รายการของปัญหาที่ทราบเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 บน Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936302 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ SQL Server 2005 จำเป็นต้องใช้ Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) เพื่อเรียกใช้บน Windows Server 2008 และ Vista SP1 ก่อนอื่นคุณต้องติดตั้ง SQL Server 2005 รุ่นวางจำหน่ายทั้งหมดก่อนที่คุณสามารถนำไปใช้ SQL Server 2005 SP2

การขอรับ SQL Server 2005 SP2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver/bb426877.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SQL Server Express SP2 ดู SQL Server 2005 Express Edition SP2 Readme รุ่นก่อนหน้าของ SQL Server รวมถึงรุ่นทั้งหมดของ SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000), SQL Server 7.0 และ SQL Server 6.5 ไม่ได้รับการสนับสนุน บน Windows Server 2008 หรือ บน Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2005 บน Windows Server 2008 หรือ บน Windows Vista เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/sql/howtobuy/windowsvistasupport.mspx
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 คุณพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

ปัญหาที่ 1

คุณระบุอินสแตนซ์ที่ตั้งชื่อไว้แล้วเมื่อคุณติดตั้งคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2005 คุณมีไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ไม่อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่ระบุชื่อไว้จากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ปัญหาที่ 2

หลังจากที่คุณติดตั้งคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2005 คุณไม่สามารถค้นหาทรัพยากรคลัสเตอร์ของ SQL Server ในตัวจัดการการคลัสเตอร์ล้มเหลว

ปัญหาที่ 3

หลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005 ไม่สามารถเริ่มบริการการค้นหาข้อความเต็ม

ปัญหา 4

เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 ในการอ่านได้อย่างเดียวโดเมนคอนโทรลเลอร์ (RODC), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ความล้มเหลวในการสร้างท้องถิ่นจัดกลุ่ม SQLServer2005SQLBrowserUser $ RAYRODC

ปัญหา 5

เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 ในคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2008 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ทรัพยากรทั้งหมดไม่ได้มีมาพร้อมออนไลน์ และดังนั้น คุณจำเป็นต้องกำหนดตัวเลือกการเริ่มต้นระบบใหม่คลัสเตอร์ด้วยตนเอง

ปัญหาที่ 6

พิจารณาสถานการณ์สมมติที่คุณมีอินสแตนซ์คลัสเตอร์ SQL Server 2005 ที่มีอยู่แล้ว และคุณพยายามที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้การดำเนินงาน โดยใช้ setup.exe:
 • การปรับรุ่น edition
 • เปลี่ยนการเปรียบเทียบเซิร์ฟเวอร์
 • การสร้างฐานข้อมูลของระบบใหม่
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ชื่อเรื่อง: การติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005

-------------------------------------------------------

โปรแกรมติดตั้งที่พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในขณะที่ยืนยันการให้เสร็จสมบูรณ์ มีข้อผิดพลาด: ทรัพยากรคลัสเตอร์ไม่สามารถทำขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ระบุได้เนื่องจากอยู่ขึ้นอยู่กับการได้
 

สาเหตุ

สาเหตุของปัญหาที่ 2

มีใน Windows Server 2008 คลัสเตอร์ใหม่ ดิสก์ทางกายภาพทั้งหมดที่สามารถภูมิอยู่ในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้งานจนกว่าพวกเขาจะถูกใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์ หลังจากที่คุณติดตั้งคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2005 โดยใช้กลุ่มดิสก์เริ่มต้น ทรัพยากรคลัสเตอร์ของ SQL Server จะอยู่ในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้งานจะไม่สามารถมองเห็นได้ในตัวจัดการการคลัสเตอร์ล้มเหลว

สาเหตุของปัญหา 3

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีบริการผู้ให้บริการสนับสนุนความปลอดภัยของ NTLM (NTLMSSP) อยู่บน Windows Server 2008 อย่างไรก็ตาม บริการการค้นหาข้อความแบบเต็มขึ้นอยู่กับบริการ NTLMSSP

