  2. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้SetSPN –D MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>


  เพิ่ม SPN ใหม่:
  1. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name="">Computername.domain.com</RMS>
  2. ที่เป็นคำสั่งที่แสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>ชื่อคอมพิวเตอร์

  การตรวจสอบว่า SPN ของกับ SETSPN

  SDK: ในคำสั่งแสดงพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ SETSPN -L <your domain=""></your>\<sdk domain="" account=""></sdk>

วิธีการเปลี่ยนแปลงบัญชีการดำเนินการของเซิร์ฟเวอร์จัดการ

ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ เราขอแนะนำให้ ทำดังนี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้ที่จำเป็น ในไดเรก ทอรีที่ใช้งานอยู่ หรือ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สร้างทั้งหมดจำเป็นเรียกใช้เป็นบัญชีใหม่ของชนิดบัญชีการดำเนินการ โดยใช้ตัวช่วยสร้างทำงานเป็นบัญชีผู้สร้าง

  หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างการเรียกใช้เป็นบัญชี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  936221เรียกใช้เป็นบัญชีที่คุณสร้าง ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 หรือ ในปี 2550 ในสิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ควบคุมระบบ ไม่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 1. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ ตัวจัดการการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมระบบแล้ว คลิก ส่วนควบคุมการดำเนินงาน.
 2. เลือก การจัดการ ดูข้อมูล ขยาย การจัดการขยาย ความปลอดภัยคลิก เรียกใช้ในฐานะส่วนกำหนดค่าคลิกขวา บัญชีการดำเนินการเริ่มต้น ในการ เรียกใช้ในฐานะส่วนกำหนดค่า บานหน้าต่าง และคลิก คุณสมบัติ.
 3. คลิก เรียกใช้เป็นบัญชี แท็บ
 4. ในการ เรียกใช้เป็นบัญชี รายการ เลือกคอมพิวเตอร์ที่คุณต้อง การเปลี่ยนบัญชีการดำเนินการ แล้ว คลิก แก้ไข.
 5. ในการ เรียกใช้เป็นบัญชี รายการ เลือกบัญชีผู้ใช้โดเมน หรือ บัญชีการดำเนินการภายในของระบบแล้ว คลิก ตกลง.
 6. คลิก ตกลง เมื่อต้องปิดการ การทำงานเป็นคุณสมบัติของส่วนกำหนดค่า กล่องโต้ตอบ
หมายเหตุ ขั้นตอนเหล่านี้เปลี่ยนบัญชีการดำเนินการของเซิร์ฟเวอร์จัดการ ถ้าคุณเปลี่ยนบัญชีการดำเนินการของเซิร์ฟเวอร์จัดการจากบัญชีโดเมนไปยังบัญชี Local System การดำเนินการนี้อาจมีผลต่อการดำเนินการบางอย่างที่ดำเนินการ โดยเซิร์ฟเวอร์การจัดการ การดำเนินการดังกล่าวมีดังนี้:
 • การค้นพบ
 • การติดตั้งตัวแทน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936220 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2012
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB936220 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936220

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com