คุณไม่สามารถติดตั้งลักษณะการทำงานในการรายงาน System Center ดำเนินการ Manager 2007 ในสภาพแวดล้อมของ disjointed namespace

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936481 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณไม่สามารถติดตั้งคุณลักษณะการรายงาน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 ในสภาพแวดล้อมของ disjointed namespace

นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม MOMreporting.log:

ข้อความที่ 1
คุณสมบัติ (S): UnableToGetUserNameFromManagementServerActionAccount =ข้อผิดพลาด SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA: System.DirectoryServices.ActiveDirectory.ActiveDirectoryObjectNotFoundException: โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อ คุณสมบัติ (S): UnableToGetUserNameFromManagementServerSDKAccount =ข้อผิดพลาด SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA: System.DirectoryServices.ActiveDirectory.ActiveDirectoryObjectNotFoundException: โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อ ของ MSI (s) (F4:E0) [TIME]: MainEngineThread ถูกส่งกลับ 1603
ข้อความ 2
เวลาที่อยู่ ipที่อยู่ ipDNS DNS: QueryId = 0xD8FD แบบสอบถาม (แบบสอบถามมาตรฐาน) แบบสอบถามสำหรับ _ldap._tcpชื่อตัวควบคุมโดเมน_sites.dc._msdcsส่วนต่อท้ายระบบชื่อโดเมนหลักชนิด SRV บนคลาอินเทอร์เน็ต
ข้อความ 2 บ่งชี้ว่า การสืบค้นกลับเครือข่ายแบบสอบถามระเบียน SRV ไม่ถูกต้อง ในการสืบค้นกลับเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์พยายามติดต่อไซต์บริการไดเรกทอรี Active Directory ต่อไปนี้:
_ldap._tcpชื่อตัวควบคุมโดเมน_sites.dc._msdcsส่วนต่อท้ายระบบชื่อโดเมนหลัก
อย่างไรก็ตาม มีเรกคอร์ SRV ไม่ถูกต้อง ในสภาพแวดล้อม disjointed namespace ชื่อระบบชื่อโดเมน (DNS) ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ชื่อ DNS ของโดเมน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนต่อท้าย DNS หลักของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงกับชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของโดเมนที่อยู่ของคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เป็นไปตามมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบศูนย์การดำเนินการตัวจัดการการรายงานเซิร์ฟเวอร์
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบศูนย์การดำเนินการตัวจัดการราก Management Server
การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ใช้ขั้นตอนการแยกต่างหากสองที่ต่อไปนี้ ทำตามขั้นตอนแรกในราก Management Server (RMS) ทำตามขั้นตอนที่สองในคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงแฟ้ม Reporting2007.msi ก่อนที่คุณใช้แฟ้ม.msi นี้สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงาน
 • ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการหลัก
  1. คัดลอกแฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB9356481-X86-AMD64-ENU.MSI ไปยังโฟลเดอร์ภายในเครื่อง หรือ ไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่พร้อมใช้งานเพื่อ RMS
  2. เปิดแฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB936481-X86-AMD64-ENU.MSI
  3. การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบน RMS การ เสร็จสิ้นการติดตั้งของแฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB936481-X86-AMD64-ENU.MSI บน RMS การติดตั้งของ MSI จะแสดงพร้อมท์สำหรับตำแหน่งที่ตั้งเมื่อต้องการแยกโปรแกรมแก้ไขด่วน เช่นโฟลเดอร์ "C:\Program Files\System ศูนย์ 2007 โปรแกรมแก้ไขด่วน Utility" เลือกเส้นทางเริ่มต้นหรือเส้นทางอื่น และจดตำแหน่งการติดตั้งแล้ว ในระหว่างการติดตั้ง แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนจะถูกแยกไปยังโฟลเดอร์ย่อยของเส้นทางนี้มีชื่อโฟลเดอร์ของ Q936841 หลังจากการติดตั้ง คุณจะเห็นคำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของการดำเนินงาน Manager 2007 ศูนย์กลางของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกรันการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในกล่องโต้ตอบ เมื่อคุณพร้อมที่หยุด RMS การบริการ และใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์
 • ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะปรับปรุงแฟ้ม Reporting2007.msi บนสำเนาของสื่อ