สาเหตุของปัญหา 4

บนตัวควบคุมโดเมน เครื่องมือผู้ใช้ท้องถิ่นและกลุ่มจะไม่พร้อมใช้งาน โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้บนตัวควบคุมโดเมนโดยตรงในการสร้างผู้ใช้หรือกลุ่มในเครื่อง ผู้ใช้ วัตถุใน โดเมน คลาสที่ เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005, SQL Server 2005 การเซ็ตอัพโปรแกรมต้องสร้างกลุ่มเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คุณไม่มีสิทธิ์เขียนในแบบ RODC ดังนั้น SQL Server 2005 การเซ็ตอัพโปรแกรมไม่สามารถสร้างกลุ่มเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RODCs แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/library/ce82863f-9303-444f-9bb3-ecaf649bd3dd1033.mspx?mfr=true

สาเหตุของปัญหา 5

สาเหตุของปัญหานี้คือการให้เหมือนกับสาเหตุของปัญหา 3

สาเหตุของปัญหาที่ 6

ไม่มีปัญหาความเข้ากันได้รู้จักการตั้งค่า SQL 2005 และ Windows Server 2008 เก็บคลัสเตอร์ เซ็ตอัพพยายามที่จะเพิ่มชื่อเครือข่ายหรือดิสก์ที่ใช้ร่วมกันเป็นที่อ้างอิงถึงทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL และนี้ล้มเหลวเนื่องจากการอ้างอิงที่มีอยู่แล้ว

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่ 1

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถ้าคุณใช้โพรโทคอล TCP/IP เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่ระบุชื่อไว้ ระบุหมายเลขพอร์ต TCP ในสายอักขระการเชื่อมต่อ

  ถ้าคุณใช้โพรโทคอลเนมไปป์เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่ระบุชื่อไว้ ระบุชื่อของไปป์ในสายอักขระการเชื่อมต่อ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสายอักขระการเชื่อมต่อ โดยใช้โพรโทคอล TCP/IP แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms191260.aspx
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสายอักขระการเชื่อมต่อ โดยใช้โพรโทคอลเนมไปป์ ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms189307.aspx
 2. บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • วิธีที่ 1
   ในไฟร์วอลล์ของ Windows ด้วยความปลอดภัยขั้นสูง เปิดใช้งานการรับส่งข้อมูลขาเข้าไปยังโปรแกรมที่คุณใช้การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่ระบุชื่อไว้
  • วิธีที่ 2
   ในไฟร์วอลล์ของ Windows ด้วยความปลอดภัยขั้นสูง เปิดใช้งานการรับส่งข้อมูลขาเข้าจากไปได้รสทั้งหมดของคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2005
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ Windows ด้วยความปลอดภัยขั้นสูง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/aa937624.aspx

วิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่ 2

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
932897 คุณไม่สามารถพบทรัพยากรคลัสเตอร์ของ SQL Server ในตัวจัดการการคลัสเตอร์ล้มเหลวหลังจากคุณติดตั้งคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2005 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

วิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่ 3

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ติดตั้ง SQL Server 2005 SP2

วิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่ 5

คุณสามารถละเว้นข้อผิดพลาดนี้ หลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005 คุณต้องติดตั้ง SQL Server 2005 SP2

วิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่ 6

มีวิธีแก้ปัญหาไม่มีพร้อมใช้งานสำหรับปัญหานี้ ในเวลาของการปรับปรุงล่าสุดไปยังบทความนี้ SQL Server 2005 ในขั้นตอนการสนับสนุนแบบขยาย และปัญหานี้จะไม่สามารถแก้ไขในรุ่นนี้ ถ้าคุณจำเป็นต้อง perfmon ใด ๆ ของการดำเนินการใน 6 ปัญหา คุณจะต้องถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ที่มีอยู่ของ SQL Server และการติดตั้งใหม่ ด้วยการเปลี่ยนแปลง/เปรียบเทียบรุ่นใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและวิธีการตั้งค่าคอนฟิกบริการรายงานของ SQL Server 2005 บน Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
938245วิธีการติดตั้งและวิธีการตั้งค่าคอนฟิกบริการรายงานของ SQL Server 2005 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2005 ด้วย Service Pack 2 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
929150ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2005 ด้วย Service Pack 2 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 โดยยึด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936302 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤษภาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
Keywords: 
kbsqlsetup kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB936302 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936302

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com