  หมายเหตุ:ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นแบบ RMS ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของขั้นตอนแรก และไปที่ขั้นตอนที่ 3 ของขั้นตอนนี้แล้ว
  1. คัดลอกแฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB9356481-X86-AMD64-ENU.MSI ไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ภายใน
  2. การเรียกใช้แฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB936481-X86-AMD64-ENU.MSI สำหรับทุกคน แต่ไม่ได้เลือกรันการปรับปรุงซอฟต์แวร์จากนั้นการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของการดำเนินงาน Manager 2007 ศูนย์กลางของระบบกล่องโต้ตอบเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จดเส้นทางการติดตั้งที่ร้องขอในระหว่างการติดตั้ง

   หมายเหตุ:เส้นทางการติดตั้งอยู่โดยทั่วไปต่อไปนี้:
   โปรแกรมการเข้าถึงโปรแกรมแก้ไขด่วนศูนย์ Files\System ของโปรแกรม
  3. ใช้ Windows Explorer เพื่อค้นหาโฟลเดอร์การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ของขั้นตอนแรก ชุดของโฟลเดอร์ย่อยจะมีอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ Q936481\reporting_fix x 86 และแพลตฟอร์ม AMD64 จดเส้นทางของโฟลเดอร์แพลตฟอร์มสำหรับการติดตั้งเพื่อการรายงานที่คุณจะสามารถดำเนินการ
  4. คัดลอกแฟ้ม Reporting2007.msi จากโฟลเดอร์แพลตฟอร์มที่เหมาะสมของระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์เดิม Q936481\reporting_fix\แพลทฟอร์มโฟลเดอร์
  5. เปิดพร้อมท์คำสั่ง และเปลี่ยนไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันเป็น Q936481\reporting_fix\แพลทฟอร์ม. ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
   ซีดีศูนย์ Files\System C:\Program 2007 Utility\Q936481\reporting_fix\x86 โปรแกรมแก้ไขด่วน
  6. เมื่อต้องใช้การแปลงของ MSI พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
   ReportingXfm86.mst WiUseXfm.vbs Reporting2007.msi
  7. เมื่อต้องการตรวจสอบการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบเวลาที่ปรับเปลี่ยนล่าสุดของแฟ้ม Reporting2007.msi ใน Windows Explorer
  8. หลังจากโปรแกรมประยุกต์ของ MSI การแปลงเสร็จสมบูรณ์ คัดลอกแฟ้ม Reporting2007.msi จาก Q936481\reporting_fix\แพลทฟอร์มโฟลเดอร์ reporting\แพลทฟอร์มโฟลเดอร์บนสำเนาของระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์เดิม ถ้าคุณไม่สามารถทำได้เนื่องจากสื่อเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณอาจติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนโดยตรงจากแฟ้ม reporting2007.msi ถูกปรับเปลี่ยน โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   msiexec /iเส้นทางของแฟ้ม.msi ที่ถูกปรับเปลี่ยน\reporting2007.msi /l * %TEMP%\MOMReporting.log v
   หมายเหตุ:การประยุกต์ใช้การแปลงของ MSI จะแบ่งลายเซ็นดิจิทัลบนแฟ้ม reporting2007.msi คุณอาจสามารถ warned เกี่ยวกับปัญหานี้ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณสามารถทำต่อการติดตั้งอย่างปลอดภัย

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll6.0.5000.22,166,78415 2007 พฤษภาคม21:44
ReportingCAManaged.dll6.0.5000.2353,68015 2007 พฤษภาคม22:25
ReportingCAManagedPac.dll1,250,97615 2007 พฤษภาคม23:16
ReportingCAPack.dll127,88815 2007 พฤษภาคม23:16
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll6.0.5000.22,166,78415 2007 พฤษภาคม21:44
ReportingCAManaged.dll6.0.5000.2353,68015 2007 พฤษภาคม22:25
ReportingCAManagedPac.dll1,250,97615 2007 พฤษภาคม23:16
ReportingCAPack.dll127,88815 2007 พฤษภาคม23:16

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936481 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Essentials 2007
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB936481 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936481

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com